Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  Vauhdikasta vuotta 2015!

  Vuosi 2015 oli vauhdikas Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiössä Tredeassa. Vuodelle asetettiin paljon uusia tavoitteita, ja samalla organisoiduttiin näiden mukaisesti. Moni asia meni aimo harppauksin eteenpäin. Pikku hiljaa alkaa kantaa hedelmää myös se pitkäjänteinen työ, jota on useamman vuoden ajan tehty yhdessä eri toimijoiden kanssa kaupunkiseudun hyväksi.

  Hyviä uutisia Tampereen kaupunkiseudulta.

  Tredea on vuonna 2015 ollut näkyvämpi yrityksille kuin koskaan aiemmin. Matkailun yritysyhteistyö, lukuisat teollisuuden verkostot ja seminaarit, yrityspalveluinfot ja tapahtumakalenterit ovat tästä hyviä esimerkkejä. Seudun yritysten lisäksi toimintamme näkyy myös seudun ulkopuolella, niin muun Suomen yrityksiin kuin ulkomaisiin yrityksiin investointien hankinnan ja sijoittumispalveluidemme kautta.

  Matkailussa nostaisin viime vuodesta erityisesti Tampereen seudun yöpymisien, hotellien käyttöasteen ja majoituksen keskihinnan kasvun. Erilaisten kampanjoiden ja digitaalisen markkinoinnin lisäksi tunnettuutta nostettiin esim. lehdistövierailujen avulla. Niitä järjestettiin 15 kappaletta 49 julkaisusta oleville toimittajille.

  Lentoliikenteen ja Tampere-Pirkkalan lentokentän kehittyminen ovat tärkeitä koko Pirkanmaan talousalueelle. AiRRport-työssä näemme vahvan potentiaalin kehittää lentokenttää koko keskisen ja läntisen Suomen yhteiseksi kansainväliseksi lentokentäksi. Kehittyminen on erittäin tärkeää niin matkailun kuin muun elinkeinoelämän kannalta. Konkreettinen työ on nyt saatu alkuun, jotta AiRRport-vision tarvitsemat matkaketjut asemakeskuksen kautta lentokentälle ja matkustajapotentiaali saadaan syntymään ja sitä kautta herätettyä myös lentoyhtiöiden kiinnostus.

  Yrityspalveluissa toteutettiin paljon sekä omia toimenpiteitä että rahoitettiin erilaisia yrityksiä hyödyttäviä palveluita. Tässä vain muutamia nostoja vuodelta 2015:

  • Kaupunkiseudun kunnissa sekä uutta liiketoimintaa synnyttävissä innovaatioalustoissa (Mediapolis, Uusi Tehdas, TAMK:n Y-Kampus) järjestettiin 25 yrityspalveluinfoa, joissa yritykset saivat runsaasti tietoa julkisista yrityspalveluista. 
  • Tampereen seudun yrityksiä hyödyttäville tapahtumille tehtiin www.tapahtumatyrityksille.fi-kalenteri.
  • Julkisille yrityspalveluille alettiin tehdä omaa sivustoa (tulossa pian!) ja toistaiseksi ne löytyvät osoitteesta www.tredea.fi/yrityspalvelut.
  • Teollisuutta edistettiin järjestämällä seminaareja esimerkiksi 3D-tulostukseen ja rahoitukseen liittyen, ja osallistumalla erilaisten kansainvälisien verkostojen rakentamiseen liittyen älykkääseen kaupunkiin ja teollisuuden uudistumiseen. INKA-hankkeita oli noin 20, joista osa on saatu valmiiksi, osallistujina 150 yritystä ja 15 tutkimuslaitosta, hankkeiden kokonaisvolyymin ollessa n. 20 MEUR. Tampereen kaupunkiseutu on omalla Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus -kärjellään suoriutunut erinomaisesti.

  Investointien hankinnassa arvioitiin yli 2000 yritystä joista 600 yrityksen osalta selvitettiin yrityksen tarpeet ja vastattiin niihin. Investointien hankinta on pitkäjänteistä työtä, jossa tavoitteena on markkinoinnin ja sijoittumispalvelujen avulla herättää mielenkiinto Tampereen kaupunkiseutuun, jotta yritys myöhemmin laajentuessaan harkitsee seutua sijoittumiskohteena. Käytännössä tämä tarkoittaa yhteydenottoa suureen joukkoon yrityksiä. Vuonna 2015 sijoittuneita yrityksiä oli 32, joista 18 oli seudulla pidettyjä laajentuneita tai muuttaneita yrityksiä ja 14 muualta Suomesta tai kansainvälisiä yrityksiä. Julkisista sijoittumisista voidaan mainita jo julkisuudessakin olleita, kuten Omasairaala Oy, Tecnotree Oy ja Suunto Oy. Finpron Invest in Finland:n kanssa toimimme läheisessä yhteistyössä hankkiaksemme seudulle lisää kansainvälisiä investointeja.

  Yritysalueiden kehittämistä tehtiin Kolmenkulman ja Tarastenjärven cleantech-elinkeinovyöhykkeen nostamiseksi sekä kansallisesti että kansainvälisesti kiinnostavaksi sijoittumiskohteeksi. Painopiste on teollisten symbioosien edistämisessä. www.kolmenkulma.fi

  Painopiste uusien osaajien saamisessa Tampereen kaupunkiseudulle oli kansainvälistymis- ja innovaatiotapahtuma Twinkle 2015, joka syntyi Tampereen seudun kansainvälisten osaajien yhteistyönä ja jonka järjesätmistä Tredean koordinoi. Tilaisuus keräsi yli 700 osallistujaa ja noin 80 yhteistyökumppania. Osaajien houkuttelua tehdään Talent Tampere -nimen alla. Viime vuonna avattiin Talenttampere.fi-sivut, johon kootaan alueen palvelut ja verkostot kv-osaamisesta kiinnostuneille yrityksille sekä kv-osaajille.

  Seudun kansainvälinen tunnettuuden parantaminen on alusta asti ollut Tredean ydintehtävä. On kyse sitten ulkomaisista matkailijoista, kansainvälisten yritysten päättäjistä tai kansainvälisistä osaajista. Tavoitteena on näyttäytyä houkuttelevana matkailu- investointi-, asuinpaikkana. Kotimaassa Tampereen seudun edut tunnetaan hyvin ja kansainvälisen tunnettuuden kanssa työtä tehdään joka päivä. Viime syksynä alettiin mm. rakentaa Tampere All Bright! Ambassador -toimintaa, jossa tavoitteena on Tampereen seudun markkinointi uudella tavalla alueen ”lähettiläiden” kv. verkostoissa.

  Toimitusjohtajamme Päivi Myllykankaan siirtyminen vetämään kaupunkiseudun kannalta tärkeää, korkeakoulut yhdistävää Tampere3-projektia tuli yllätyksenä meille kaikille. Päivin johdolla Tredean toiminta kehittyi ja terävöityi huomattavasti. Nyt työ on jatkunut Tredeassa yhteisesti tekemiemme suunnitelmien mukaisesti ja vuosi 2016 on startattu vauhdin hidastumatta.

  Tredean uutena toimitusjohtajana aloittaa Harri Airaksinen maaliskuun alussa. Odotamme Harrin siirtymistä Tredean ruoriin innostuneina. Uskon, että Harrin verkostot ja kokemus sekä yritys- ja innovaatiokentässä että julkisen sektorin alueella sekä aiempi kokemus ministeriöiden kanssa tulevat vaikuttamaan kaupunkiseudun kehittymiseen positiivisesti.

  Oma tehtäväni Tredean vt. toimitusjohtajana alkaa muutaman viikon kuluttua olla lopuillaan. Maaliskuussa varmistamme Harrille mahdollisimman hyvän startin, ja sitten pääsen keskittymään jälleen tehtäviini investoinnit ja osaajat -tiimin vetäjänä.

  Lämpimin terveisin
  Petri Nykänen

  Kirjoittaja tunnetaan Tredeassa myös nimellä Kalvo-Poika.

   

  Takaisin ylös