Skip to content

Tampereen seudulla ihmisillä on korkeampi koulutustaso kuin keskimäärin muualla Suomessa. Lisäksi useimmilla tänne muuttavilla joko on korkea koulutus tai he haluavat hankkia sellaisen.

Kolme korkeakoulua tarjoavat maailmanluokan tutkimusta ja asiantuntevaa työvoimaa

Uudessa tiedeyhteisössä korkeakoulut ja elinkeinoelämä kohtaavat ja syntyy huipputuloksia.
Kuva: Laura Vanzo

Tampereen seudun kolme korkeakoulua tarjoavat laadukasta opetusta ja toimivat aktiivisessa yhteistyössä teollisuuden kanssa. Kolmen korkeakoulun ansiosta alue tarjoaa huomattavan määrän maailmanluokan tutkimusta, taitotietoa ja osaavia työntekijöitä

Tampere on Suomen halutuin opiskelukaupunki hakijoiden määrän perusteella. Elinvoimainen ja vilkas kaupunki yhdistettynä erinomaiseen koulutustarjontaan merkitsee, että Tampere saa joka vuosi parhaat opiskelijat.

Suomen korkeakoulujen ja yritysten tutkimus- ja kehitysyhteistyö on listattu maailmanlaajuisesti ensimmäiselle sijalle (WEF 2014–2015).

.Monialainen tieteellinen yhteisö, jossa on tuhansine tutkijoineen ja opettajineen sekä opiskelijoineen, joita on noin 40 000, tekee Tampereesta värikkään ja monikulttuurisen korkeakoulukaupungin, missä uusia innovaatioita synnyttäviä kohtaamisia tapahtuu luonnostaan. Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK), Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) ja Tampereen yliopisto (UTA) tarjoavat mahdollisuuden kansainväliseen tutkintoon.

Tutkinnolla ammattiin

Tampereella on myös yli 34 000 ammattiopisto- tai aikuisopiskelijaa. Tampereen aikuiskoulutuskeskus (TAKK) on yksi Suomen johtavista aikuiskoulutuskeskuksista, ja siellä työskentelee 350 ammattilaista. TAKK tarjoaa noin sata ammattitutkintoa ja tekee vuosittain yhteistyötä noin 2 000 yrityksen kanssa. TAKKissa opiskelee vuosittain yli 15 000 aikuisopiskelijaa. Tampereen seudun ammattiopisto Tredussa on yhteensä 18 000 tutkinto- ja aikuisopiskelijaa joka vuosi. Tredu tekee myös tiivistä yhteistyötä yrityssektorin kanssa.

Tampereen yliopistossa on tällä hetkellä noin 15 000 tutkinto-opiskelijaa. Sieltä valmistuu vuosittain noin tuhat maisteria ja sata tohtoria. Keskustakampuksella on töissä noin 2 000 ihmistä.

Vuoden 2011 alussa Tampereen yliopisto teki laajan organisaatiomuutoksen. Aikaisemmat tiedekunnat ja osastot järjestettiin uudelleen tieteenalayksiköiksi.

Yhdeksän tieteenalayksikköä ovat:

  • BioMediTech
  • Informaatiotieteiden yksikkö
  • Johtamiskorkeakoulu
  • Kasvatustieteiden yksikkö
  • Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
  • Lääketieteen yksikkö
  • Terveystieteiden yksikkö
  • Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
  • Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö.

Tampereen yliopisto on kulttuurisitoutunut korkeakoulu ja sen sosiaalinen missio on kouluttaa visionäärejä, jotka ymmärtävät maailmaa ja muuttavat sitä. Tampereen yliopiston profiilissa korostuvat yhteiskunnan ja terveyden monipuolinen tutkimus ja opetus.

Lähde: www.uta.fi

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) on teknologisen kehityksen kärjessä ja haluttu yhteistyökumppani tieteen ja liike-elämän toimijoiden keskuudessa. Yliopisto tuottaa osaajia, jotka sijoittuvat työhön yhteiskunnan eri sektoreille.

Kansainvälinen tiedeyhteisö

TTY:n kampusalue Hervannan lähiössä on 10 500 perustutkinto- ja jatko-opiskelijan yhteisö, jossa on lähes 2 000 työntekijää. Kansainvälisyys on olennainen osa kaikkea yliopiston toimintaa. TTY on Suomen kansainvälisin korkeakoulu ja Pohjoismaiden toiseksi kansainvälisin korkeakoulu. Siellä työskentelee tai opiskelee 1 500 ulkomaalaista yli 60 maasta.

Teknillisestä yliopistosta valmistuneet tekniikan diplomi-insinöörit ja arkkitehdit sekä tekniikan ja filosofian tohtorit ovat erittäin haluttuja työnantajien keskuudessa. Valmistuneista 71 prosenttia työllistyy heti valmistuessaan.

Tutkimus ja kehitys

Yliopisto yhdistää vahvan luonnon- ja insinööritieteiden alojen tutkimusperinteen yritysmaailman ja liiketoiminnan tutkimukseen. Teknologia on avain maailmanlaajuisiin haasteisiin vastaamisessa. Tampereen teknillisellä yliopistolla (TTY) tutkimuksen kärkialoja ovat signaalinkäsittely, optiikka ja fotoniikka, älykkäät koneet, biomallinnus ja rakennettu ympäristö.

Yhteistyö teollisuuden kanssa

Tampereen teknillinen yliopisto on listattu 11. sijalle maailmassa yritysyhteistyössä (THE-listaus 2015). TTY:n strateginen painopiste on ollut koko sen toiminnan ajan juuri yritysyhteistyössä. Hyvä maine ja historia yritysten ja yliopiston välisen yhteistyön edelläkävijänä juontaa juurensa vuoteen 1965.

Vahvan yhteistyökulttuurn lisäksi TTY:llä osataan muuntaa osaaminen asiakkaalle lisäarvoksi koko ketjun kattavalla tietämyksellä, mikä tekee yhteistyöstä yrityksille helppoa ja joustavaa. Prosesseja luodaan nopeasti ja muuntuva yhteistyömalli tarjoaa erilaisia ratkaisuja erilaisiin tarpeisiin. Ratkaisut vaihtelevat räätälöidyistä sopimustutkimuksista kattaviin yhteishankkeisiin tai Demolassa lopputyönään yritysten todellisia haasteita ratkoviin opiskelijoihin.

Lähde: www.tut.fi

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) tarjoaa AMK-tutkintoja ja YAMK-tutkintoja noin 10 000 opiskelijalle seitsemällä eri koulutusalalla. Koulutus keskittyy teknologiaan, hyvinvointipalveluihin, liiketalouteen ja kulttuuriin.

Ammattikorkeakoulun tehtäviin kuuluu myös tutkimus ja kehitys sekä työelämäpalvelujen tarjoaminen.

Kansainvälisen koulutuksen alalla TAMK on aktiivinen jäsen Future Learning Finland -hankkeessa, joka on kansallinen koulutusvientiohjelma. Se tarjoaa suomalaista koulutusalan taitotietoa sekä oppimisratkaisuja ympäri maailman.

Tutkimuksen painopistealueet

TAMKilla on vahvaa asiantuntemusta hyvinvoinnin, kulttuurin ja teknologian alalla. Kullakin näistä aloista on oma TKI-ohjelma, joka kehittää monialaisia ratkaisuja toimintaympäristöjen muuttuviin tarpeisiin.

Lähde: www.tamk.fi

Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen yliopisto rakentavat yhdessä uutta mallia suomalaiseen korkeakoulutukseen. Uusi korkeakouluyhteisö aloittaa 1.1.2019. Siinä kohtaavat talouden, tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimus. Tampere3 luo tieteenalojen rajapinnoista ammentavan monialaisen, innostavan ja globaalisti kiinnostavan tutkimus- ja oppimisympäristön. Uusi korkeakoulu tarjoaa opiskelijoille monia polkuja sekä teoreettisesti että käytännöllisesti painottuneisiin opintoihin, jotka täyttyvät työmarkkinoiden tulevat tarpeet. Hanketta valmistellaan yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.


Back to top