TARJOUSPYYNTÖ: Yritysmentoreille suunnattu monikulttuurisuuskoulutus - Business Tampere Magazine
Siirry sisältöön Siirry sisältöön

TARJOUSPYYNTÖ: Yritysmentoreille suunnattu monikulttuurisuuskoulutus

Tampereen kaupungin elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy pyytää tarjousta AIKO Talent Tampere Boost -hankkeessa toteutettavasta monikulttuurisuuskoulutuksesta yritysmentoreille.

Tilaaja toteuttaa Kasvusopimuksen mukaista toimintaa AIKO Talent Tampere Boost -hankkeessa (Erityiskysymys 1: maahanmuuttajien osaamisen hyödyntäminen), jonka toteuttamisesta Tilaaja vastaa . Hanketta rahoittavat Tampereen kaupunki sekä Työ- ja elinkeinoministeriö.

Talent Tampere Boost -hankkeen keskeisenä tavoitteena on edistää kansainvälisen osaamisen kiinnittämistä Tampereen kaupunkiseudun yritysekosysteemiin ja tukea sekä yritysten kansainvälistymistä että kansainvälisen osaajapotentiaalin täysimittaista hyödyntämistä seudulla. Hankkeen tavoitteena on edistää sekä palvelurakenteen kehittämistä, maahanmuuttotoimijoiden välistä yhteistyötä että kasvattaa Tampereen kaupunkiseudun kansainvälistä houkuttelevuutta osaajien keskuudessa.

Talent Tampere Boost -hankkeen keskeiset tavoitteet sisältyvät kolmeen kokonaisuuteen:

1) Talent Tampere -verkosto: Kv. osaamisen elinkeinoelämäintegraatiota tukeva alueellinen Talent Tampere -yhteistyö vahvistuu ja vakiinnuttaminen pysyviin rakenteisiin etenee.

2) Maahanmuutto yritysten kasvun resurssina: Maahanmuuttajien osaamisresurssit ja verkostot tukevat yritysten kasvua ja kansainvälistymistä.

3) Ambassador- ja kv. alumnitoiminta: Kansainvälisten tamperelaisten ja maahanmuuttajien verkostot hyödynnetään kv. investointien, osaajien ja matkailijoiden houkuttelussa.

Tarkemmat tiedot tarjouspyynnöstä, hankinnan sisältö, valintaperusteet ja tarjouksen jättäminen löytyvät liitteestä:
TARJOUSPYYNTÖ monikulttuurisuuskoulutus yritysmentoreille.pdf

Tarjous tulee toimittaa viimeistään 07.09.2018 kello 15:30 mennessä.Tarjous toimitetaan sähköisesti osoitteeseen mari.taverne@businesstampere.com

Sähköpostin viestikentässä on ehdottomasti oltava merkintä ”Tarjous: AIKO/ Talent Tampere Boost yritysmentorikoulutus”.

Takaisin ylös