Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  6Aika: Kasvun ekosysteemit 2 - kasvuohjelmien digitaaliset sisällöt

  KESY2 -hanke vahvistaa edeltäneessä Kasvun ekosysteemit -hankkeessa pilotoitujen kasvuohjelmien vaikuttavuutta luomalla menetelmät niiden, sekä muiden kasvuyrityksille suunnattujen palvelujen, digitaaliseen jakamiseen ja edistää näin hankkeen tuloksellisuutta kasvuyritysten liiketoiminnan ja osaamisen kehittymisen myötä.

  Hanke jakaa digitaalisesti aiemmissa hankkeissa ja muutoin kaupunkirahoituksella toteutetut parhaat kasvuohjelmat ja niiden sisällöt kasvuhakuisten yritysten saataville. Kehitettävä yhteiskehittämisen ja -jakamisen toimintamalli tuodaan muiden 6Aika- sekä laajemminkin kaupunkien saataville. Jatkuva kehittäminen takaa kansallisen kasvuohjelmien laadun ja lisää näin syntyvien ja kasvuyritysten määrää alueilla.

  A) Kasvuyritykset pääsevät hyödyntämään digitaalisesti tarjolla olevia Kasvun ekosysteemit -hankkeessa pilotoituja kasvuohjelmia sekä muuta palvelusisältöä kaupunkirajojen yli.

  B) Stimuloidaan ja kehitetään kasvuohjelmien digitaalista osaamista ja yhteisten resurssien jakamista. Hankekumppanit kehittävät mekanismit jatkuvaan yhteisten digitaalisten kasvuohjelmien yhteiskehittämiseen, osaamisen kehittämiseen sekä resurssien jakamiseen.

  Hanke luo mekanismit digitaalisten palvelujen tuomiselle yritysten saataville ja viestii tehokkaasti niiden saatavuudesta. Tarkoitus ei ole luoda uusia välineitä ja alustoja, vaan jakaa digitaalisesti nykyiset sisällöt ja kasvuohjelmat jo olemassa olevia välineitä hyödyntäen (esim. Zoom/Teams -webinaarit ja mentoroinnit, tilaisuuksien streamaus jne.). Kukin partneri pilotoi yhtä kasvuyrityksille suunnattua palvelua yritysten kanssa hankkeen aikana. Lisäksi jaetaan mahdollisuuksien mukaan jo kaikki digitaaliseen jakamiseen soveltuvat sisällöt.

  Hankkeen tuloksena yritysten pääsy laadukkaaseen ja kattavaan valikoimaan kasvu ja valmennusohjelmia helpottuu ja mahdollistuu. Yritykset pääsevät käsiksi yhä kattavampaan tarjontaan uutta tietoa ja sparrausta. Tämä tuo uutta liiketoimintaa ja parempia liiketoimintaedellytyksiä etenkin alkuvaiheen yrityksille sekä uutta tietoa ja osaamista jo toimintansa vakiinnuttaneiden yritysten kehittämiseen ylitse kaupunkirajojen.

  Hankkeen toteuttajat: Pääkoordinaattorina toimii Turku Science Park. Osatoteuttajia ovat Business Tampere ja Business Oulu.

  Hankkeen rahoitus: Hanke rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) 2. toimintalinjan (Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen) ja erityistavoitteen 4.1. (Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta) mukaisesti. Valvova viranomaispuolen rahottajataho on Uudenmaan Liitto.

  Toteutusaika: 1.7.2021 – 30.6.2022

  Business Tampere logo
  Sami Puttonen

  Asiakkuusvastaava, Education Tampere

  040 540 5717

  Takaisin ylös