Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  Koko seutu hyötyy innovaatiosetelistä


  Tredean innovaatioseteliä ja sähköistä setelijärjestelmää testaava pilotti jatkuu vuoden 2018 puoliväliin asti. Jo nyt tulokset kertovat, että joustava asiakasseteli lunastaa paikkansa yrityspalvelujen joukossa. Kokemuksia ja asiakassetelien tulevaisuutta käytiin läpi Tredean Setelipäivässä kesäkuussa.

  Tredean Setelipäivä

  Tredeassa elettiin jännittäviä aikoja marraskuussa 2016, kun innovaatiosetelin sähköinen palvelualusta avattiin ja palveluntarjoajat ja setelin käyttämisestä kiinnostuneet yritykset pääsivät toden teolla yhteisen virtuaalipöydän antimien ääreen. Ensimmäiset setelit lähtivät nopeasti maailmalle, ja kaiken kaikkiaan talven ja kevään aikana myönnettiin yli sata innovaatioseteliä – niin paljon kuin hankkeen rahoitus antoi tässä vaiheessa myöten.

  – Tämä on mielestäni yksi pilotin alkuvaiheen parhaita uutisia: kysyntä on ollut valtavaa ja seteliä on oikeasti käytetty, toteaa Setelipäivän avannut Tampereen kaupungin yritys- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Tuija Telén.

  Erilaiset pilotit ja kokeilut ovat osa elinkeinopolitiikan uudistamista. Tutkimuspäällikkö Jari Kolehmainen Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulusta erottelee innovaatiosetelikokeilussa neljä näkökulmaa.

  Ensinnäkin seteliä käyttävät yritykset pystyvät tekemään sen avulla uusia avauksia, joissa hyödynnetään ulkopuolista osaamista. Toiseksi palvelujen tuottajia setelimalli kannustaa tuotteistamaan ja kehittämään omaa tarjontaansa ja seteli tuo tuottajille uusia asiakkaita. Kolmanneksi setelimallin kehittäjä ja ylläpitäjä saavat näkymiä siihen, millaista on palvelujen kysyntä ja tarjonta. Neljänneksi toimiva ja kehittyvä innovaatiosetelijärjestelmä on kokonaisuutena voiteluainetta paikalliselle taloudelle.

  – Liike-elämän palvelujen kehittyminen ja uusien kontaktien syntyminen edesauttaa sitä, että yritykset, tässä tapauksessa etenkin pk-yritykset, osaavat jatkossakin käyttää palveluntuottajia apuna ja hakea uusia näkökulmia toimintaansa, Kolehmainen sanoo.

  Tredean innovaatioseteli

  Esimerkiksi tamperelaisissa korkeakouluissa innovaatioseteli on jo osaltaan sekä parantanut yrityksille suunnattua tarjontaa että lisännyt pk-yritysten ja korkeakoulumaailman yhteyksiä. Korkeakoulut ovat miettineet, miten ne voisivat tarjota osaamistaan setelimittakaavassa. Yrityksille se on ollut omiaan madaltamaan korkeakoulun kynnystä, ja seteli onkin osoittautunut hyväksi välineeksi korkeakoulujen ja pk-yritysten yhteistyön lisäämiseen.

  – Koko seutu hyötyy, kun korkeakoulujen osaamista saadaan nykyistä paremmin pk-yritysten käyttöön ja vauhdittamaan niiden innovaatioprosesseja. Toisaalta myös korkeakoulut oppivat pk-yrityksiltä niiden erityisosaamista ja käytäntöjä, sanoo Tampere3:n sidosryhmäjohtaja Päivi Myllykangas.

  Vuoden 2017 aikana luodaan pohjaa sille, että innovaatiosetelistä tulee pilottihankkeen jälkeen pysyvä tapa toteuttaa julkisia yrityspalveluita. Tredean innovaatiosetelistä kerätty palaute kertoo, että sitä pidetään joustavana tapana ohjata julkista innovaatiorahaa pk-yritysten tarpeisiin.

  – Asiakassetelit sopivat tilanteisiin, joissa palvelutarve on rajattu ja asiakkaalla on paljon valinnanvapautta. Yrityskehittämisessä se ei ole ratkaisu kaikkeen, mutta toimii tietyissä kysymyksissä hyvin, arvioi maakuntaprojektin projektijohtaja Jukka Alasentie Pirkanmaan liitosta.

  Kokemuksia innovaatiosetelistä

  Kunhan sote- ja maakuntauudistus on toteutettu, kasvupalvelujen kokonaisuudesta ovat vastuussa niin valtio, maakunnat kuin kunnatkin. Innovaatiosetelille ja muille asiakasseteleille löytynee hyödyllistä käyttöä joka tasolla.

  – Yrityspalveluissa asiakas- ja tarvelähtöisyys on yksi palvelun kehittämisen lähtökohta, Alasentie lupaa.

  Kuntien tuleva elinkeino- ja innovaatiopolitiikka nojaa todennäköisesti entistä enemmän ekosysteemipohjaisiin palveluihin eli suuntautuu verkostojen tukemiseen. Tampereella painotetaan erityisesti startup-ekosysteemin ja kasvuyrittäjyyyspalvelujen kehittämistä. Setelityyppisille ratkaisuille on tarvetta startupien vauhdittajina ja yritysten kasvun kimmokkeina.

  – Seteli on työkalu, joka toimii palvelun tarjoajan ja tarvitsijan välillä markkinalähtöisesti. Julkisen puolen tehtävänä on edistää ja mahdollistaa tällaista toimintaa, sanoo Tampereen kaupungin yritys- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Tuija Telén.

  – Innovaatiosetelillä on sijansa osana palveluvalikoimaa juuri joustavuutensa takia, ja se sopii ajattelutavaltaan myös maakuntauudistuksen henkeen. Setelijärjestelmille on löydettävä luonteva toteutustapa osana uudistuvia yritys- ja kasvupalveluja, toteaa tutkimuspäällikkö Jari Kolehmainen Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulusta.

  Tredean innovaatioseteli

  Setelipäivän esitysten materiaalit

  Video Setelipäivästä

  Kuvat: Maiju Viiki

   

  Setelipäivä 20.6.2017

   

  Takaisin ylös