Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  Innovaatiosetelillä vauhtia yritysten TKI-toimintaan

  Innovaatiosetelillä pilotoidaan konkreettisesti uudenlaista rahoitusinstrumenttia ja sähköistä asiointijärjestelmää yhteistyössä pk-yritysten kanssa. Setelillä madalletaan kynnystä käyttää innovaatio- ja kasvupalveluita sekä aktivoidaan yritysten TKI-toimintoja. Setelillä tuettavan palvelun tulee olla yritykselle merkittävä avaus tai askel uuteen. Kehitettäviä toimialoja ovat IoT, hyvinvointi, uudistuva teollisuus, älykäs liikkuminen sekä älykkään kaupunkikehittämisen muut ratkaisut. Toimintamallissa pyritään joustavaan ja nopeaan digitaaliseen prosessiin sekä avoimuuteen ja markkinalähtöisyyteen.

  Innovaatioseteli-hanketta rahoittavat Pirkanmaan Liitto (Euroopan Aluekehitysrahasto EAKR) ja Tampereen kaupunkiseudun kunnat.

  Sähköinen palvelualusta avattiin marraskuussa 2016, josta lähtien palveluntuottajat ovat voineet rekisteröityä sekä tehdä tuotekortteja tarjolle potentiaalisia setelin hakijayrityksiä varten. Setelin hakija valitsee haluamansa palveluntuottajan ja tekee hakemuksen tähän kohdistuen. Seteleitä on tänä aikana myönnetty 4 kertaa, joista viimeisin kierros lokakuussa 2017 Tampereen kaupungin myöntämän lisärahoituksen turvin. Tuen maksimimäärä yritystä kohden on 5.000 €. Myönnettyjen setelien kokonaismäärä on 216 kpl, arvoltaan yhteensä 995.500 €.

  Noin puolet myönnetyistä seteleistä on vielä yritysten välillä työn alla, mutta jo valmistuneiden palveluiden osalta käyttäjäpalaute liittyen sekä setelin vaikutuksiin että itse toimintamalliin on ollut lupaavaa. 75 % setelin saaneista yrityksistä ilmoittaa setelillä toteutetun toimenpiteen edesauttaneen vientiä tai laajentumista uudelle markkina-alueelle. Noin 30 % yrityksistä näkee setelitoimenpiteen kasvattavan huomattavasti heidän liikevaihtoaan. Innovaatiosetelillä tehdyistä toimenpiteistä yritykset ovat tähän mennessä ilmoittaneet syntyneen 13 uutta työpaikkaa.

  Digitaalinen palvelualusta sekä toimintamallin avoimuus ja markkinalähtöisyys ovat saaneet kiitosta osallistujayrityksiltä. Setelillä on onnistuttu aktivoimaan erityisesti pienten yritysten innovaatiohalukkuutta ja toteuttamaan toimenpiteitä, jotka resurssien niukkuudesta johtuen yrityksissä joko lykkääntyisivät tai jäisivät kokonaan toteuttamatta.

  Kokeilun positiivisten tulosten valossa luodaan pohjaa sille, setelistä tulee pilottihankkeen jälkeen pysyvä tapa toteuttaa julkisia yrityspalveluita. Muutkin kaupunkiseudut ovat kiinnostuneita toimintamallista, Oulussa setelien myöntäminen on käynnistymässä syksyn 2017 aikana, ja myös Jyväskylä on tehnyt päätöksen vastaavan kokeilun toteuttamisesta.

  Lisätietoja:
  Jukka Reunavuori

  Projektipäällikkö, innovaatioseteli
  jukka.reunavuori@businesstampere.com
  puh. 040 637 8702

  Innovaatioseteli

   

  Takaisin ylös