Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  Innovatiivisemmilla hankinnoilla kohti älykkäämpää kaupunkia


  Tampereen kaupunki kehittää hankintatapaansa luodakseen älykkäämpää kaupunkia ja tuottaakseen parempia palveluita. Innovatiivisten hankintojen työkalupakkia voivat hyödyntää myös muut kunnat.

  Tampereen kaupunki hakee uusia ideoita innovatiivisten hankintojen suunnitelmallaan, jolloin kaupunki saa vastineeksi entistä paremmin tarpeisiinsa vastaavia ratkaisuja. Hankintojen ennakoitavuuden ja suunnitelmallisuuden parantamiseksi jatkossa kaupungin yksiköt ja liikelaitokset laativat suunnitelman kilpailutuksista osana vuosisuunnitelmiaan. Innovatiivisemmat hankinnat ovat olennainen osa älykkäämpää kaupunkia, jota rakennetaan Tampereen kaupungin Smart Tampere -ohjelman johdolla. 

  Suunnitelma, eli Innovatiivisten hankintojen tiekartta, sisältää tulevat innovatiiviset hankinnat ja hankintojen kehittämistoimenpiteet. Tavoitteena on tuottaa aiempaa kattavammin tietoa tulevista hankinnoista ja toisaalta hankintojen vaikutuspotentiaalin systemaattisempaa etukäteistä arviointia.

  – Kun strategisesti merkittävät hankinnat tunnistetaan, voidaan niiden suunnittelussa ja toteuttamisessa kiinnittää erityistä huomiota innovatiivisuuden mahdollistamiseen. Tällä tavoin innovatiivisten hankintojen suunnitelma päivittyy jatkossa, sanoo projektipäällikkö Marika Pakkanen.

  Hankintojen kehittäminen näkyy asukkaille parempina ja vaikuttavampina palveluina. Innovatiiviset hankinnat näkyvät myös älykkään kaupungin rakentamisessa. Tampereen tulevat isot hankinnat liittyvät sujuvaan liikkumiseen esimerkiksi joukkoliikenteen maksujärjestelmän uusimiseen, tilojen hallintaan ja kulunvalvontaan sekä vaikuttavuuden ostamiseen asumispalveluissa.

  Tampereen kaupunki ostaa tavaroita, palveluita ja urakoita noin 800 miljoonalla eurolla vuosittain. Hankintatoiminnalla on huomattavia vaikutuksia paitsi kaupungin talouteen ja palvelujen laatuun, myös Tampereen seudun elinvoimaan ja markkinoiden toimintaan. Vuodelle 2017 onkin asetettu koko kaupunkia koskeva tavoite kustannussäästöjen saavuttamisesta kasvattamalla innovatiivisten hankintojen osuutta.

  Innovatiivisten hankintojen työkalupakki - Tampere kutsuu kehittämään!

  Tampereella on laadittu innovatiivisten hankintojen työkalupakki innovatiivisten hankintojen yleistymisen ja onnistumisten tueksi. Työkalupakki esittelee innovatiivista hankintaa hankintaprosessin eri vaiheissa. Se sisältää mallinnuksia Tampereen innovatiivisista hankinnoista ja niiden toimintamalleista sekä mahdollistaa myös hankintojen keskinäisen vertailun. Työkalupakki sijaitsee sähköisessä Innokylä-työtilassa, joka mahdollista keskustelun ja työkalupakin edelleenkehittämisen.

  Tästä työkalupakkiin >>


  Lisätietoja
  Projektipäällikkö
  Marika Pakkanen
  040 800 7335
  Marika.Pakkanen@tampere.fi

  Suunnittelujohtaja
  Tarja Puskala
  050 595 1079
  Tarja.Puskala@tampere.fi

  HANKI - Innovatiivisten hankintojen johtaminen -projektissa on kehitetty hankintakäytäntöjä vuosina 2015–2016 osittain Tekesin rahoittamana. Projektissa toteutetuissa pilottihankinnoissa on saatu kokemuksia toimintamalleista, joita kehitetään edelleen. Esimerkiksi palvelukokonaisuuksien ja hankintojen suunnittelussa on hyödynnetty palvelumuotoilua ja kokeiltu esikaupallista tutkimus- ja tuotekehityshankintaa. Palvelujen toimittajien kannustamisessa on muun muassa testattu sopimuskannusteita, kuten bonus–sanktio -malleja.

  Takaisin ylös