Siirry sisältöön

Kolmenkulman kehittäjätapaaminen. (vas.) Päivi Myllykangas, Petri Nykänen, Eero Väätäinen, Pirkko Eteläaho, Henry Moisio, Sakari Ermala, Jukka Mäkelä ja Jarmo Palukka. Kuva: Johanna Holmberg

Nokian, Ylöjärven ja Tampereen risteyskohdassa sijaitseva Kolmenkulma Eco-Industrial Park lupaa yhteistoimintaa, materiaali- ja energiatehokkuutta, uusia teknologioita ja uusiutuvia energialähteitä. Kolmenkulman yhteisen vision toteuttamiseksi töitä tekevät Tredea, Verte ja Ferrum Capital.

Kehittäjät kokoontuivat yhteistyötapaamiseen, jossa sovittiin yhteiset toimintamallit, joilla saavutetaan parhaat synergiaedut Kolmenkulman Eco-Industrial Parkin kehittämiseksi. Keskustelua käytiin Kyynijärven positiivisista kehitysnäkymistä, Juhansuon osalta kiinteistökehityssuunnitelmien yhteensovittamisesta, sekä siitä miten eri tahojen toimesta tapahtuvaa yrityskontaktointia koordinoidaan.

Kolmenkulman kehittymistä vauhdittaa Tredean hallinnoima kaksivuotinen 3Kulma Eco-Industrial Park EAKR-hanke. Hankkeessa luodaan Kolmenkulman alueelle mm. kiinteistökehitystrategia, joka tukee teollisten symbioosien syntymistä. Kiinteistökehitysstrategiaa hankkeelle valmistelee Ferrum Capital. Hankkeessa tapahtuvan työn suuntaviivoista vastaa ohjausryhmä; Nokian, Ylöjärven ja Tampereen elinkeinotoimesta vastaavat, Tredean sekä rahoittajan edustajat.

Hankkeen lisäksi Kolmenkulman cleantech-alueen rakentumista edistää Verte. Verte tekee yhteistyötä Nokian kaupungin kanssa toimialanaan kiinteistökehittämiseen ja uusiutuvaan energiaan liittyvä liike- ja palvelutoiminta.

Kiinteistökehitysstrategian ja Kolmenkulman cleantech-kehittämisen rinnalla tehdään koko ajan kaikkien kehittäjien toimesta aktiivista kontaktointia yrityksiin, joille Kolmenkulma tarjoaa kiinnostavan liiketoimintaympäristön. Kolmenkulma ja Tarastenjärvi muodostavat yhdessä kansallisesti merkittävän ja kansainvälisesti kiinnostavan cleantech-elinkeinovyöhykkeen.

Lue myös: http://tampereenseudunvetovoima.fi/blogi/puhdasta-teknologiaa-ja-vihreita-ratkaisuja-seudun-hyvaksi

Lisätietoja:
Nokian kaupunki
Henry Moisio
Puh. 040 779 9003
henry.moisio@nokiankaupunki.fi

Verte Oy
Sakari Ermala
Puh. 050 5834 233
sakari.ermala@verte.fi

Ferrum Capital Oy
Kai Hämäläinen
Puh. 050 4040 740
kai.hamalainen@ferrumcapital.com

Tredea Oy
Pirkko Eteläaho
Puh. 040 630 4840
pirkko.etelaaho@tredea.fi

Kolmenkulma Eco-Industrial Park on 850 ha yritysalue ja Tampereen, Nokian ja Ylöjärven yhteishanke toimisto- ja tuotantokäyttöön. Näillä kolmella kaupungilla on vahva tahto kehittää Kolmenkulman aluetta cleantech-näkökulmasta niin, että sinne syntyy mahdollisimman paljon yritysten välistä yhteistoimintaa, joka edistää materiaali- ja energiatehokkuutta, vähentää ympäristökuormitusta ja edistää ympäristöystävällisten yhteisten toimintamallien syntymistä mm. jaettujen energiaresurssien ja palveluiden kautta.

Kolmenkulman alueella on voimassa oleva yleiskaava, asemakaava-alueita on valmiina ja kaavoitusvalmius on hyvä. Kolmenkulman alueelle on tehty mm. cleantech-elinkeinovyöhyke- ja energiahankeselvitykset.

www.kolmenkulma.fi

 

Takaisin ylös