Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  Tampereella edistetään ihmislähtöisiä tekoälyratkaisuja

  Tekoälyratkaisut tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia uusille innovaatioille ja älykaupunkikehitykselle, mutta samalla niiden kehityksessä on huolellisesti huomioitava loppukäyttäjien tarpeet ja huolenaiheet. Tampereella on marraskuun alussa käynnistynyt hanke, jossa tekoälysovelluksia ja niiden suunnittelumenetelmiä kehitetään yhdessä kohdeyritysten kanssa hyödyntäen soveltavaa ihmiskeskeisen teknologian tietämystä ja menetelmiä.

  Alkuperäinen kuva: Jonne Renvall / Tampereen yliopisto, Lisäykset (binäärinumerot): Jonna Lähdemäki / Tampereen yliopisto

  Työn tavoitteena on luoda osaamista sovelluskehitykselle, jossa tekoälysovelluksista tehdään käyttäjilleen tarkoituksenmukaisia, ymmärrettäviä, hyväksyttäviä sekä eettisesti kestäviä. Käyttäjät otetaan mukaan tekoälysovellusten kehityksen varhaisessa vaiheessa, jotta heidän tarpeensa ja huolenaiheensa voidaan huomioida suunnittelussa. Sovellusalueet valitaan älykkään kaupungin keskeisistä tekoälyn hyödyntämisen kohteista, kuten älyliikenteestä ja kaupungin kestävää kehitystä edistävistä ratkaisuista.

  Älykäs kaupunkikehitys on siirtymässä entistä ihmiskeskeisempää ja kokonaisvaltaisempaa näkökulmaa kohti. Kaupunkiseudun ihmiskeskeiset tekoälyratkaisut -hanke edistää osaltaan tätä, kertoo asiakkuusvastaava Minna Kinnunen Business Tampereelta.

  Yhteistyötä tehdään tiiviisti yhdessä yritysten, kaupungin ja loppukäyttäjien kanssa. Kehitystyön tuloksena tulee syntymään uusia tekoälysovellusten käyttöliittymäratkaisuja, ihmiskeskeisen tekoälysuunnittelun menetelmäsuosituksia sekä eettisiä ohjeistuksia. Samalla kohderyhmänä olevien tekoälyä kehittävien ja hyödyntävien yritysten osaaminen ja innovaatiopotentiaali kasvavat.

   

  Eettinen ulottuvuus kehittämisessä

  Tekoälyyn pohjautuvien sovellusten mahdollinen vaikutus ihmisten käyttäytymiseen ja päätöksentekoon on merkittävämpi kuin minkään aiemman teknologian. Eettinen ulottuvuus on tunnistettu yhdeksi keskeisimmistä ja moniulotteisimmista haasteista tekoälyn kehittämisessä, samaan aikaan, kun insinöörivetoiset teknologiaa kehittävät organisaatiot ovat ilmaisseet vahvan tarpeen tällaisen filosofis-humanistisen ymmärryksen sisällyttämiselle kehitysprosesseihin. Osana kehitystyötä kansainvälisiä tekoälyn etiikan tutkimuksen löydöksiä tullaan kokoamaan yhteen ja soveltamaan paikallisiin tarpeisiin, erityisesti soveltajayritysten haasteiden mukaan.

  ”Tekoälyn etiikkaan liittyy joitain melko suoraviivaisia ja toisia melko hankalia haasteita. Melko suoraviivaisesti voidaan sanoa, että kaikki yleispätevät eettiset periaatteet kuten autonomian ja yksityisyyden kunnioitus, vahingoittamisen välttäminen, oikeudenmukaisuus ja hyvinvoinnin edistäminen soveltuvat myös tekoälyn kontekstiin. Hankalampaa on osata sanoa, mitä ne yksityiskohtaisemmin vaativat paikallisissa olosuhteissa ja miten taattaisiin, että eettiset näkökohdat tulevat otetuiksi huomioon. Lisäksi tekoälyyn liittyy aivan uudenlaisia eettisiä haasteita, kuten selitettävyyteen liittyvä ”mustan laatikon” ongelma, joita edellä mainitut yleispätevät periaatteet eivät aivan tavoita”, sanoo professori Arto Laitinen Tampereen yliopistolta.

   

  Pirkanmaa soveltavan tekoälyn keskiössä

  Kehitystyötä tehdään osana Tampereen yliopiston AI Hub -tekoälykeskusta. Työ edistää keskeisesti kaupungin ja maakunnan tunnettuutta ihmiskeskeisen tekoälyn edelläkävijänä. Samalla vahvistetaan Tampereen seudun profiilia soveltavan tekoälyn keskiössä.

  AI Hubin painopistealue on ollut tähän asti älykkäissä koneissa. KITE-hanke laajentaa AI Hubin toimikenttää ihmisten arjessa ja työelämässä käytettäviin tekoälysovelluksiin ja tekee Tampere AI Hubista vahvan ihmiskeskeisen tekoälyn osaamiskeskittymän, kiteyttää professori Kaisa Väänänen Tampereen yliopistolta.

  Kaupunkiseudun ihmiskeskeiset tekoälyratkaisut (KITE) -hanke on EU:n rakennerahaston (Pirkanmaan liiton), Tampereen yliopiston ja Business Tampereen rahoittama kehityshanke, jossa mukana ovat viisi Tampereen yliopiston tutkimusryhmää: ihmiskeskeinen suunnittelu, käyttöliittymäkehitys, sosiaalinen teknologia, koneoppiminen sekä tekoälyn etiikka. Hanke alkoi 1.11.2019 ja jatkuu 30.4.2022 saakka. Hankkeen budjetti on noin 920 000 euroa.

   

  Lisätietoja

  Kaisa Väänänen
  Professori, Tampereen yliopisto
  Tietotekniikan yksikkö, ihmiskeskeinen teknologia
  kaisa.vaananen@tuni.fi
  puh. 040 849 0731

   

  kite FIN

  Takaisin ylös