Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  Tutkimushaku: Innovatiiviset kaupungit

  Uudessa hallitusohjelmassa kohdistetaan Tekesin toimintaan merkittäviä leikkauksia. Osana näitä leikkauksia mm. INKA-ohjelman rahoitus tullaan lopettamaan. Tämän vuoden määrärahat säilyvät kuitenkin ennallaan, ja tänä vuonna INKA-ohjelma toimii pääosin alkuperäisen suunnitelmansa mukaan.
   
  Hakuaika: ti 09.06.2015 - ke 30.09.2015

  Tekes avaa tutkimusorganisaatioille INKA-ohjelman teemoihin liittyvän haun

  Rahoitettavien projektien tulee soveltua INKA-ohjelman valittuihin painopisteisiin ja tavoitteisiin, jotka on tunnistettu yhteistyössä ohjelmassa mukana olevien kaupunkiseutujen kanssa:

  • Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus
   o Liikkuminen palveluna/reaaliaikainen tilannekuva
   o Jätehuolto ja teolliset symbioosit
   o Älykäs kaupunkivalaistus
   o Vähähiilinen rakentaminen/-kaupunki
    
  • Kyberturvallisuus
   o Digitaalisen terveystiedon turvallisuus
   o Kyberturvallisuus teollisuudessa, älyrakentamisessa ja älyliikenteessä
   o Yksityisyys, tiedon suojaaminen ja digitaalinen identiteetti
   o Tilannetietoisuuden, liiketoiminnan jatkuvuuden suunnittelun ja riskien hallinnan kehittäminen kyberturvallisuusnäkökulmista
    
  • Tulevaisuuden terveys
   o Tietojen käsittelyteknologiaan pohjautuvien terveyspalvelujen kehittäminen liiketoiminnaksi
   o Potilaan hoitoketjun vaikuttavuutta ja tehokkuutta lisäävät uudet ratkaisut.
   o Terveyskäyttäytyminen ja terveyspalvelujen tarve, palvelujärjestelmän prosessit
   o Terveyspalveluiden johtaminen, muutos ja liiketoimintamallit ekosysteemeissä
    
  • Kestävät energiaratkaisut
   o Smart Grids ja energian varastointi
   o Kaasutalous
   o Jätehuolto ja teolliset symbioosit
    
  • Biotalous
   o Biotalouden uudet arvoverkot ja toimintatavat
        • Bioinformaatiotalous, tiedon logistiikka ja digitaalisuus
        • Uudet, markkinoita haastavat, korkean arvonlisän biotaloustuotteet ja niiden innovatiiviset sovelluskohteet

  Toteuttavaan projektiin tulee osallistua tai sen tulosten hyödynsaajina tulee olla yrityksiä, tutkimuslaitoksia, oppilaitoksia tai muita julkisia toimijoita vähintään yhdestä INKA-ohjelmaan hyväksytystä kaupunkiseudusta ja vähintään kahden eri maakunnan alueelta.

  Tulemme painottamaan projektien valinnassa sellaisia projekteja, jotka ovat hyödynnettävissä nopeasti, ja jotka ovat toteutettavissa kokonaan nykyisen INKA-ohjelman keston puitteissa (ohjelma päättyy 2017), tai joilla on nähtävissä vaihtoehtoinen jatkorahoitus muista lähteistä, esimerkiksi Horisontti 2020 ohjelman kautta. Rahoitettavien projektien tulee päättyä 30.6.2017 mennessä.

  Lue lisää: www.tekes.fi/nyt/hakuajat-2015/inka-tutkimushaku/

  Takaisin ylös