Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  Autonomisen liikkumisen operointi

  Uudenlaiset liikkumisen ratkaisut tulevat tukemaan jatkossa joukkoliikenteen selkärankaa eli raitiotietä sekä myös runkoliikenteen busseja.

  Yksi erittäin tärkeä osa kokonaisjoukkoliikennettä tulee olemaan automaattinen liikenne ja autonomiset ajoneuvot, jotka tulevat toimimaan merkittävänä syöttöliikenteen palveluna. Automaattisten ja autonomisten ajoneuvojen “parvet” tulevat tarvitsemaan toteutuakseen etävalvontaa ja -ohjausta hoitavaa ohjauskeskusta, joka tässä hankkeessa toteutetaan.

  Autonomisen liikkumisen operoinnin hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian vuoksi toteuttamia toimia.

  Etäoperointi keskuksen kilpailutus on nyt käynnissä. Tarjouspyynnön löydät Hilmasta.

  vipuvoimaaeusta

  Hankkeessa toteutetaan

  • Vähintään puoli vuotta kestävä ja vähintään kolmen autonomisen auton syöttöliikennepilotti. Tavoitteena on, että pilotti toimii ratikan syöttöliikenteen viimeisen kilometrin ratkaisuna ja että se integroidaan olemassa olevaan joukkoliikennejärjestelmään.
  • Tarkoituksena on, että ainakin osan aikaa pilotista, autoja tullaan valvomaan ja ohjaamaan etänä ohjauskeskuksesta. Näin saadaan testattua ensimmäisenä maailmassa autonomisten autojen parven ohjaaminen etäyhteyden avulla. Samalla saadaan kokemusta ja tietoa ohjauskeskuksen toiminnasta, resursoinnista sekä mahdollisista haasteista.
  • Hankkeen pilotit tehdään Tampereella Hervannan kaupunginosassa.
  • Hanke on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hanke.

  Reitit

  autonomisen ajamisen operointi hanke kartta 1

  autonomisen ajamisen operointi hanke kartta 2

  Tietoa autonomisen liikkumisen operoinnin hankkeesta

  Hankkeessa suunnitellaan, toteutetaan ja otetaan käyttöön automaattisen syöttöliikenteen ratkaisuja, joiden avulla voidaan luoda saumattomia ja integroituja joukkoliikenteen palveluja Tampereen kaupungin asettamien strategisten tavoitteiden mukaisesti.

  Yhtenä päätavoitteen testata autonomisten ajoneuvojen parven hallintaa osana kokonaisjoukkoliikennettä. Hankkeessa tullaan myös toteuttamaan etäohjauskeskus (control tower), joka hyödyntää 5G-verkon tarjoamaa luotettavaa ja lyhytviiveistä kommunikointia automaattisen syöttöliikenteen ohjauksessa ja hallinnassa.

  Hanke edesauttaa vahvasti Tampereen seudun liikennejärjestelmän kehittämistä tulevaisuuden vaatimusten ja ilmastotavoitteiden mukaiseksi.

  Hankkeessa käyttöönotettavat automaattisen ja autonomisen liikenteen ratkaisut sekä palveluhankintana käyttöön tulevat autonomiset sähköiset sukkulabussit ovat vähähiilisiä ja ympäristöystävällisiä liikkumisvaihtoehtoja.

  Tulosten avulla pystymme poistamaan tutkimuksen, kokeilujen ja testauksen pullonkauloja.

  Hankkeen myötä lisääntyy ymmärrys siitä

  • mitä tulee huomioida automaattiajoneuvojen etäohjauksen kehittämisessä,
  • miten etäohjausjärjestelmiä tulee kehittää,
  • mitä haasteita sisältyy automaattiajoneuvojen etähallintaan sekaliikenteessä ja
  • mitä haasteita liittyy automaattiajoneuvojen integroinnissa laivueeksi.

  Alussa määritellään ja selvitetään autonomisen liikenteen pilotteihin liittyvät reunaehdot. Työn kannalta tärkeimpiä reunaehtoja ovat mm.:operointiajat, aikataulut, pilottien kestot, pysäkkien paikat,  digitaaliset ja fyysiset infrajärjestelyt, ajoneuvojen lataus-, huolto- ja säilytyspaikat, ohjauskeskuksen toiminnallisuus sekä sijainti

  Toteutetaan vähintään puoli vuotta kestävä ja vähintään kolmen autonomisen auton syöttöliikennepilotti. Pilotti hoidetaan hankkessa ostopalveluna, joka sisältää sekä operoinnin ja ajoneuvot pilotin ajaksi. Pilottiin liitetään myös VTT:n oma ajoneuvo, jonka operoinnista he vastaavat.

  Etäohjauksen pitempi aikainen operointi suoritetaan myös ostopalveluna. Tavoitteena on, että pilotti toimii ratikan syöttöliikenteen viimeisen kilometrin ratkaisuna ja että se integroidaan olemassa olevaan joukkoliikennejärjestelmään.

  Tarkoituksena on, että autoja tullaan valvomaan ja ohjaamaan etänä ohjauskeskuksesta, ainakin osan aikaa pilotista. Näin hankkeessa saadaan testattua, ensimmäisenä maailmassa, autonomisten autojen parven ohjaaminen etäyhteyden avulla. Samalla saadaan kokemusta ja tietoa ohjauskeskuksen toiminnasta, resursoinnista sekä mahdollisista haasteista.

  • Hanke 10/2021
  • Reunaehtojen määrittely ja asiantuntija kilpailitukset 11/2021-2/2022
  • Lintuhytin asukaskysely 2/2022
  • Operoinnin kilpailutus ja päätös 9-11/2022
  • Ohjauskeskuksen kilpailutus 2/2023
  • Pilotit alkavat 1/2023
  • Pilotit päättyvät 6/2023
  • Tulosten koostaminen ja jalkauttaminen 5-6/2023

  Ota yhteyttä

  Takaisin ylös