Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  Tech EMBA tekee tulevaisuuden johtajia


  ​

  Maailma muuttuu, ja yritysten pitää menestyäkseen pysyä muutoksessa mukana. Tässä työssä yritysten johtoporras on avainasemassa. TTY:llä on kehitetty liiketoiminnan uudistajien avuksi uusi, kansainvälisestikin ainutlaatuinen Tech EMBA -johtamiskoulutusohjelma.

  Liiketoiminnan uudistamisen johtamisohjelma Executive MBA in Business Renewal (Tech EMBA) sai alkunsa elinkeinoelämän haasteista. Erityisesti teollisuudessa uudistumisen tarve on hyvin tiedossa: teknologian mahdollisuudet pitäisi hahmottaa ja osata hyödyntää, jotta liiketoimintaa saadaan uudistettua. Koulutusohjelmalla halutaan antaa johtajille käytännön keinoja ja työkaluja toimia yrityksensä tulevaisuuden hyväksi.  

  – Uudistumisen ei tarvitse tapahtua kriisien kautta, jos se tehdään oikealla tavalla ja ajoissa. Tässä erityisesti johtajien pitää olla tehtäviensä tasalla, kertoo Tech EMBAn ohjelmapäällikkö Heini Ala-Vannesluoma.

  ​Heini Ala-Vannesluoma​
  ​Heini Ala-Vannesluoma​

  Kunkin osallistujan oman johtajuuden kehittäminen ja vahvistaminen onkin koulutusohjelman ytimessä, sillä Ala-Vannesluoman mukaan uudistumisen perustana on halu muuttua ja muuttaa omaa ajatusmaailmansa.

  – Tyypillisestihän käy niin, että koulutuksessa ihminen innostuu uusista asioista, mutta palaa töissään kuitenkin vanhaan tapaansa toimia. Tech EMBA -ohjelmassa fokuksena on se, miten opitaan tarpeellisilta osin pois vanhasta ja saadaan uudet ajatukset käytäntöön.

  Työn ja koulutuksen yhdistäminen on pyritty tekemään Tech EMBA -ohjelmassa mahdollisimman sujuvaksi. Koulutus kestää vähintään puolitoista vuotta, ja tänä aikana koulutuspäiviä on noin kerran kuussa perjantaisin ja lauantaisin. Jokainen osallistuja valitsee itselleen sopivan kehittämistehtävän, josta on suoraan hyötyä omalle työlle ja organisaatiolle. Tehtäviä käsitellään osallistujien kesken luottamuksellisesti.

  – Koulutusporukka tekee keskenään diilin, että asioista voidaan puhua tavallista avoimemmin ja keskustelut jäävät vain ryhmän tietoon. Myös kouluttajilla on tarkat salassapitosopimukset. Luottamuksellisuus on ainoa tapa päästä kiinni toiminnan todellisiin kipupisteisiin, Ala-Vannesluoma sanoo.

  Tech EMBA on tarkoitettu liiketoiminnan kehittämisestä vastaaville henkilöille yritysten keskijohdossa ja johdossa. Ohjelman teknologiapainotteisuus voi kiinnostaa esimerkiksi tuotekehitys- ja teknologiajohtajia sekä liiketoiminnan kehittäjiä eri toimialoilla. 

  – Yksi suuri kohderyhmä ovat varmasti ne teknisen koulutuksen saaneet henkilöt, jotka ovat työssään vähitellen siirtyneet liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen suuntaan ja tuntevat tarvitsevansa lisäkoulutusta johtamiseen, Ala-Vannesluoma arvioi.

  Ohjelma on kansainvälinen ja englanninkielinen, kouluttajia on sekä Suomesta että ulkomailta. Tech EMBA -ohjelman järjestää Tampereen teknillisen yliopiston täydennyskoulutuskeskus Edutech vuosina 2015–2017. Lisätietoja koulutusohjelman nettisivuilta

  Koulutusohjelman rakennekaavio​​
  Koulutusohjelman rakennekaavio​​

  Liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen haasteet

  Innovation Development Manager, RD&I Peter Lambaerts, Fastems Oy:

  Bisnesympäristössä eletään Peter Lambaertsin mukaan haastavia aikoja niin Suomessa, Euroopassa kuin globaalistikin. Talouden, rahoituksen ja poliittisen elämän myllerrykset vaikuttavat yritysten yleisiin ajatusmalleihin, ja lisäksi teknologia kehittyy nopeasti. Siksi yrityksissä tehtävät päätökset muuttuvat koko ajan monimutkaisemmiksi.

  Samat tekijät vaikuttavat sekä yritykseen että sen asiakkaisiin, ja myös asiakkaiden tarpeet ja odotukset ovat muuttuneet, joskus hyvinkin radikaalisti. Lambaerts pitää selvänä, että yritysten täytyy uudistaa strategioitaan, jotta ne pärjäävät niin nykypäivän kuin tulevaisuudenkin liiketoimintaympäristöissä. Koulutuksesta on hänen mukaansa tässä paljon apua.

  – Ratkaisut eivät löydy sillä, että johtaja miettii niitä yksin työnsä ohessa. Tech EMBA -ohjelmassa pohdinnat tehdään ryhmässä ja mukaan saadaan myös akateeminen näkemys. Ohjelman tarjoama paketti kattaa hyvin juuri ne haasteet, jotka tällä hetkellä ovat tärkeimpiä, Lambaerts sanoo.

  Innovaatiokyvystä puhutaan paljon, mutta se ei synny yrityksissä itsestään. Yhtiöllä pitää Lambaertsin mukaan olla innovaatiostrategia ja alusta, jolla uusia tuotteita ja palveluja voidaan luoda. Innovaatioille pitää siis osata antaa mahdollisuus.

  – Innovointi ei ole mikään uusia asia, mutta sen merkitys on tässä tilanteessa kasvanut. Ja kun aiemmin on keskitytty uusien tuotteiden ja palvelujen innovoimiseen, nykyään tavoitellaan lisäksi muun muassa uusia toimintamalleja, skaalautuvuutta ja asiakaskokemuksen parantamista. 

   

  Director, Offering Development, Kalmar Jari Hämäläinen, Cargotec Corporation:

  Tulevaisuutta ei ole enää mahdollista määritellä pitkäksi aikaa eteenpäin. Sen sijaan liike-elämässä on pystyttävä tekemään nopeita kokeiluja ja nopeita korjauksia. Muutosjohtaminen onkin Jari Hämäläisen mukaan keskeistä – johtajien on ymmärrettävä, miten muutos saadaan aikaan omassa organisaatiossa ja miten sitä perustellaan.

  – Tech EMBA -ohjelma antaa tähän työhön pohjaa sekä teorian että käytännön tasolla. Se avaa silmiä, ja osallistujat voivat yhdessä miettiä, miten muutoksia pystytään hallitsemaan, Hämäläinen sanoo.

  Liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen haasteena on muun muassa perinteisen kannattavuusjohtamisen ja uudistumisen saaminen tasapainoon. Kokeneet johtajat voivat viedä yhtiötä eteenpäin kannattavuusjohtamisen näkökulmasta, jolloin toimintaa hiotaan, mutta uudistuminen voi unohtua.

  – Johtamisen ajattelutapaa pitää muuttaa, täytyy osata katsella ympärilleen ja ymmärtää, mitä mahdollisuuksia toimialojen rajapinnoista nousee. Siellä syntyy uutta, usein startup-yritysten muodossa, ja isompien yhtiöiden pitäisi pystyä samaan, Hämäläinen sanoo.

  Uutta liiketoimintaa syntyy teollisuudessa Hämäläisen mukaan myös sitä kautta, että yritykset kehittävät ja tarjoavat kokonaisvaltaisia ratkaisuja asiakkailleen. Teollinen toiminta on Suomessa ollut hyvin tuote- ja teknologialähtöistä, mutta tämäkin ajattelutapa vaatii muutosta.

  – Yrityksissä pitää pystyä ymmärtämään, mistä osasista ja miten palvelut ja kokonaisratkaisut saadaan koottua, ja miten tämä tehdään vielä kannattavasti. Integrointiosaaminen on siis haastavaa niin liiketoiminnan kuin teknologiankin näkökulmasta.

  Peter Lambaerts ja Jari Hämäläinen ovat olleet mukana Tech EMBA -koulutusohjelman ideoinnissa.

  Takaisin ylös