Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  Tarjouspyyntö: SIX-DIVA asiantuntijapalvelut, EU -koulutus

  collaboration team event unity business tampere laura vanzo 37

  Emme enää vastaanottaa tarjouksia.

  Tarjouspyyntö liittyy Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampere Oy:n kehittämishankkeeseen Sustainable Industry X: Tampere digitaalisen ja vihreänteknologiakehityksen kansainväliseen kärkeen ajoneuvo- ja työkoneteollisuudessa (SIX-DIVA). Tässä tarjouspyynnössä kuvatulla työllä pyritään vastaamaan seuraavaan tavoitteiseen: Alueen yritysten tietoisuus ja osaaminen EU-rahoitusinstrumenttien hyödyntämiseksi kasvaa asiakaslähtöisesti ja oleellisesti parantaa yritysten mahdollisuuksia hakea EU-rahoitusta.

  Hankintamenettely

  Kyseessä on EU-kynnysarvon ja kansallisen kynnysarvon alittavan palvelun hankinta eli ns. pienhankinta, johon ei sovelleta voimassa olevan hankintalain (1397/2016) säännöksiä.

  Hankinnan kokonaishinta on enimmillään 6.000 euroa (+alv). Tämän ylittäviä tarjouksia ei oteta huomioon.

  Tilaaja valitsee tarjoajan, joka täyttää tarjouspyynnön kohdassa 4 asetetut soveltuvuusvaatimukset (jatkossa Palveluntuottaja), tuottamaan hankinnan kohteena olevaa palvelua perustuen tarjouspyynnön kohdan 6 Valinta-ja vertailuperusteet mukaisesti. Pirkanmaan liitto voi rahoittajana asettaa rajoituksia hyväksyä joidenkin osapuolien osallistumista palveluntarjoajana.

  Tarjous hylätään, jos tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset eivät täyty tai tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä tai jos tarjous saapuu myöhästyneenä.

  Tilaaja pidättää itsellään oikeuden olla suorittamatta hankintaa.

  Tarjouspyyntö on julkaistu Business Tampereen internetsivustolla 30.10.2023 mennessä ja lähetetty ainakin 3-5 potentiaaliselle tarjoajalle.

  Hankinnan kohde

  Tarjouspyyntö sisältää seuraavan kokonaisuuden käytännön suunnittelun, toteutuksen, tulosten
  analysoinnin ja koostamisen toimeksiantajan käyttöön:

  1. EU -hankkeeseen osallistumisen bootcamp -seminaari keskittyen innovaatiokyvykkyyksien
  parantamiseen EU-rahoitusta hyödyntämällä. Ensisijainen tavoite on osallistuvien yritysten tietoisuuden ja kompetenssien kasvattaminen yleisessä tasolla EU- hankkeisiin osallistumisen edellyttämillä osa-alueilla, esimerkinomaisesti mm:
  a. EU -hankkeisiin osallistumisen edut
  b. EU -rahoitushaut ja hakuprosessi
  c. Verkottuminen ja konsortion rakentaminen
  d. Menestyvän hakemuksen vaatimukset
  e. EU -projektitoiminnan erityispiirteet
  f. Budjetointi
  g. Raportointi
  h. Sopimukset ja IPR -asiat
  i. Muu aihe

   

  Kokonaisuuden tulee sisältää markkinointimateriaali työpajan markkinoimiseksi yrityksille, työpajan fasilitointi, asiantuntijoiden esitykset Palveluntuottajan kuvauksen mukaisesti sekä raportoituna tilaisuuden jälkeen esille tulleet avoimet kysymykset suosituksineen mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Palveluntuottaja vastaa työpajan toteuttamiseksi soveltuvan tilan järjestämisestä kustannuksineen. Työpajan kesto on yksi päivä.

  Kohderyhmä on Tampereen seudun yritykset, jotka kehittävät vihreän ja digitaalisen siirtymän ratkaisuja liikkuvien työkoneiden valmistajille ja autoteollisuuteen. Tämä tarkoittaa mm. teknologiakehitysyrityksiä sekä valmistavan teollisuuden pk-yrityksiä. Kohderyhmä tarkennetaan tilaajan ja palveluntarjoajan kanssa yhteistyössä.

  Tilaaja määrittelee yhdessä valitun Palveluntuottajan kanssa hintaan sisältyvät tarkemmat toimenpiteet ja niiden laadun. Sisällöntuotannon ja raportoinnin yksityiskohtainen sisältö tarkennetaan sopimusneuvottelujen yhteydessä Tilaajan ja Palveluntuottajan kesken. Kaikki kirjallinen materiaali tuotetaan suomen kielellä. Hankeraportointia varten käytettävä kieli on
  suomi.

  Hyödynnettyjen toimintamallien ja prosessien tulee olla sellaisia, että ne voidaan raportoida hankkeen julkisina tuloksina. ts. Tilaajalla tulee olla oikeudet syntyneisiin toimintamalleihin ja edelleen oikeuksien siirtämiseen hankkeen julkisiksi tuloksiksi.

  Palveluntuottaja voi tarjouksensa toimenpidesuunnitelmassa edelleen kehittää esitettyä alustavaa suunnitelmaa ja laajentaa sitä, tai ehdottaa perustellusti vaihtoehtoista etenemistapaa.

   

  Tarjouspyyntöön liittyvät tarkentavat kysymykset ja vastaukset:

   

  1. Voisiko palvelun tuottaa webinaarimuotoisena koulutuksena/työpajana? Mikä on toiveenne koulutuksen ajankohdalle?

  Koulutuksen luonteesta johtuen se tulee järjestää fyysisenä tilaisuutena tarkoitukseen soveltuvassa tilassa. Ajankohta on alustavasti suunniteltu tammi-helmikuulle 2024: tämä sovitaan tarkemmin sopimusneuvotteluvaiheessa.

   

  Tutustu tarkemmin tarjouspyyntöön ja sen liitteisiin

  Tarjouspyyntö: SIX-DIVA asiantuntijapalvelut, EU -koulutus

  Sopimuspohja: SIX-DIVA asiantuntijapalvelut, EU- koulutus

  Henkilötietojen käsittelyn ehdot

  Lisätietoja

  Takaisin ylös