Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  IPR-koulutussarja auttaa yrittäjiä oikeuksien suojaamisessa

  Kuva: Mirella Mellonmaa

  Aineettoman omaisuuden oikeuksien merkitys korostuu varsinkin tuoreilla startup-yrityksillä, joilla ei ole vielä varsinaista liiketoimintaa. Kolsterin ja Business Tampereen järjestämä IPR-koulutussarja opastaa startup- ja kasvuyrityksiä oikeuksiensa suojaamiseen.

  ”IPR tarkoittaa immateriaalioikeuksia, jotka muodostavat tänä päivänä oleellisen osan yritysten pääomasta”, kertoo Timo Joutsenoja

  Timo työskentelee Kolsterin Senior IPR Business Managerina. Hänen mukaansa aineettomien omaisuuksien merkitys on jatkuvasti kasvussa. Kolsterilla Joutsenojan toimenkuvaan kuuluvat IPR-strategioihin liittyvät asiantuntijatehtävät, ja hän kehittää yrityksen toimintaa myös Venäjällä.

  ”Tulin Kolsterille VTT:ltä, jossa vedin IPR management -toimintaa. Olin paljon tekemisissä spinoff-yritysten kanssa”, Joutsenoja kertoo. Ennen VTT:lle siirtymistään hän työskenteli IPR-asioiden parissa UPM:llä. Aihe on siis tuttu sekä teollisuus- että tutkimuslaitospuolelta, ja matkan varrella Joutsenoja on toiminut sekä aloittelevien startupien että globaalien suuryritysten asiantuntija-apuna.

  IPR koskettaa käytännössä jokaista yritystä

  Kuva: Mirella Mellonmaa
  Kuva: Mirella Mellonmaa

  Joutsenojan mukaan useissa yrityksissä suurin osa pääomasta koostuu nimenomaan immateriaalioikeuksista.

  ”Varsinkin startupeilla oikeudet ovat se ydin, joista yrityksen arvo muodostuu”, hän tarkentaa. ”Tuoreilla yrityksillä ei välttämättä ole vielä valmista tuotetta, palvelua tai asiakkaita. Silloin oikeuksien suojaaminen ja niiden paketoiminen siihen muotoon, että niillä voidaan käydä kauppaa, on erittäin tärkeää.” Usein asianmukaisesti suojatut IPR-oikeudet voivat olla jopa rahoituksenkin ehtona. Liiketoiminnan alkuvaiheessa on voitava määrittää aineettoman omaisuuden todellinen arvo ja merkitys.

  Business Tampereen ja Kolsterin neliosainen koulutussarja porautuu IPR:n eri osa-alueisiin. Kokonaisuus tähtää siihen, että startup- ja kasvuyritykset saavuttavat riittävän ymmärryksen oikeuksien merkityksestä ja siitä, kuinka asiat käytännössä toimivat. Koulutus on jaoteltu osiin aihepiireittäin, eri oikeuksien näkökulmasta. Silloin jokainen kuulija voi itse päättää, mitkä ovat oman liiketoiminnan kannalta olennaisimmat IPR:n muodot ja osa-alueet.

  ”Olemme pyrkineet rakentamaan koulutuksen niin, että jokaiselle löytyy sieltä hyödyllistä tietoa”, Joutsenoja kuvailee. Hän korostaa, että oikeudet koskettavat aivan jokaista yritystä, painopisteet vain vaihtelevat.

  Perusasioiden tulee olla selvillä. Toimivan IPR-strategian kannalta täytyy tietää, mihin tulee panostaa ja mitkä asiat eivät ole juuri oman yrityksen näkökulmasta niin relevantteja”, Joutsenoja kertoo. Hän myöntää, että on olemassa myös liiketoiminnan alueita ja malleja, joissa merkitys on vähäisempi, mutta IPR on silti aina huomioitava. Vaikka omia oikeuksia ei olisikaan, on hyvä osata huomioida muiden oikeudet.

  Koulutukseen osallistunut PopUp Media Oy:n toimitusjohtaja Iida Repo on sitä mieltä, että IPR-suojien mahdollisuudet ja edellytykset ovat aiheina erittäin ajankohtaisia. Hänen mukaansa markkinoinnissa ja brändin rakentamisessa on aina otettava huomioon tiettyjen brändiin sisältyvien elementtien suojaaminen. Näistä Repo nostaa esille esimerkiksi logon, visuaalisen ulkoasun, animaatiot sekä äänet. Hänen mielestään oli erittäin hyödyllistä kuulla lisätietoja myös mobiilisovellusten suojausmahdollisuuksista.

  ”Asiantuntija vastasi kattavasti muihinkin esitettyihin tarkentaviin kysymyksiin”, Repo kertoo.

  Tampereen yliopiston innovaatiopalvelupäällikkö Harri Länsipuro lisää, että IPR-asioiden ymmärtäminen on oleellista erityisesti tutkimuslähtöisille startup-yrityksille. Niiden kilpailuedut perustuvat usein tutkimustuloksiin, tietoon sekä tietotaitoon. Näihin osa-alueisiin liittyvien oikeuksien tunnistaminen, järkevä ja oikea-aikainen suojaaminen tai salassapitäminen, sekä suunnitelmallinen hyödyntäminen ovat monesti yritysten kriittisiä menestystekijöitä. Hyvin hoidettuina ne vahvistavat yrityksen uskottavuutta ja rahoituskelpoisuutta.

  IPR-asiantuntija auttaa strategian rakentamisessa

  Konkreettiseksi esimerkiksi toimivasta immateriaalioikeuksien rekisteröinnistä Timo Joustenoja nostaa Oura-älysormuksen, joka mittaa käyttäjänsä sykettä tämän nukkuessa. Tuotteessa on yhdistetty luovalla tavalla sekä teknologiaa että designia. Kumpikaan ei yksinään ole mikään uusi asia, mutta yrityksen arvo muodostuu pitkälti kekseliään yhdistelmän oikeuksien suojaamisesta.

  ”Minun mielestäni jokaisella startupilla pitäisi ehdottomasti olla IPR-strategia”, Joutsenoja toteaa. ”Sen ei tarvitse välttämättä olla laaja ja yksityiskohtainen, mutta sen pitäisi palvella yrityksen toimintaa ja suojella aineettomia omaisuuksia.” Hän korostaa, että IPR-asioissa suunnitelmallisuus on aina reaktiivisuutta parempi vaihtoehto.

  ”Jos ei itse hahmota kokonaisuutta tai tiedä mistä lähteä liikkeelle, kannattaa tukeutua asiantuntija-apuun”, Joutsenoja neuvoo lopuksi. ”Yritykset käyttävät usein isoja summia teknologian kehittämiseen ja tuotekehitykseen. Olisi hölmöä jättää investointi suojaamatta.”

   

  6Aika – Kasvun ekosysteemit: yritysten kasvun mahdollistaminen kuutoskaupunkien yhteistyössä

  Hankkeessa tuetaan kasvuhakuisia yrityksiä kiinnittymään niille sopiviin tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa tukeviin verkostoihin ja palveluihin. Hanketta toteuttavat kuusi Suomen suurinta kaupunkia: Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu sekä Pirkanmaan liitto. Hanke perustuu ajatukseen kaupunkien aktiivisesta roolista yritysten innovaatiotoiminnan ja niitä edistävien verkostojen tukemisessa.

  Takaisin ylös