Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  Tarjouspyyntö: Asiantuntijapalveluja koskeva tarjouspyyntö: ”SIXNET viestintä”

  hotel ilves aula7 sofia viertola

  Tausta ja tarkoitus

  Tarjouspyyntö liittyy kaksivuotiseen (1.1.2022-31.12.2023) SIXNET-verkostohankkeeseen, jonka tavoitteena on luoda edellytykset kestävälle teolliselle verkostoyhteistyölle ja tukea yhteistyötä julkisten toimijoiden ja teollisen liiketoiminnan verkostojen välillä. Verkostoa koordinoi Business Tampere kumppaninaan Business Jyväskylä, Business Oulu, Into Seinäjoki ja Linnan Kehitys Oy. Hanke kattaa näin ollen viisi maakuntaa, ja sen tavoitteena on laajentua kattamaan myös muita Suomen merkittäviä teollisuusalueita. Hanke on osarahoitettu Pirkanmaan liiton myöntämällä ”Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen”-määrärahalla (AKKE-rahoitus/TEM).

  SIXNET-hankkeen aikana kehitettään kestävä yhteistyön malli, millä saadaan alueiden resurssit ja erikoistumiset yritysten tietoon sekä luotua yrityskentän tarvitsemia yhteisiä hankkeita, investointisuunnitelmia ja osaamista. Hankkeen aikana myös kerätään tietoa yhteisesti hyödynnettävistä TKIO-infrastruktuureista ja testiympäristöistä SIXLabs sivustolle, kehitetään infrastruktuuriomistajien kanssa pysyvän yhteistyön malli sekä lisätään teollisuusyritysten tietoisuutta käytettävissä olevista TKIO-infrastruktuureista ja testiympäristöstä ja niiden yrityksille tarjoamista mahdollisuuksista ympäri Suomea.

  Tarjouspyyntö liittyy SIXNET-hankkeen tuotosten viestintään.

  Hankinnan kohde

  Kilpailutettava työ sisällyttää seuraavat tehtävät:

  Olemassa olevan SIXLabs sivuston (https://www.six.fi/sixlabs) sisällön kehittäminen:

  • Sisällöt tuotetaan sivustolla tällä hetkellä löytyvistä ladattavista dokumenteista (4 kpl)
  • Käännetään sivustolla jo olevat viisi englanninkielistä infrastruktuurikuvausta suomeksi, sisältöjen yhtenäistäminen uusien suomenkielisten sisältöjen mukaiseksi.
  •  Lisätään sivustolle infrastruktuureiden temaattinen suodatustoiminto
  • Sisältöjen tuotannossa tulee huomioida hakukoneoptimointi

  Viestintäkampanjan toteutus:

  • Google mainonnan luonto, seuranta ja raportointi.

  Lisäksi pyydetään optiona hintatieto seuraavasta työstä:

  SIXNET-hankkeen viiden partnerialueen osaamiskärkien esittelysivuston sisältöjen tietojen koonti ja sivuston toteutus (sivustolle https://six.fi/sixnet)

  • Esityspohjan luonti osaamisprofiileista

  Lisäksi pyydetään kappalekohtaista hintatietoa mahdollisista lisäprofiileista (mahdollisten uusien jäsenten alueprofiileista) .

  Tarjousten jättäminen

  Tarjous tulee toimittaa viimeistään 7.7.2023 kello 08.00 mennessä. Tarjous toimitetaan allekirjoitettuna sähköisesti osoitteeseen suvi.hentila@businesstampere.com Sähköpostin otsikkokentässä on ehdottomasti oltava merkintä ”Tarjous: SIXNET viestintä”.

  Lisätiedot tarjouspyynnöstä

  Yksityiskohdat tarjouspyynnön kohteesta, hankintamenettelystä ja tarjouksen jättämisestä löytyy Tarjouspyyntö-dokumentista.

  Mahdollisia tarjouksen laadintaan liittyviä kysymyksiä voi esittää ajalla 29.6.-5.7.2023 sähköpostitse osoitteella suvi.hentila@businesstampere.com. Sähköpostin otsikkona tulee olla ”Lisätietopyyntö: Tarjous: SIXNET viestintä”.

  Varsinainen tarjouspyyntö ja liitteet

  Tarjouspyyntö SIXNET viestintä
  Liite 1 Sopimusluonnos SIXNET viestintä
  Liite 2 vastuullisuuslomake kilpailutuksiiin (1)

  Takaisin ylös