Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  Jokainen pisara muovaa kiveä – Tampereen kaupunkiseudun kansainvälistä tunnettuutta rakentamassa


  Alueiden brändäyksestä on tullut tärkeä osa kaupunkiseutujen kehittämisstrategioita ja se on oleellinen osa erilaisia kansainvälisiä markkinointiaktiviteetteja. Kaupungit ja jopa maat pyrkivät nostamaan tunnettuuttaan ja kehittämään kansainvälistä brändiään osana kokonaisvaltaista kaupunkikehitystyötä.

  Ulkomaille suuntautuvat markkinointiponnistukset ovat koskeneet aiemmin erityisesti kansainvälisten investointien houkuttelua ja matkailumarkkinointia. Viime vuosien aikana, osaajien houkuttelu on osaltaan nostanut merkitystään, mikä on myös vaikuttanut uusien ei-traditionaalisten markkinointimetodien kehittymiseen. Alueellinen brändäys ei nojaa enää ainoastaan perinteisiin markkinoinnin tapoihin vaan niitä täydentämään on syntynyt malleja, jotka hyödyntävät ihmisten sosiaalisia verkostoja ja yhteyksiä ulkomaille. Ns. Word-of-Mouth (WOM) eli vapaasti suomennettuna ”suusta suuhun” -markkinointi ja verkostoihin perustuva brändäys ovat uusia käsitteitä, joita voidaan hyödyntää uutena markkinoinnin työkaluna jopa suuremmissa määrin. Nämä niin kutsutut Brändi Ambassadorit antavat alueelle kasvot ja uusia kanavia, joita voidaan hyödyntää markkinoinnin lisäksi myös alueellisessa kehittämistyössä.

  Tampere – All Bright! Ambassador –verkosto on Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy:n 2015 käynnistämä toimintamalli, jonka tavoitteena on edistää Tampereen kaupunkiseudun kansainvälistä näkyvyyttä hyödyntäen erityisesti alueella asuvien kansainvälisesti ja ammatillisesti suuntautuneiden ihmisten verkostoja. Tavoitteena on luoda tiivis ja dynaaminen kansainvälinen verkosto alueelle, joka pitkällä tähtäimellä edesauttaa investointien, osaajien ja matkailijoiden houkuttelua.

  Alueen brändäyksessä ei ole kyse ainoastaan kansainvälisestä markkinoinnista, vaan brändin arvo, kuten alueelliseen brändäykseen erikoistunut tutkija ja kirjailija Simon Anholt sen määrittelee, kyse on työkalusta liiketoiminnan, kulttuurin ja talouden kehittämisessä. Hän korostaa, että verkostoista on tulossa erityinen vahvuus liiketoimintaympäristöjen kehittämisessä. Brändin arvio syntyy, kun iso osa asukkaista tukee brändiä viestittämällä siitä alueensa ulkopuolelle.

  Ambassador-verkoston toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja ihmisten itsensä omiin motiiveihin, joilla tulisi olla vahvat yhtymäkohdat koko kansainvälisyyteen pyrkivän verkoston toiminnan ja tavoitteiden kanssa. Tästä syystä on oleellista tarkastella kohderyhmän motiiveja, jotta oikeat motivaattorit olisi helpompi tunnistaa ja hyödyntää verkoston koordinoinnissa. Tutkiakseen näitä motivaatiotekijöitä Tredea Oy:n Verkostopäällikkö Mari Taverne toteutti Tampereen ammattikorkeakoulun International Project Management (YAMK) opinnäytetyössään tutkimuksen liittyen Tampereen kaupunkiseudun brändi ambassadorien motivaatiotekijöihin.

  Tutkimuksen tuloksena syntyi Ambassadorien motivaatioviitekehys, jonka perusteella voitiin todeta, että ambassadorien motivaatiotekijät liittyvät vahvasti henkilöiden sisäisiin motiiveihin, ei niinkään palkitsemisjärjestelmiin tai muihin ulkoisiin kannustimiin. Näitä motivaatiotekijöitä ovat mm. vahva tunneside aluetta kohtaan, halu olla mukana alueen kehittämistyössä, monimuotoisuuden/ kansainvälisyyden edistäminen, oman liiketoiminnan edistäminen ja verkostoituminen. Motivaatioita ei tulisi tarkastella yksittäin, vaan ne ovat useiden tekijöiden summa, joka ohjaa yksilöiden toimintaa verkostossa.

  Verkostojen olennainen ominaispiirre on luottamuksen lisääntyminen yhteiskunnassa. Taloudellisen kasvun edellytykset nojaavat yhteiskunnassa luottamuksen ilmapiiriin ja verkostojen dynaamisuuteen. Kansainvälisten verkostojen lisäarvo syntyykin luottamuksen lisääntymisenä uusia ja erilaisia toimintamalleja kohtaan, jotka osaltaan rikastuttavat yhteisöä ja mahdollistavat uuden monimuotoisen innovaatioympäristön kehittymisen.

  Kirjoitus julkaistiin alunperin Aamulehden Näkökulma-palstalla 30.1.2016. Lue se täältä: http://www.aamulehti.fi/ihmiset/1195016122963/artikkeli/puheenaihe+jokainen+pisara+muovaa+kivea.html

  Takaisin ylös