Älykaupungin kehittäjät koolla – bisnestä, datan hyödyntämistä ja kestävää kehitystä - Business Tampere Magazine
Siirry sisältöön Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  Älykaupungin kehittäjät koolla – bisnestä, datan hyödyntämistä ja kestävää kehitystä

  Raatihuone uutinen
  Business Tampere Smart Tampere Raatihuone Mirella Mellonmaa 7
  Kuva: Mirella Mellonmaa

  Smart Tampere -ohjelma haluaa yritykset ja tutkimuslaitokset entistä tiiviimmin mukaan rakentamaan älykkään kaupungin digitalisaatiota, liiketoimintaekosysteemejä ja kestävää kehitystä. Älykaupungin kehittäjät tapasivat huhtikuussa ja keskustelivat laajasti ohjelman sisällöstä ja käytännön toteutuksesta.

  Viime kesänä käynnistetty Kestävä Tampere 2030 -ohjelma toimii osana Smart Tamperetta ja kokoaa yhteen sekä kaupungin että kaikkien sen yhteistyökumppaneiden toimet. Yritysten ja tutkimuslaitosten panosta tarvitaan, jotta Tampere voi saavuttaa tavoitteensa olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

  Smart Tampereen hankkeisiin, pilotteihin ja tapahtumiin hakeutuminen on yrityksille yksi tapa edistää ilmastotavoitteiden saavuttamista ja kehittää omaa liiketoimintaansa. Esimerkiksi Öljystä uusiutuviin -kampanja etsii yrityskumppaneita tarjoamaan ”avaimet käteen” -ratkaisuja niille pientalojen omistajille, jotka haluavat siirtyä öljylämmityksessä erilaisiin uusiutuvan energian muotoihin.

  Yrityksille tämä avaa bisnesmahdollisuuksia ja samalla tehdään ohjelman tavoitteiden mukaisia päästövähennyksiä. Olipa haaste melkein mikä hyvänsä, tarvitsemme siihen ratkaisuja yritysten kautta, toteaa Kestävä Tampere 2030:n ohjelmajohtaja Pauli Välimäki.

  Välimäki listasi tapaamisessa muitakin tapoja, joilla yritys voi osallistua hiilineutraalisuustavoitteen edistämiseen: se voi selvittää omat ilmastovaikutuksensa – apua tähän työhön saa vaikkapa ympäristöjärjestelmä Ekokompassista  – ja rakentaa oman tiekarttansa kohti hiilineutraalia yritystä 2030. 

  Älykaupungin kehittäjien keskusteluissa ideoitiin mahdollisuutta järjestää yrityksille tapaamisia, joissa ne voisivat verrata kestävän kehityksen ohjelmiaan ja niiden toteutusta. Työstettäväksi lähti myös idea Hiilineutraali Tampere 2030 -logosta. Sen voisivat saada käyttöönsä yritykset, jotka ovat sitoutuneet ilmastotavoitteisiin.

  Kaupungin yksiköt alkavat laatia tänä vuonna omia tiekarttojaan hiilineutraalin Tampereen saavuttamiseksi. Niiden avulla tavoitteet saavat konkreettisia ja selkeästi viestittäviä muotoja muun muassa hankinnoissa, mikä helpottaa myös yhteistyökumppanien kanssa keskustelemista.

  Datan hyödyntäminen

  Datan hyödyntämisellä ja kestävällä kehityksellä on paljon yhtymäkohtia. Esimerkiksi rakennusten energiankulutus on tärkeässä asemassa, kun etsitään mahdollisuuksia päästövähennyksiin. 

  Tilaisuuden keskusteluissa todettiin, että rakennuksista on olemassa paljon dataa. Sen hyödyntäminen on kuitenkin usein hankalaa, ja siksi kaupunki tarvitsee yritysten uusia ratkaisuja. Kaupungilla on kehitteillä avoin IoT-alusta, jonne eri järjestelmien tuottama data tuotaisiin hyödynnettäväksi.

  Avoin data on Smart Tampereessa keskeinen teema. Kaupungin datasta ollaan tekemässä enenevässä määrin julkista ja rajapintoja avataan yritysten käyttöön – ja Smart Tampere -yhteistyöhön ja älykkään kaupungin ekosysteemeihin ovat tervetulleita kaikki seudun yritykset.

  Alueellisen osaamisen ja yhteistyön vahvistaminen

  Smart Tampere tukee yritysten liiketoiminnan uudistumista ja kasvua edistämällä liiketoimintaekosysteemien kehittymistä. Kaupunkiympäristöstä löytyy monelle yritykselle testialusta, jossa uusia palveluja ja tuotteita on mahdollista kehittää oikeiden käyttäjien kanssa. Smart Tampereen nopeat kokeilut ovat yksi esimerkki siitä, miten kaupungin tarpeiden ja yritysten ratkaisujen yhdistäminen hyödyttää molempia osapuolia.

  Edelläkävijäratkaisuja tuottavat liiketoimintaekosysteemit vahvistavat osaamista, joka on myös kaupungin kannalta tärkeää. Kaupungin tavoitteena on, että vuoteen 2025 mennessä tamperelaiset käyttävät ensisijaisesti kaupungin digitaalisia palveluja. Yritysten osaamista ja ketteriä kokeiluja tarvitaan, jotta kaupunki löytää soveltuvimmat uudet teknologiat palvelujen digitalisointiin, pystyy hyödyntämään dataa tehokkaasti sekä parantamaan palvelujen turvallisuutta ja luotettavuutta.

  Kieltenopetusrobotti Elias ja Osaamisbotti ovat hyviä, paljon kansainvälistäkin huomiota herättäneitä esimerkkejä siitä, miten yhteistyö on jo nyt tuottanut tuloksia kuntalaisten arkea sujuvoittamaan.

  Teksti perustuu Älykaupungin kehittäjien tapaamisen (4.4.2019) materiaaleihin: puhujien esitysaineistoihin ja teemakeskusteluista tehtyihin muistiinpanoihin.

  Takaisin ylös