Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  Syventävä ekosysteemiselvitys – turvallisuus -tarjouspyynnön lisätiedot

  Vastaukset Syventävä ekosysteemiselvitys - turvallisuus tarjouskilpailun lisätietopyyntöihin:

  Kysymys:

  Onko tilaajalla selvityksen kohteena olevien teollisuuden turvallisuuden ja kyber- ja tietoturvallisuuden yritysten (81 kpl) yhteystiedot (sähköposti, puhelinnumero) kyselyä ja haastatteluja varten?

  • Tilaaja antaa näkyvyyden yrityksiin valitulle toimittajalle toimitettavan taulukon muodossa.
  • Teollisuuden turvallisuuden ja kyber- ja tietoturvallisuuden yritysten (81 kpl) joukossa 1 toimijalla ei ole henkilöyhteystietoja (sähköpostiosoite).
  • Yhteensä 387 toimijasta 36 toimijalla ei ole henkilöyhteystietoja (sähköpostiosoite). Toki yksittäisiä tietoja voi joutua päivittämään.
  • Pääosin puhelinnumeroja ei ole taulukossa, ja toimeksiantoa toteutettaessa ne tulee taulukkoon puhelimitse kontaktoitujen osalta päivittää.

  Kysymys:

  Kohdennetaanko haastattelut ja kysely toimitusjohtajalle, kehitysjohtajalle vai esim. turvallisuusjohtajalle?

  • Haastattelut ja kyselyt kohdennetaan tunnistetulle kontaktille, joka loppukädessä ottaa kantaa kuka yrityksen puolesta osallistuu haastatteluun. Jos toimijalle ei ole nimettyä kontaktia, voidaan toteuttajan toimesta valita tarkoituksenmukainen organisaation edustaja, joka kysymyksiin voi vastata.

  Kysymys:

  Tuleeko ko. yhteystietojen hankinta sisällyttää tarjoukseen?

  • Toimeksiannon toteuttaja saa käyttöönsä edellä mainitut tiedot. Puuttuvien tietojen osalta odotetaan, että toteuttaja osana työnantoa täydentää tiedot kontaktoitujen henkilöiden ja organisaatioiden osalta.

  Kysymys:

  Tilaaja toivoo turvallisuuden ekosysteemin esitysmateriaalia sekä suomen että englanninkielellä. Tarkentaisin, pitääkö tämä sisällään myös esitteiden graafisen suunnittelun ja taiton sähköiseksi tai painokelpoiseksi esitteeksi?

  • Esitysmateriaali on kalvoesitys suomeksi ja englanniksi. Tämä ei sisällä esitteiden graafista suunnittelua ja taittoa sähköiseksi tai painokelposeksi esitteeksi.

  Kysymys:

  Tuleeko esitteissä noudattaa Business Tampereen graafista ilmettä vai onko tarkoitus luoda turvallisuusekosysteemille oma graafinen ilme?

  • Noudatetaan Business Tampereen graafista ilmettä. Materiaalin tulee olla helposti siirrettävissä eri esitystemplaateille, jotta materiaalia voidaan laajasti käyttää seudun toimijoiden, kuten turvallisuusklusterin toimesta eri yhteyksissä.

  Siirry takaisin Syventävä ekosysteemiselvitys - turvallisuus -tarjouspyyntöön

  Business Tampere logo
  Petri Nykänen

  Varatoimitusjohtaja & Ohjelmajohtaja, turvallisuus

  040 806 2375

  Takaisin ylös