Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  Tarjouspyyntö: Asiantuntijapalvelut, SIX-DIVA -asiantuntijapooli

  collaboration team event unity business tampere laura vanzo 21

  Tässä tarjouspyynnössä kuvatulla työllä pyritään vastaamaan seuraavaan tavoitteeseen: Alueen yritysten tietoisuus ja osaaminen EU-rahoitusinstrumenttien hyödyntämiseksi kasvaa asiakaslähtöisesti ja oleellisesti parantaa yritysten mahdollisuuksia hakea EU-rahoitusta. Tarjouspyynnön tuloksena muodostettava asiantuntijapooli voi tarjota asiantuntijapalveluitaan tarjouksensa mukaisesti hankkeen aikaisemmassa vaiheessa tunnistetuilla osa-alueilla hankkeen kohderyhmän yrityksille.

  Hankintamenettely

  Kyseessä on EU-kynnysarvon ja kansallisen kynnysarvon alittavan palvelun hankinta eli ns. pienhankinta, johon ei sovelleta voimassa olevan hankintalain (1397/2016) säännöksiä.

  Hankinnan kokonaishinta on enimmillään 20.000 euroa (+alv). Yksittäisen asiantuntijapoolin tarjoajan asiantuntijapalveluita hankkivan kohdeyrityksen maksimisumma on 9.000 euroa (+alv) de-minimis säännösten alaisena.

  Tilaaja valitsee tarjoajat, joka täyttävät kohdassa 4 asetetut soveltuvuusvaatimukset (jatkossa Palveluntuottaja), tuottamaan hankinnan kohteena olevaa palvelua perustuen kohdan 6 Valinta- ja vertailuperusteet mukaisesti. Pirkanmaan liitto voi rahoittajana asettaa rajoituksia hyväksyä joidenkin osapuolien osallistumista palveluntarjoajana.

  Tarjous hylätään, jos tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset eivät täyty tai tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä tai jos tarjous saapuu myöhästyneenä.

  Tilaaja pidättää itsellään oikeuden olla suorittamatta hankintaa. Hankinnan toteutunut kokonaishinta riippuu asiantuntijapoolia hyödyntävien yritysten tarpeista ja voi olla pienempi kuin yllä mainittu kokonaishinta enimmillään.

  Tarjouspyyntö on julkaistu Business Tampereen internetsivustolla 5.4.2024 mennessä ja lähetetty ainakin 3-5 potentiaaliselle tarjoajalle.

  Hankinnan kohde

  Tarjouspyyntö sisältää seuraavien osa-alueiden asiantuntijapalveluiden hankinnan muodostettavalta asiantuntijapoolilta:

  Ensisijainen tavoite on osallistuvien yritysten tietoisuuden ja kompetenssien kasvattaminen yleisessä tasolla EU- hankkeisiin osallistumisen edellyttämillä osa-alueilla, esimerkinomaisesti mm:

  1. EU -rahoitushaut ja hakuprosessi
  2. Verkottuminen ja konsortion rakentaminen
  3. Menestyvän hakemuksen laatiminen
  4. Projektinhallinta, johtaminen sekä EU -projektitoiminnan erityispiirteet
  5. Budjetointi
  6. Raportointi
  7. Sopimukset ja IPR -asiat
  8. Muu aihe

  Kohderyhmä on Tampereen seudun yritykset, jotka kehittävät vihreän ja digitaalisen siirtymän ratkaisuja liikkuvien työkoneiden valmistajille ja autoteollisuuteen. Tämä tarkoittaa mm. teknologiakehitysyrityksiä sekä valmistavan teollisuuden pk-yrityksiä. Kohderyhmä tarkennetaan tilaajan ja palveluntarjoajan kanssa yhteistyössä.

  Tarjouspyyntöön liittyvät tarkemmat kysymykset ja vastaukset

  Mahdollisia tarjouksen laadintaan liittyviä kysymyksiä voi esittää ajalla 5.4.-16.4.2024 sähköpostitse osoitteella jari.ahola@businesstampere.com.

  Sähköpostin otsikkona tulee olla ”Lisätietopyyntö: SIX-DIVA -asiantuntijapooli”.

  Vastaukset julkaistaan Business Tampere:en sivulla https://businesstampere.com/fi/tietoa-meista/tarjouspyynnot/ viimeistään 17.4.2024.

  Tarjoajien tasapuolisen kohtelun vuoksi vastaamme tarjouspyyntöön liittyviin kysymyksiin ainoastaan kootusti edellä mainitulla tavalla.

  Tutustu tarkemmin tarjouspyyntöön ja sen liitteisiin

  Tarjouspyyntö: SIX-DIVA asiantuntijapooli

  Sopimusluonnos: SIX-DIVA asiantuntijapooli

  Henkilötietojen käsittelyn ehdot: SIX-DIVA asiantuntijapooli

  Takaisin ylös