Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  Vertaistuki sekä palveluiden ja yrittäjien kohtaaminen toivotuimmat kehittämiskohteet Tampereen seudun yrityspalveluissa


  Parhaat yrityspalveluiden kehittämiseen tähtäävät ideat tulivat Jari Sillanpäältä, Mapu Narviselta ja Pekka Leikakselta. (Kuva: Pirkko Laitinen/Tredea Oy)​
  Parhaat yrityspalveluiden kehittämiseen tähtäävät ideat tulivat Jari Sillanpäältä, Mapu Narviselta ja Pekka Leikakselta. (Kuva: Pirkko Laitinen/Tredea Oy)​

  Tampereen seudun yrityspalveluiden kehittämisessä otettiin käyttöön pelilliset keinot, kun yksityishenkilöt, yrittäjät ja yritysten edustajat pääsivät ehdottamaan ja kommentoimaan nykyisiä ja tulevia yrityspalveluita joukkoistamisalustalla. Eniten keskustelua tuottivat yrittäjien vertaistuki sekä yrityspalveluiden ja yrittäjien kohtaaminen. Tredea ja Pop up - tietotyön tuottavuus -hanke palkitsivat kolme parasta pelaajaa maanantaina.

  Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy:n keväällä 2014 teettämän kyselyn mukaan Pirkanmaalla toimivien yritysten mielestä seudun yrityspalveluiden kokonaisuus on pirstaleinen ja sopivan palvelun löytäminen monimutkaista. Yhtenä yrityspalveluiden kehittämisen keinona käytettiin Innopinion Oy:n joukkoistamisalustalla toimivaa peliä, jonka tavoitteena oli tuottaa uusia näkökulmia ja ideoita sekä kerätä yrittäjien näkemyksiä ja toiveita Tampereen seudun yrityspalveluiden kehittymiseen. Peliä oli mahdollista pelata maaliskuun 2015 ajan.

  Parhaat kehittämisideat esittäneet palkittiin maanantaina kahvin äärellä Pyymäen Oma -kahvilassa Tampereella. Pelissä parhaaksi arvioidut ajatukset tulivat Mapu Narviselta Ideaamosta, Pekka Leikakselta Celkee Oy:stä sekä Jari Sillanpäältä. Ideat käsittelivät vertaistukea ja rahoitusmahdollisuuksien, sekä ylipäätään yrityspalveluiden, näkyvyyttä yrittäjille. 

  Yrittäjien verkostoituminen ja vertaistuki nousivat kampanjassa selkeästi yhdeksi tärkeimmäksi teemaksi. Verkostoitumiseen, vertaistukeen, mentorointiin ja yrityskummitoimintaan liittyviä ajatuksia esitettiin useita ja teema esiintyi lisäksi kommenteissa muiden kampanjaan lähetettyjen ajatusten yhteydessä. Parhaaksi ideaksi pelissä rankattiinkin yrittäjien sparrinki, jota ehdotti Mapu Narvinen Ideaamosta. Sparringin idea on yrittäjien ryhmäyttäminen ringeiksi, joissa vastavuoroisesti sparrataan ja autetaan muita. 

  "Aina puhutaan, että pitää verkostoitua, mutta se ei riitä. Kannattaisi tehdä verkostoitumisstrategia eli miettiä mitä sen oman ydinbisneksen lisäksi kannattaa ja osaa tehdä itse, ja mitä taas voisi olla järkevämpi hankkia sparrauksen kautta tai ostaa toiselta yrittäjältä", jatkaa Narvinen sparrinki-ajatustaan palkitsemistilaisuudessa.

  Toinen vallitseva teema pelin ideoissa ja kommenteissa liittyi yrityspalvelujen ja yrittäjän kohtaamiseen. Niissä peräänkuulutettiin mm. koordinoitua yrityspalveluviestintää ja palveluiden tuomista lähemmäs yrityskenttää. Aiheeseen liittyi myös yksi parhaiksi rankatuista kehitysideoista eli Jari Sillanpään ajatus rahoituspalveluiden löytymisestä yhdestä paikasta.

  "Kasvuhaluiselle yritykselle on useita mahdollisia rahoituksenhakupaikkoja, puhumattakaan bisnesenkeleistä ja byrokraattisista EU-ohjelmista. Tarvittaisiin yksi palvelu, joka kertoisi yrittäjälle kenen puoleen kannattaa kääntyä."

  Tredea on ottanut askeleen kohti koordinoidumpaa yrityspalveluviestintää Tampereen seudulla. Osoitteeseen www.tredea.fi/yrityspalvelut on koottu seudun julkiset yrityspalvelut sen mukaan missä kehityskaaren vaiheessa yritys on. Lisäksi sivuilta löytyy tapahtumakalenteri, johon kootaan kaikki Tampereen seudun yritystapahtumat. Kalenterista on tulossa uusi uljaampi versio vielä tämän kevään aikana. Toiveena on saada tulevaisuudessa aikaiseksi pysyvä "yhden luukun" yrityspalvelupiste sekä yksi palvelunumero, joka osaisi vastata kaikkiin yrityksille suunnattuja palveluita koskeviin kysymyksiin.  

  Kampanjan päättymisen jälkeen Pirkanmaalla toimivat yrityspalveluita tuottavat organisaatiot kokoontuivat rakennustalkoisiin. Pienemmät työryhmät kehittävät kampanjassa parhaaksi rankattuja konsepteja toukokuun aikana, jotta niitä voidaan alkaa testata käytännössä mahdollisimman pian. Samalla luodaan uudenlaisia tapoja tuottaa yrityspalveluita yhteistyössä.

  Otamme kampanjassa esiintuodut haasteet vastaan ja lähdemme kehittämään yrittäjien verkostoja. Yrittäjille on olemassa mentori- ja kummipalveluja, joita teemme jatkossa paremmin saataviksi. Vertaistukea, sparrausta ja mentorointia tulee kuitenkin edelleen kehittää ja miettiä uusia työkaluja ja toimintatapoja. Tämän vuoden aikana tehdään yrittäjien kanssa yhdessä 2-3 käytännön verkostoyhteistyökokeilua”, kertoo Niina Immonen Tredeasta.

  Keskustelu kampanjan teemoista jatkuu rakennustalkoiden lisäksi LinkedInissä Tampereen seudun yrityspalveluiden kehittämisraadissa.

  Maaliskuun 2015 ajan toiminnassa ollut yrityspalvelupeli keräsi 58 osallistujaa, tuotti 26 uutta ajatusta yrityspalveluiden kehittämiseksi, 415 idea-arviointia sekä kirvoitti 147 kommenttia. Kampanja oli osa TTY:n ja Aalto-yliopiston Pop Up – tietotyön tuottavuus -hanketta, jossa tuotetaan tutkimustietoa ja käytännön ratkaisumalleja tietotyön tuottavuuden kehittämiseksi, johon käytännön ratkaisuesimerkkejä on haettu yrityksiltä. Tredean kehittämishaaste hankkeelle on liikkuvan yrityspalvelupisteen toiminnan suunnittelu.

  Ensimmäinen Sparrinki järjestetään 12.6. Katso lisää Tredean sivujen tapahtumakalenterista: www.tredea.fi/yrityspalvelut/tapahtumat/sparrinki

  Takaisin ylös