Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  Kysyimme yrityksiltä palveluista, vetovoimasta ja tarpeista


  Osaajien saatavuus on yksi tärkeimmistä syistä, miksi yritykset sijoittuvat ja pysyvät Tampereen seudulla. Kuvassa TTY.n opiskelijoita. (Kuva: Opa Latvala​​)​
  Osaajien saatavuus on yksi tärkeimmistä syistä, miksi yritykset sijoittuvat ja pysyvät Tampereen seudulla. Kuvassa TTY.n opiskelijoita. (Kuva: Opa Latvala​​)​

  Tredea teki toukokuussa 2014 laaja-alaisen kyselyn Tampereen seudun yrityksille. Kyselyn tavoitteena oli selvittää, mitkä asiat ovat kunnossa seudun yrityspalveluympäristössä, mitkä asiat rajoittavat toimintaa seudulla sekä mitkä ovat yritysten näkemyksen mukaan seudun edut ja houkuttelutekijät. Kysely lähetettiin noin 4000 yritykselle, vastausprosentin ollessa noin 10%.

  Kyselyn tuloksia käsiteltiin Tredeassa neljällä osa-alueella: yrityspalvelut, seudun houkuttelevuus, osaava työvoima ja matkailun kehittäminen. Alla tulosten yhteenvedot kultakin osa-alueelta.

  Yrityspalvelut

  Yrityksen perustaminen koettiin helpoksi, mutta yrittäjämyönteisen ilmapiirin aikaansaamisessa ja yrittäjyyteen kannustamisessa ja rohkaisussa paljon työsarkaa. Omalle yritykselle tarpeellisen palvelun löytäminen on haasteellista, mutta kun oikea palvelu löytyy, se vastaa yrittäjän tarpeeseen. Yli 3 vuotta toimineiden yritysten mielestä yrityspalvelut on poikkeuksetta toteutettu huonommin kuin alle 3 vuotta toimineiden mielestä. 

  Ratkaisut: Sähköiset palvelut toimivat hyvin ja niitä pidetäänkin tärkeinä. Kansallinen Yritys-Suomi -palvelu on rakennettu yhden luukun periaatteella ja Tredean www-palvelut täydentävät helposti löydettävien yrityspalveluiden tarjontaa. Suunnitelmissa on matalan kynnyksen yrityspalvelupiste palvelemaan ja ohjaamaan alueemme yrityksiä oikeiden palvelujen pariin. Helppo saavutettavuus ja lähestyttävyys sekä asiakaslähtöisyys ovat tämän palvelupisteen lähtökohdat.

  Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Niina Immonen, 040 821 5113, niina.immonen@tredea.fi

  Seudun houkuttelevuus

  Yritysten syissä Tampereen seudulle sijoittumiseen ja alueella pysymiseen nousevat vahvasti osaavan työvoiman saatavuus, oikeanlaiset osaajat, yliopistokaupungin tarjoamat tutkimus- ja tuotekehitysmahdollisuudet, hyvä logistinen sijainti sekä seudun positiivinen imago. Useampi kuin kolme neljästä yrityksestä piti näitä syinä sijoittua Tampereen seudulle ja useampi kuin neljä viidestä piti näitä tekijöitä erittäin tärkeinä yritystoimintansa kannalta.

  Kansainväliset kulkuyhteydet koettiin myös tärkeiksi, mutta niissä on seudulla vielä kehitettävää. Erityisesti suurille ja keskisuurille yrityksille tärkeät markkinat ovat kaukana.  

  Tampereen seutu sai vastaajilta paljon positiivisia mainintoja viihtyisästä asuinympäristöstään ja kehittyvänä kasvukeskuksena.

  Ratkaisut: Tredea on tiiviissä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa lentoyhteyksien sekä Tampere-Pirkkala lentokentän alueen kehittämisessä. 

  Lisätietoja: Johtaja Petri Nykänen,  040 806 2375, petri.nykanen@tredea.fi 

  Osaava työvoima

  Osaavan työvoiman saatavuuteen ja laatuun alueella oli tyytyväisiä 80% vastaajista, mutta lähes kolmasosa yrityksistä ilmoitti kärsineensä osaavan työvoiman puutteesta. Eniten rekrytointivaikeuksia on keskisuurilla yrityksillä.

  Yli puolet yrityksistä käyttää ulkomaalaista työvoimaa tai ilmoitti olevansa kiinnostunut kansainvälisistä osaajista. Alueen kansainvälisten opiskelijoiden ja ulkomaalaisten työntekijöiden rekrytointia tukisi parhaiten selkeä informaatio ulkomaalaisten palkkaamiseen liittyvistä asioista sekä räätälöity suomen kielen opetus työntekijöille. Yritykset kaipaavat myös tietoa, mistä kansainvälisiä työntekijöitä löytää.

  Ratkaisut: Tredean koordinoima Talent Tampere -verkosto tähtää kansainvälisten osaajien ja sekä kansainvälistymisestä kiinnostuneiden yritysten kohtaamiseen. LinkedInissä toimivassa Talent Tampere - Linking Bright Business With Internationals -ryhmässä on jo yli 1000 jäsentä, joista suurin osa on Tampereen seudulla asuva tai tänne muuttamista suunnitteleva kansainvälinen osaaja. Seuraava askel on saada tämä yhteisö yritysten tietoisuuteen. 

  Tredean Live-ohjelma on puolestaan järjestänyt työpaikkasuomen kursseja jo useiden vuosien ajan. Vuonna 2015 työpaikoille räätälöityä suomen koulutusta saa TE-toimiston laajennetun EURES-palvelun kautta.

  Lisätietoja: Kehityspäällikkö Marjukka Hourunranta, 040 801 2687, marjukka.hourunranta@tredea.fi 

  Matkailun kehittäminen

  Kyselyn matkailualaan keskittyvän osion tuloksissa nousi toive suuremmasta yhteistyötä, yhteismarkkinoinnista ja sähköisistä palveluista. Myös infrastruktuurin, kuten saavutettavuuden, sekä keskustan kehittämistä kaivattiin.

  Visit Tampere Oy -myyntiyhtiön hyödyt seudun matkailutoimijalle ovat vielä epäselvät. Pienet yritykset näkivät myyntiyhtiön huomattavasti merkityksellisempänä kuin suuret yritykset. 

  Ratkaisut: Pirkanmaan matkailuparlamentissa julkaistiin Tredean verkkosivuilta löytyvä matkailumarkkinointikäsikirja, jossa on kerrottu kaikki kampanjat, messut ja muut yhteistyömahdollisuudet, joihin seudun toimija voi ottaa osaa vuonna 2015. Käsikirjaa päivitetään tarpeen mukaan.

  Vuoden vaihteessa avataan täysin uusittu matkailusivusto vanhaan osoitteeseen www.visittampere.fi, joka on matkailijalle huomattavasti nykyistä inspiroivampi ja informatiivisempi ja jatkossa liikenteen ohjaaminen matkailutoimijoiden omille nettisivuille käy sujuvammin.

  Infastruktuurin kehittämisessä Tredea on aktiivisesti mukana mm. monialaisessa lentokentän kehittämistyöryhmässä, jonka tavoitteena on mm. lentoyhteyksien parantaminen. Keskustan kehittämisessä tehdään yhteistyötä esimerkiksi Tampere Tunnetuksi ry:n kanssa, joka edustaa noin 300 keskustan yritystä. Vuoden 2015 kehittämiskohteita ovat mm. uudistuvat Valoviikot, kävelyopasteet sekä Tampere Tunnetuksi -passi.     

  Visit Tampere Oy on tuore myyntiyhtiö ja yhteistyön tavat seudun toimijoiden kanssa ovat muotoutumassa.

  Lisätietoja: Matkailujohtaja Pirjo Puukka, 0400 484 982, pirjo.puukka@tredea.fi

  Takaisin ylös