Siirry sisältöön

Tarjouspyyntö liittyy Älykkään turvallisuuden ekosysteemi: liiketoimintamallit ja kokeilut -hankkeeseen, jonka toteuttajana on Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy (Business Tampere), joka on Tampereen ja 7 ympäryskunnan omistama yhtiö. Hankkeen rahoittajina toimivat Business Tampere, Tampereen kaupunki ja Pirkanmaan liitto AIKO-rahoituksen kautta. Business Tampereen lisäksi toimenpiteitä (tuen saajina) tekevät Tampereen kauppakamari ja Suomen Itämeri-instituutti.

Tarjouspyynnön sisältö

Tarjouspyyntö koskee turvallisuuteen liittyvän ekosysteemin haastattelu- ja kyselyselvityksen suunnittelun, toteutuksen ja tuloksien analysoinnin ja koostamisen toimeksiantajan käyttöön. Kyselyiden ja haastatteluiden osalta yritysryhmä käsittää muut kuin Kauppakamarin jäsenyritykset. Selvityksen tavoitteena on:

– tunnistaa laaja-alaisesti Tampereen kaupunkiseudun turvallisuuden ekosysteemissä toimivat yritykset,
– selvittää näiden yritysten arvoketjupositio ja suhde turvallisuuteen, ja
– luoda kokonaiskuva eri toimijoiden sijoittumisesta ekosysteemissä.

Katso tarkemmat tiedot tarjousdokumentaatiosta:

Tarjousten jättäminen

Tarjoukset tulee toimittaa viimeistään 7.1.2019 kello 12.00 mennessä.

Tarjoukset toimitetaan sähköisesti osoitteeseen heini.wallander@businesstampere.com. Sähköpostin otsikkokentässä on oltava merkintä ”Tarjous: Älykäs turvallisuus – Ekosysteemiselvitys”.

Lisätietoja

Business Tampere - Heini Wallander

Heini Wallander

ASIAKKUUSVASTAAVA, TEOLLISUUDEN TUTKIMUS JA KEHITYS

040 735 5177
Takaisin ylös