Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  Haastekilpailu: Tampereen kaupungin IoT-alustan hyödyntäminen kiertotaloudessa syksy 2023

  mm23 drone view skyfox marko kallio 10
  Kuva: Skyfox, Marko Kallio

  Emme enää vastaanottaa tarjouksia.

  KIERTOTRE-yhteistyön tavoitteena on löytää ratkaisuja Tampereen kiertotaloussuunnitelman teemoihin liittyvään haastekenttään kiertotalouden edistämiseksi ja hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäämme julkisen ja yksityisen sektorin välistä yhteistyötä vähähiilisten arvo- ja palveluketjujen kehittämiseksi yhdessä kiertotalouteen sitoutuneiden toimijoiden kanssa.

  Avaamme KIERTOTRE-hankkeen kautta haastekilpailuja, joista voi saada pilotointiin liittyvää tukea (á 10 000 euroa / haaste).

  Haaste: Kiertotalouden tehostaminen Tampereen kaupungin IoT-alustan avulla

  Tampereen seudun yritykset kutsutaan osallistumaan haastekilpailuun, jonka tavoitteena on edistää Tampereen kaupungin IoT-alustan hyödyntämistä kiertotaloudessa. Kilpailu tarjoaa yrityksille mahdollisuuden kehittää innovatiivisia ratkaisuja ja sovelluksia, jotka edistävät esim. materiaalivirtojen hallintaa, energiatehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä IoT-teknologian avulla. Lisätietoja Tampereen kaupungin IoT-alustasta ja sen mahdollisuuksista löydät täältä: Älykäs Tampere: IoT-alusta toimii kaupunkipäättäjän tukena ja parantaa asukaskokemusta – Wapice

  Kilpailun tavoitteet:

  1. Edistää kiertotalouden periaatteiden soveltamista ja toimintojen tehostamista Tampereen kaupungin IoT-alustan avulla
  2. Kannustaa kehittämään älykkäitä ratkaisuja mm. materiaalivirtojen seurantaan, kierrätykseen ja tehokkaaseen resurssien käyttöön
  3. Edistää energiatehokkuutta ja hiilijalanjäljen pienentämistä IoT-teknologian avulla
  4. Innostaa hyödyntämään Tampereen kaupungin IoT-alustaa tiedonkeruuseen, analytiikkaan ja päätöksenteon tueksi kiertotalousprosesseissa
  5. Edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja tiedonjakamista kiertotalouden edistämiseksi

  Kilpailuohjeet:

  1. Osallistuvat yritykset voivat esittää ratkaisujaan ja sovelluksiaan, jotka hyödyntävät Tampereen kaupungin IoT-alustaa kiertotaloudessa. Ratkaisujen odotetaan keskittyvän materiaalivirtojen hallintaan, energiatehokkuuteen, kierrätykseen, tuotteiden jäljitettävyyteen tai muihin kiertotalouden osa-alueisiin. Ehdotuksessa tulee kuvata, minkä Tampereen kaupungin yksikön tarpeisiin ratkaisu vastaa ja miten. Tarvittaessa Business Tampere voi olla avuksi sopivan yhteyshenkilön löytämisessä.
  2. Ratkaisujen tulisi olla innovatiivisia, skaalautuvia ja toteutuskelpoisia. Ne voivat sisältää älykkäitä antureita, tiedonkeruuta ja analytiikkaa, pilvipalveluja, reaaliaikaisia seurantajärjestelmiä ja muita IoT-teknologian elementtejä.
  3. Ratkaisuehdotuksessa on esitettävä arvio ehdotetun ratkaisun vaikuttavuudesta ja hyödyistä

  Osallistujat voivat esittää ideansa, prototyyppejä tai valmiita tuotteita. Tuomaristo arvioi ratkaisujen innovatiivisuutta, käytännön soveltuvuutta, vaikutuksia kiertotalouteen, energiatehokkuutta ja ympäristövaikutuksia.

  Onko yritykselläsi ratkaisuehdotus, joka vastaa tähän haasteeseen? Jos on, lähetä meille lyhyt kuvaus tästä ratkaisusta ja suunnitelma pilotoinnin toteutuksesta. Voit jättää ehdotuksen myös yhdessä jonkun toisen yrityksen kanssa. Lähetä se viimeistään 24.09.2023 mennessä osoitteisiin pirkko.etelaaho@businesstampere.com ja mika.kolari@businesstampere.com 

  Mahdolliset kysymykset haasteeseen liittyen voit lähettää samoille henkilöille 17.09.2023 asti. Vastaukset julkaisemme tällä sivulla.

  Kilpailun arviointiperusteet:

  1. Innovatiivisuus ja luovuus: Arvioidaan ratkaisujen innovatiivisuutta ja luovuutta Tampereen kaupungin IoT-alustan hyödyntämisessä kiertotaloudessa. Kiinnitetään huomiota uusiin ja kekseliäisiin lähestymistapoihin, jotka voivat merkittävästi edistää kiertotaloutta.
  2. Käytännön soveltuvuus: Arvioidaan ratkaisujen käytännön soveltuvuutta ja toteutuskelpoisuutta. Huomioidaan ratkaisujen skaalautuvuus, integroitavuus olemassa oleviin järjestelmiin ja mahdollisuus käyttöönottoon.
  3. Kiertotalousvaikutukset: Arvioidaan ratkaisujen potentiaalista vaikutusta kiertotalousnäkökulmasta. Huomioidaan ratkaisujen kykyä optimoida materiaalivirtoja, edistää resurssien tehokasta käyttöä, vähentää jätteen määrää ja pienentää ilmastovaikutuksia.
  4. Energiatehokkuus: Arvioidaan ratkaisujen kykyä parantaa energiatehokkuutta kiertotalousprosesseissa. Kiinnitetään huomiota energiankulutuksen optimointiin, uusiutuvien energialähteiden hyödyntämiseen ja mahdollisuuksiin vähentää kasvihuonekaasupäästöjä.
  5. Tampereen kaupungin IoT-alustan hyödyntäminen: Arvioidaan kuinka tehokkaasti ja monipuolisesti kilpailuehdotukset hyödyntävät Tampereen kaupungin IoT-alustaa ratkaisuissaan. Kiinnitetään huomiota tiedonkeruun, analytiikan, reaaliaikaisen seurannan ja datan hyödyntämiseen laskentaa ja seurantaa varten.
  6. Vaikutus yhteistyöhön: Arvioidaan ratkaisujen potentiaalia edistää julkisen sektorin ja yritysten välistä yhteistyötä ja tiedonjakamista kiertotalouden edistämiseksi. Kiinnitetään huomiota ratkaisujen kykyyn luoda verkostoja ja mahdollisuuksia synergiaetujen saavuttamiseen.
  7. Toteutuskelpoisuus ja taloudelliset vaikutukset: Arvioidaan ratkaisujen toteutuskelpoisuutta ja taloudellisia vaikutuksia. Kiinnitetään huomiota kustannustehokkuuteen, liiketoimintapotentiaaliin ja mahdollisuuksiin luoda taloudellista arvoa.
  1. Valmius pilotin toteuttamiseen Q4/2023.
  2. Valmius saada raportti valmiiksi Q4/2023 aikana

  Ratkaisuehdotuksissa kannattaa tuoda selkeästi esiin yllä mainitut asiat. Tuomaristo arvioi ehdotukset yllä mainituin arviointiperustein ja valitsee voittajat niiden perusteella.

  Saavutettujen tulosten tulee olla myös yleisesti hyödynnettäviä.

  Kuvaa siis yllä mainittujen asioiden lisäksi millaisen julkisen raportin tehdystä työstä voit antaa. Mikäli kaikki tulokset ovat salaisia, emme voi tukea pilotointia. Pilotointi voi sisältää teknologia- tai laitehankintoja, mutta niistä aiheutuviin kustannuksiin ei voi käyttää saatua pilotointitukea. Pidätämme itsellämme oikeuden olla suorittamatta hankintaa.

   

  Euroopan Unionin osarahoittama
  Business Tampere
  Pirkanmaan liitto
  Innokauoungit
  Takaisin ylös