Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  Puhtaalla teknologialla kirkkaasti Suomen kärkeen

  Nokian Kyynijärven alueella alkaa pian tapahtua. Sinne lähtee rakentumaan Eco3-alue, jonne nousee valtakunnallisesti merkittävä bio- ja kiertotalouden yritysten keskittymä. Luvassa on uudenlaista teollisuutta, jossa jätteestä tulee raaka-ainetta ja uusista ideoista jalostuu liiketoimintaa ja vientituotteita. Itse alueen suunnittelukin on uudenlaisen yhteistyön tulosta.

  Eco3-alueen ankkuriyritykset ovat lyöneet lukkoon noin 50 miljoonan euron investoinnit alueelle vuosina 2016–2019.

  Cleantech on toimintaa, joka vähentää ihmisen aiheuttamaa ympäristökuormitusta. Se säästää materiaaleja ja energiaa, ja antaa samalla mahdollisuuden uuden liiketoiminnan kehittämiseen.

  Kolmenkulman cleantech-alueen teollinen sydän Eco3 lähti kehittymään, kun Nokian Vesi Oy päätti sijoittaa sinne uuden jätevedenpuhdistamonsa. Kotitalouden biojätteiden mädättämöä suunnitellut Pirkanmaan Jätehuolto Oy totesi, että puhdistamon tuottama liete sopii mädättämön raaka-aineeksi, ja nämä kaksi laitosta on järkevää sijoittaa toistensa läheisyyteen.

  Samalla syntyy Eco3-alueelle tyypillinen kumppanuus, jossa jokainen yritys pyrkii toimimaan osana kokonaisuutta, esimerkiksi niin että muut pystyvät jalostamaan sen tuotteita mahdollisimman hyvin. Mädättämön jatkoksi sopii siis vaikkapa yritys, joka tekee siellä talteen otetusta biokaasusta liikennepolttoainetta tai jatkojalostaa multatuotteita vaativaankin käyttöön.

  – Meidän kannaltamme on tärkeää saada biojätteiden ja lietteen ravinteet kierrätykseen ja hyödynnettäviksi esimerkiksi maa- ja metsätaloudessa ja viherrakentamisessa. Kaasun liikennekäyttö taas korvaisi fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja tuontia, kertoo Pirkanmaan Jätehuollon toimitusjohtaja Harri Kallio.

  Ravinteista esimerkiksi fosfori on kiinnostava sikäli, että se on maataloudelle tärkeä lannoite, jonka varantojen ehtyminen huolestuttaa maailmanlaajuisesti.

  – Eco3-alueen keskeisiin ajatuksiin kuuluu, että ravinteiden talteenotto tekisi seudusta esimerkiksi juuri fosforin suhteen mahdollisimman omavaraisen – ja toisaalta tietysti ympäristönäkökulmasta on keskeistä, että ravinnetta ei pääse vesistöön, sanoo Nokian Veden toimitusjohtaja Ilkka Laukkanen.

  Nokian Vesi varautuu jätevedenpuhdistuksen tulevaisuuden haasteisiin tekemällä uudesta puhdistamosta helposti muunneltavan, kertoo toimitusjohtaja Ilkka Laukkanen.

  Eco3-hankkeessa on mukana yrityksiä, tutkimuslaitoksia, viranomaisia ja julkisyhteisöjä. Keskeinen rooli alueen kehittämistyössä on Nokian kaupungilla ja kiinteistökehittäjä Verte Oy:llä. Alueelle jo tehdyt isot investointipäätökset ovat herättäneet kiinnostusta laajemminkin, joten lisää sijoittumis- ja investointiuutisia on luvassa.

  – Eco3 on alusta, joka kiinnostaa monenlaisia toimijoita. Neuvotteluja käydään parhaillaan, ja tulevaisuudessa tämä voi lähteä vyörymään mielenkiintoisiin suuntiin, kun kokonaisuuteen liittyy siihen sopivia ja sitä täydentäviä yrityksiä, Laukkanen sanoo.

  – Yksityisillä yrityksillä on oman alansa syvää osaamista, julkisemmilla toimijoilla taas laajempi kokonaisuus hallinnassa – tältä pohjalta Eco3:ssa halutaan aidosti löytää uusia yhdessä tekemisen malleja, joista on hyötyä kaikille, Kallio jatkaa.

  Kallio ja Laukkanen kiittävät hankkeen hyvää yhteistyöhenkeä. Kaikilla mukana olevilla on yhteisenä tavoitteena mennä Eco3-hankkeella kirkkaasti Suomen kärkeen – ja toimiva kokonaisuus on se, jolla tavoite on mahdollista saavuttaa, he muistuttavat.

  Pirkanmaan Jätehuollon toimitusjohtaja Harri Kallio pitää yhdessä tekemisen henkeä yhtenä Eco3-hankkeen erityisistä vahvuuksista.

  Tredea Oy on mukana alueen kehittämisessä. Se etsii alueesta kiinnostuneita yrityksiä niin kotimaasta kuin ulkomailtakin ja on niihin aktiivisesti yhteyksissä. Merkittävä osa tätä työtä on juuri yritysten yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen ja uusien yhteistyökumppanien etsiminen. Tavoitteena on saada uusia sijoittujia alueelle ja linkittää niiden toimintoja osaksi alueen yritysverkostoa.

  – Cleantech on yksi Tampereen kaupunkiseudun vahvuuksista – ala, jolla menestymiseen seutu tarjoaa hyvät edellytykset. Eco3-alueella cleantech muuttuu jo aivan lähivuosina käytännön toiminnaksi, ja siitä tulee Suomen paras bio- ja kiertotalouden kokonaisuus, sanoo cleantech-liiketoiminnan kehittäjä Pirkko Eteläaho Tredeasta.

  Tarkoituksena onkin, että Eco3:sta tulee alue, jossa yritykset voivat kehittää ja kokeilla puhtaan teknologian tekniikoita, ja jonne uutuuksia tullaan katsomaan läheltä ja kaukaa. Jos yrityksen innovaatio liittyy esimerkiksi jäteveteen, oikea laitos tarjoaa kokeiluun todelliset olosuhteet.

  – Jätevedenpuhdistamo suunnitellaan niin, että siellä voi testata ja demonstroida uusia teknologioita, Laukkanen kertoo.

  – Muualla maailmassa ollaan ihan samojen ympäristöhaasteiden edessä kuin täälläkin, joten uusien teknologioiden kehittäminen avaa aina vientimahdollisuuksia. Toisaalta hyvin toimiva kokonaisuus voi houkutella ulkomaisia investointeja tänne, Kallio sanoo.

  Cleantech-ratkaisujen tarve kasvaa koko ajan ympäri maailman. Teollisuuden uudistumisella on suuri merkitys, jotta globaalit ympäristötavoitteet voidaan saavuttaa, toteaa cleantech-liiketoiminnan kehittäjä Pirkko Eteläaho Tredeasta.

  Nokian kautta vientimarkkinoille

  Tieto Eco3-alueesta tavoitti ympäristöteknologiayritys Ecomation Oy:n juuri, kun yritys oli tekemässä päätöstä pyrolyysilaitoksen sijoittamisesta. Suunnitelmissa oli jo vahvasti esillä muita paikkakuntia, mutta Nokia alkoi nopeasti vaikuttaa yrityksen tarkoituksia parhaiten vastaavalta – etenkin kun kaupunki lähti hoitamaan tontti- ja lupa-asioita sujuvasti ja Tredea kartoitti yritykselle sopivia yhteistyökumppaneita.

  – Meitä kiinnostaa tietysti synergiaetu alueen muiden yritysten kanssa. Sinne sijoittuu sekä raaka-aineen toimittaja että lopputuotteiden potentiaalisia käyttäjiä, toteaa Ecomationin toimitusjohtaja Tommi Pajala.

  Eco3-alueelle valmistuu reilun vuoden kuluessa laitos, jossa käsitellään käytettyjä autonrenkaita ja muuhun uudelleenkäyttöön kelpaamatonta muovijätettä. Ecomationin uusimmalla pyrolyysitekniikalla niistä tuotetaan öljyä, hiiltä ja kaasua – mutta ei päästöjä eikä juuri jätettäkään.

  – Ecomationin idea on kiertotalouden mahdollistaminen käytännössä. Pyrimme siihen, että jatkokäyttöön kelpaa kaikki, mitä prosessimme tuottaa, Pajala sanoo.

  Yhteistyökumppanien sijoittuminen lähelle toisiaan on logistisesti järkevää, mutta Eco3-kokonaisuus tarjoaa yritykselle myös imagohyötyjä. Ecomation tähtää uudella teknologiallaan vientiin, ja Eco3-alueen laitoksesta tulee se paikka, jonne ulkomaiset vieraat kutsutaan katsomaan omin silmin, miten prosessi toimii ja linkittyy alueen muuhun toimintaan. Samalla teknologialla toimivia laitoksia rakennetaan Suomessa muuallekin, mutta Eco3-alueen yksikkö on ensimmäinen lajissaan.

  – Ecomation on pieni, mutta erittäin kasvuhakuinen yritys. Tämä Nokian laitos on meille tärkeä hanke, sillä juuri sen avulla me suuntaamme kansainvälisille markkinoille, Pajala sanoo.

  Eco3-alue

  • Osa Kolmenkulman cleantech-yritysaluetta, joka sijoittuu Nokian, Tampereen ja Ylöjärven risteyskohtaan.
  • Alue uudistaa teollisuutta, sillä se mahdollistaa uudenlaisia yhteistyömalleja ja innovaatioita, joista jalostuu liiketoimintaa ja vientituotteita.
  • Alueen logistinen sijainti on erinomainen niin paikallisesti kuin globaalistikin. Se sijaitsee valtateiden risteyksessä ja 10 minuutin ajomatkan päässä lentokentältä.
  • Tampereen kaupunkiseudulla on jo olemassa kattava cleantech-osaamisen verkosto: yrityksiä, tutkimusta ja osaajia. Lue lisää: investtampere.fi.

  Artikkeli julkaistiin 16.5.2016 Aamulehden Pirkanmaan parhaaksi -liitteessä. Lataa artikkeli tästä >

  Takaisin ylös