Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  Tarjouspyyntö: Turvallisuuden osaajien saatavuus – Turvallisuuden toimiala työpaikkana – videotuotanto, asiantuntijapalvelut

  20240415 Turvallisuus tyonantajana Latvala Opa leveä
  Kuvat: Opa Latvala

  Emme enää vastaanottaa tarjouksia.

  Business Tampere tuottaa ja edistää uusien toimintatapojen kehittymistä. Tarjouspyyntö liittyy Turvallisuuden osaajien saatavuus-kehittämishankkeeseen, johon Pirkanmaan liitto on myöntänyt AKKE-rahoitusta projektin osarahoituksena. Hankkeen kohdealueena on Tampereen kaupunkiseutu ja soveltuvin osin Pirkanmaan maakunta.

  Hankintamenettely

  Kyseessä on EU-kynnysarvon ja kansallisen kynnysarvon alittavan palvelun hankinta eli ns. pienhankinta, johon ei sovelleta voimassa olevan hankintalain (1397/2016) säännöksiä.

  Hankinnan kokonaishinta on enimmillään 15 000 euroa (+alv). Tämän ylittäviä tarjouksia ei oteta huomioon.

  Hankinnan kohde

  Turvallisuuden toimiala työpaikkana -videotuotanto:

  • Suoritetaan toukokuu-kesäkuu 2024 aikana 10–12 erillistä videohaastattelua turvallisuusalalla työskentelevistä henkilöistä, jotka tilaaja yhdessä työnantajien kanssa nimeää. Haastattelut tapahtuvat haastateltavien itsensä ehdottamissa ja tilaajan hyväksymissä ympäristöissä.
  • Leikkaus kiinnostaviksi henkilökuviksi: Haastatteluista luodaan kiinnostavia henkilökuvia, jotka innostavat monipuolisesti erilaisia työntekijöitä ja opiskelijoita hakeutumaan alalle.

  Videoista tehdään seuraavat versiot:

  • Pitkä versio: Jokaisesta haastattelusta leikataan pidempi versio, joka soveltuu somekulutukseen ja voidaan esittää erikseen tilaisuuksissa (noin 3 minuuttia).
  • Lyhyt teaser-versio: Jokaisesta haastattelusta tehdään lyhyt teaser, joka herättää kiinnostuksen alaa kohtaan ja houkuttelee katsomaan pidempää videota (kesto 30–60 sekuntia).
  • Koostevideot: Leikataan yksi tai mahdollisesti kaksi koostevideota, joissa käsitellään nopeasti turvallisuuden erilaisia tehtäviä (noin 3 minuuttia). Nämä voivat olla osa natiiviartikkeleita eri kanavissa.

  Huomioitavaa:

  • Tilaajan ilmoittamien rahoittajan ja tilaajan brändielementtien käyttö, rahoituslähteen huomioiminen (lopputekstit tms.)
  • Videot eivät sisällä tarjoajan brändielementtejä.
  • Videot eivät sisällä työnantajan brändielementtejä, muuten kuin haastatteluissa näkyvien haastatteluympäristöjen kautta.
  • Videon ei, näkyvien brändielementtien tai käsikirjoituksen perusteella, tule olla työnantajan tai yrityksen esittely. Pääosassa on haastateltava työntekijä.
  • Haastatteluiden käsikirjoitus, käsikirjoituksen hyväksyttäminen tilaajalla, käytännön toteutus, kuvaukseen liittyvät toimenpiteet ja valmiin materiaalin leikkaus.
  • Alustava leikattu materiaali käydään läpi tilaajan kanssa, jotta voidaan toteuttaa tarvittavat muokkaukset lopulliseen versioon.
  • Lopullisen version katselmointi tilaajan kanssa ja hyväksyntä.

  Toimeksiannon tuloksena syntyvän materiaaliin tilaajalla on ensijulkaisuoikeus (7 vuorokautta) ja jatkuva käyttöoikeus. Haastateltujen henkilöiden työnantajilla on rinnakkainen jatkuva käyttöoikeus.

  Jos toimeksiannon tuloksena syntyvässä materiaalissa on käytetty musiikkia, vastaa toimittaja siitä, että musiikkiin on käyttö- ja julkaisuoikeudet.

  Jos toimeksiannon tuloksena syntyneestä materiaalista halutaan luoda uusia versioita, näiden versioiden suhteen neuvotellaan se tapauskohtaisesti.

  Tärkeää on myös huomioida, että video ei saa olla yritysesittely. Hankkeen rahoitus ei mahdollista suoraa de minimis -tukea yrityksille, joten viittaukset haastateltavan henkilön edustamaan yritykseen/työnantajaan tulevat lähinnä haastatteluiden ja mahdollisten kuvauspaikkojen kautta.

  Tarkemmat tiedot tarjouspyynnön dokumentaatiossa

  • Tarjouspyyntö: Turvallisuuden toimiala työpaikkana -videotuotanto, asiantuntijapalvelut
  • Vastuullisuuslomake
  • Sopimusluonnos
  • Henkilötietojen käsittelyn ehdot

  Tarjouksen jättäminen

  Tarjous tulee lähettää viimeistään 30.4.2024, klo 12.00 sähköpostitse osoitteeseen: petri.nykanen@businesstampere.com. Sähköpostin otsikoksi on merkittävä ” Tarjous: Turvallisuuden toimiala työpaikkana -videotuotanto”.

  Mahdollisia tarjouksen laadintaan liittyviä kysymyksiä voi esittää ajalla 16.4.-19.4.2024  sähköpostitse osoitteella petri.nykanen@businesstampere.com. Sähköpostin otsikkona tulee olla ”Lisätietopyyntö: Turvallisuuden toimiala työpaikkana -videotuotanto”.

  Vastaukset julkaistaan Business Tampere:en sivulla https://businesstampere.com/fi/tietoa-meista/tarjouspyynnot/ viimeistään 25.4.2024.

  Business Tampere pidättää itsellään oikeuden olla suorittamatta hankintaa. Business Tampere voi myös jatkaa tarjousaikaa tai avata tarjouskilpailun kokonaan uudelleen.

   

  Lisätietokysymysten vastaukset (to 25.4.2024):

  Turvallisuuden-osaajien-saatavuus-Turvallisuuden-toimiala-työpaikkana-Lisätietopyyntöjen-vastaukset-22-04-2024

   

  Petri Nykänen

  Varatoimitusjohtaja

  Ohjelmajohtaja, Turvallisuus

  Business Tampere

   

  petri.nykanen@businesstampere.com

  +358 40 806 2375

   

  Tarjouspyynnön liitteet:

  Hankintaoikaisuohje - AKKE-Turvallisuuden-osaajien-saatavuus-Turvallisuuden-toimiala-työpaikkana

  Hankintapäätös - AKKE-Turvallisuuden-osaajien-saatavuus-Turvallisuuden-toimiala-työpaikkana

  AKKE-Turvallisuuden-osaajien-saatavuus-Turvallisuuden-toimiala-työpaikkana-videotuotanto-Tarjouspyyntö

  AKKE-Turvallisuuden-osaajien-saatavuus-Turvallisuuden-toimiala-työpaikkana-Sopimus

  AKKE-Turvallisuuden-osaajien-saatavuus-Turvallisuuden-toimiala-työpaikkana-Henkilötietojen-käsittelyn-ehdot

  Takaisin ylös