Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  Lua ja Koje -hanke

  Lua ja Koje - teknologiaratkaisut luovan toiminnan toteuttamiseen, välittämiseen ja kokemiseen - hankkeella etsitään esimerkiksi kokonaisvaltaista tapaa toteuttaa jokin tapahtuma siten, että vastaanottajan kokemus poikkeaa mahdollisimman vähän paikan päällä koetusta.

  Pirkanmaalla on runsaasti osaavia pk-yrityksiä, joilla on potentiaalia suunnata liiketoimintaansa kasvavaan ja yhä kansainvälistyvämpään luovan toiminnan markkinaan.

  Koska Pirkanmaalla on runsaasti osaamista tältä toimialalta, maaperä on hyvä uuden liiketoiminnan ja tuotteiden yhteiskehittämiselle.

  Erilaiset A/V-siirtoteknologiat ovat yksi merkittävästi kasvava sovellusala niin tapahtumatuotannossa ja -hallinnassa (Event Management) kuin kuluttajamarkkinoilla. Tällä hetkellä suurin osa tuotteista hyödyntävät yksisuuntaista internetteknologiaa. Markkinaan on myös tullut uusia kehittyviä teknologisia mahdollisuuksia toteuttaa tuotantoja reaaliaikaisesti ja interaktiivisesti. Tämä on luonut luovan alan toimijoiden lisäksi uusia mahdollisuuksia myös ohjelmisto- ja data-analytiikkayrityksille.

  Interaktiivisten tapahtumien ja tuotantojen kokemuksellisesta arvosta on tarve saada kattavampaa tutkimus- ja mittaustietoa. Kokonaan tai osittain virtuaalisen kokemuksen vertailu fyysiseen kokemukseen ja virtuaalisen kokemuksen kehittäminen tutkimukseen pohjautuen mahdollistaa tapahtuman ja tuotannon uudenlaisen toteuttamisen.

  Tutkitusti kehitetyn kokemuksen ja sen tuotanto-osaamisen saattaminen kaupallisten tuotteiden pohjaksi luo monia täysin uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Hankkeen tavoitteena on kehittää luovan toiminnan markkinaan ensi vaiheessa yhteistoiminnassa alan yritysten kanssa tuoteaihioita ja -konsepteja ja jalostaa niistä potentiaalisimpia edelleen prototyypeiksi. Yhteisesti valituista, parhaiksi todetuista protyypeistä muodostetaan kokeiluja (pilotteja), joiden toimivuutta tutkitaan erilaisissa alan tapahtumissa.

  Piloteissa tutkitaan verkon kautta välitetyn, kokonaan tai osittain virtuaalisesti toteutetun prototyypin tuottamaa kokemuksen syvyyttä verrattuna perinteisesti koettuun tapahtumaan. Hankkeen päätavoitteena on saada toteutetuksi tutkitusti toimivia, kokemusarvoltaan mahdollisimman lähellä perinteistä olevia menetelmiä erilaisten luovan alan tapahtumien toteuttamiseksi. Hankkeen tulokseksi odotetaan saatavan kaikille luovan alan toimijoille avointa tietoa ja toimintamalleja tutkitusti hyväksi osoitetuista tavoista toteuttaa tilaisuus tai tapahtuma.

   

  Hankeraportti

  Lua ja Koje tulokset

  Hankkeen toteutusaika

  4.2022–8.2023

  Hankkeen toteuttaja

  Business Tampere

   

  businesstampere dark blue

  pirkanmaan liitto

  vipuvoimaaeusta

  Lua ja Koje -hanke
  Takaisin ylös