Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  Uusien palveluiden yhteiskehittämistä hackathonin kautta

  Business Tampere_Smart Tampere_Junction 2017, Tuukka Mattlar

  Toimintaympäristö muuttuu kiihtyvällä tahdilla ja niin kaupunkien kuin yritysten kohtaamat haasteet monimutkaistuvat. Tämän vuoksi on tärkeää, että haetaan aktiivisesti uusia tapoja toimia ja ratkotaan asioita yhdessä. Ajan hermolla olevilla vaikuttavammilla ratkaisuilla pystytään palvelemaan kuntalaisia entistä paremmin, tehostamaan toimintaa ja saavuttamaan kustannussäästöjä sekä edistämään alueen elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä.

   

  Junction2018

   

  Samalla vauhditetaan muutosta, jossa kaupungin rooli monipuolistuu ostajasta kumppaniksi ja mahdollistajaksi. Ollaan uteliaita ja kokeillaan uusia asioita joustavasti yhdessä yritysten kanssa. Epäonnistuminen on sallittua, sillä tarkoitus on erottaa mitä konsepteja kannattaa lähteä kehittämään eteenpäin ja mitä ei. Parhaat ratkaisut hiotaan yhteistyössä globaalisti muihin älykaupunkeihin skaalattavissa oleviksi tuotteiksi ja palveluiksi, ja näin vahvistetaan Tampereen mainetta rohkeana edelläkävijänä.

  — Teknologioiden nopea kehitys ja toisaalta jatkuva kaupungistumisen trendi luovat mahdollisuuksia rakentaa esimerkiksi aivan uudenlaisia kaupunkiopastamisen ratkaisuja. Yritykset ovat avainasemassa näiden ratkaisujen testaamisessa ja kehittämisessä yhdessä kaupungin kanssa, kertoo Anni Joela, 6Aika: Opastamisen Ekosysteemi hankkeen projektipäällikkö.

  Yksi esimerkki kokeilemisen ja yhteiskehittämisen konkreettisista tavoista on hackathon. Erityisen hyvänä puolena hackathonin nivomisessa osaksi julkista hankintaprosessia voi nähdä sen, että näin tavoitetaan paremmin kohderyhmiä, jotka eivät perinteisesti osallistu kaupungin hankintoihin. Samalla kun tarve kuvataan haastemuodossa, jätetään tilaa ideoida se tapa, jolla tarpeeseen vastataan. Tämä mahdollistaa uusimman tiedon hyödyntämisen ja siihen pohjautuvien ratkaisumallien syntymisen.

  Tampere on hyödyntänyt hackathoneja jo aiemmin, mutta nyt osallistumme ensimmäistä kertaa Junctioniin. Junction on suomalaisten organisoima, Euroopan suurin kansainvälinen hackathon. Osallistujia on tänä vuonna 86 maasta ja tapahtumaa on pohjustettu mm. kahdeksassa eri maassa järjestetyillä ennakkotapahtumilla. Junctioniin osallistuminen vahvistaa Tampereen kansainvälistä näkyvyyttä, mikä tukee kaupungin strategista tavoitetta olla maailmalla tunnettu, kansainvälinen ja vahvasti verkottunut.

  Junctionissa Tampereen haasteet löytyvät Future Cities -nimiseltä trackiltä. Peräti 14 prosenttia kaikista 7 000 hakijasta ilmaisi kiinnostuksensa kyseistä trackia kohtaan, mikä tarkoittaa että track oli toisiksi kiinnostavin kaikista Junctionissa olevista yhdestätoista trackista.

  — Kaupunkiinfrastruktuurin teknologia vaikuttaa suuresti jokaisen kaupungin asukkaan päivittäiseen elämään. Koska kaupungin infrastruktuurilla ja palveluilla on valtava merkitys kaupunkilaisten elämään, on ensiarvoisen tärkeää tehdä jatkuvia ponnisteluita uusien innovaatioiden luomiseksi. Avoimet datalähteet, erityisesti puhuttaessa kaupungin toiminnoista, ovat lähes itsestäänselvyys modernissa pohjoismaisessa yhteiskunnassa. Avoimien datalähteiden saatavuus on kuitenkin eksoottinen asia tarkasteltaessa tilannetta globaalisti. Emme malta odottaa, mitä uutta ja innovatiivista osallistujamme luovat yhdessä Tampereen kaupungin kanssa, kertoo Henri Heliö, Head of Partnerhips Junctionilta.

  Onneksi odotus ei ole enää pitkä, sillä hackathon-viikonloppu 23.–25.11. lähenee vauhdilla. Sitä odotellessa, tutustu esimerkiksi tarkemmin haasteisiimme osoitteessa https://2018.hackjunction.com/.

  Towards the New Generation of Guidance

  Haasteessa kehitetään ratkaisuja siihen, miten kaupunkiopastaminen ja palveluiden löytäminen voitaisiin viedä täysin uudelle tasolle hyödyntämällä olemassa olevaa dataa. Ratkaisuja toivotaan esimerkiksi ikäihmisten opastamiseen, katupysäköinnin tilannekuvaan ja poikkeustilanteiden opastamiseen.

  Smart Traffic - From Predictions to Realtime

  Haasteessa keskitytään siihen, miten liikkumista voidaan kehittää ja sujuvoittaa reaaliaikaista dataa ja tarkkoja 3D-malleja hyödyntävien uusien ratkaisujen avulla. Ratkaisuja toivotaan esimerkiksi kaupunkipyöräjärjestelmään, automaattiseen syöttöliikenteeseen sekä turvalliseen ja sujuvaan liikkumiseen liittyen.

  Takaisin ylös