Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  Tarjouspyyntö: Asiantuntijapalvelut, ekosysteemi- ja toimija-analyysi

  Kaksi liikemiestä työskentelemässä kannettavan tietokoneen ääressä.

  Tarjouksen viimeinen toimitusaika on .

  Tarjouspyyntö liittyy Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampere Oy:n kehittämishankkeeseen Pirkanmaan EU -kyvykkyyden kasvattaminen uudelle tasolle (PEUKKU). Business Tampere Oy toteuttaa hankkeen 1.1.2024 – 31.12.2024 välisenä aikana, kohdealueena Tampereen kaupunkiseutu.

  Hankintamenettely

  Kyseessä on EU-kynnysarvon ja kansallisen kynnysarvon alittavan palvelun hankinta eli ns. pienhankinta, johon ei sovelleta voimassa olevan hankintalain (1397/2016) säännöksiä.

  Koska kyseessä on käänteinen kilpailutus, tarjousten hinnan tulee olla 8.000 euroa (+alv0%).

  Tilaaja valitsee tarjoajan, joka täyttää kohdassa 4 asetetut soveltuvuusvaatimukset (jatkossa Palveluntuottaja), tuottamaan hankinnan kohteena olevaa palvelua perustuen kohdan 6 Valinta-ja vertailuperusteet mukaisesti. Pirkanmaan liitto voi rahoittajana asettaa rajoituksia hyväksyä joidenkin osapuolien osallistumista palveluntarjoajana.

  Tarjous hylätään, jos tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset eivät täyty tai tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä tai jos tarjous saapuu myöhästyneenä.

  Tilaaja pidättää itsellään oikeuden olla suorittamatta hankintaa.

  Tarjouspyyntö on julkaistu Business Tampereen internetsivustolla 5.2.2024 mennessä ja lähetetty ainakin 3-5 potentiaaliselle tarjoajalle.

  Hankinnan kohde

  Tarjouspyyntö sisältää seuraavan kokonaisuuden käytännön suunnittelun, toteutuksen, tulosten analysoinnin ja koostamisen toimeksiantajan käyttöön:

  Ekosysteemi- ja toimija-analyysi, asiakasryhmien määrittely ja asiakasryhmälähtöinen palvelutarpeiden identifioiminen erityisesti keskittyen innovaatiokyvykkyyksien parantamiseen EU-rahoitusta hyödyntämällä. Ensisijainen tarve on siis löytää kohderyhmästä innovaatiokyvykkäät ja -halukkaat yritykset valituista potentiaalisimmista 2-5 ekosysteemistä, joille voidaan hankinnan jälkeen rakentaa tarkempia palvelumalleja. Tämän analyysin pohjalta toimeksiantajan pitää pystyä kehittämään asiakasryhmäkohtaisia palveluita kohderyhmälle.

  Kohderyhmä on Tampereen seudun innovaatiokyvykkäät ekosysteemit ja niiden yritykset. Tämä tarkoittaa mm. teknologiakehitysyrityksiä sekä valmistavan teollisuuden pk-yrityksiä. Kohderyhmä tarkennetaan tilaajan ja palveluntarjoajan kanssa yhteistyössä, mutta lähtökohtaisesti kohderyhmästä tiedon kerääminen on palveluntarjoajan ydintehtävä.

  Tarjouksessa tulee kuvata toimija-analyysin, asiakasryhmien määrittelyn ja palvelutarpeiden identifioimiseen pääsemisen prosessi ja toteutustapa. Toimenpiteet voivat tarkoittaa mm. haastatteluita, yhteiskehittämistyöpajoja ja vastaavia menetelmiä. Jos suunnitelmassa esitetään live-työpajojen tai muiden tilaisuuksien järjestämistä livenä, tilaaja huolehtii tila- ja tarjoilukustannuksista erikseen sovittavalla tavalla.

  Tilaaja määrittelee yhdessä valitun Palveluntuottajan kanssa hintaan sisältyvät tarkemmat toimenpiteet ja niiden laadun. Sisällöntuotannon ja raportoinnin yksityiskohtainen sisältö tarkennetaan sopimusneuvottelujen yhteydessä Tilaajan ja Palveluntuottajan kesken. Kaikki kirjallinen materiaali tuotetaan suomen kielellä. Hankeraportointia varten käytettävä kieli on suomi.

  Hyödynnettyjen toimintamallien ja prosessien tulee olla sellaisia, että ne voidaan raportoida hankkeen julkisina tuloksina. ts. Tilaajalla tulee olla oikeudet syntyneisiin toimintamalleihin ja edelleen oikeuksien siirtämiseen hankkeen julkisiksi tuloksiksi.

  Palveluntuottaja voi tarjouksensa toimenpidesuunnitelmassa edelleen kehittää esitettyä alustavaa suunnitelmaa ja laajentaa sitä, tai ehdottaa perustellusti vaihtoehtoista etenemistapaa.

  Tarjouspyyntöön liittyvät tarkemmat kysymykset ja vastaukset

  Mahdollisia tarjouksen laadintaan liittyviä kysymyksiä voi esittää ajalla 5.2.-22.2.2024 sähköpostitse osoitteella jari.ahola@businesstampere.com.

  Sähköpostin otsikkona tulee olla ”Lisätietopyyntö: PEUKKU -asiantuntijapalvelut”.

  Vastaukset julkaistaan Business Tampere:en sivulla https://businesstampere.com/fi/tietoa-meista/tarjouspyynnot/ viimeistään 23.2.2024. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun vuoksi vastaamme tarjouspyyntöön liittyviin kysymyksiin ainoastaan kootusti edellä mainitulla tavalla.

  Tutustu tarkemmin tarjouspyyntöön ja sen liitteisiin

  Tarjouspyyntö: Asiantuntijapalvelut, ekosysteemi- ja toimija-analyysi

  Sopimusluonnos

  Henkilötietojen käsittelyn ehdot

  Takaisin ylös