Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  Julkiset ja yksityiset liikkumispalvelut samalle tarjottimelle

  SITRAN ALPIO on Alueellisen liikkumisen palveluiden integroitu operointi –hanke, jossa Pirkanmaa toimii yhtenä pilottialueena. Business Tampere on ollut aktiivisesti mukana vaikuttamassa yhteistyöhankeen syntymiseen.

  Liikkumisen järjestäminen eri alueilla ja maakunnissa Suomessa kohtaa yhä enemmän kustannus- ja ympäristöhaasteita. Tässä hankkeessa kokeillaan uusia tapoja järjestää liikkumisen palveluita harvemmin asutuilla alueilla. Kokeilut mahdollistavat uusi liikennepalvelulaki, liikenne palveluna -teknologia (MaaS) sekä julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyö.

  Yhteistyöhankkeessa neljä yritystä kehittää digitaalista alustaa. Kolmen eri pilottialueen käytännön haasteet ja tarpeet antavat työlle lähtökohdat. Samalla edistetään julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä liikennesektorilla. Näin hanke luo edellytyksiä ja perustan kustannustehokkaalle palvelumallille, joka voidaan ottaa käyttöön myös muilla alueilla. Alusta perustuu avoimiin teknisiin rajapintoihin, mikä mahdollistaa käyttöönoton myöhemmässä vaiheessa myös muualla Suomessa ja ulkomailla.

  Yrityksistä yhteistyöhankkeeseen osallistuvat Infotripla Oy, Kyyti Group Oy, Sitowise Oy ja Vinka Oy, jotka tarjoavat hankkeessa kehitettävän teknologia-alustan pilottialueiden käyttöön hankkeen aikana. Infotripla tuo liikenneinformaatio- ja tilannekuvaratkaisut teknologia-alustaan. Kyyti Group vastaa tilauskäyttöliittymä-, kyytituotteiden taustajärjestelmä-, sekä veloitus- ja hinnoitteluratkaisujen mukaan tuomisesta. Sitowise puolestaan huolehtii matkatilauskeskusten selainkäyttöliittymästä, julkisten kuljetusten ohjauksen taustajärjestelmän hallinnasta sekä call center -palvelujärjestelyjen suunnittelusta. Vinkan vastuulla on kaluston hallinnan sekä kyytien yhdistelyn ja reitityksen taustajärjestelmä sekä erilaisten kuljetusten hallinnan integraatiopiste teknologia-alustalla.

  Lue Sitran verkkosivuilta lisää hankkeesta ja miten pääset mukaan

  Takaisin ylös