Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  Haastekilpailu KIERTOTRE kovat muovit syksy 2023

  collaboration team event unity business tampere laura vanzo 9 1
  Kuva: Laura Vanzo, Visit Tampere

  KIERTOTRE-yhteistyön tavoitteena on löytää ratkaisuja Tampereen kiertotaloussuunnitelman teemoihin liittyvään haastekenttään kiertotalouden edistämiseksi ja hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäämme julkisen ja yksityisen sektorin välistä yhteistyötä vähähiilisten arvo- ja palveluketjujen kehittämiseksi yhdessä kiertotalouteen sitoutuneiden toimijoiden kanssa.

  Avaamme KIERTOTRE-hankkeen kautta haastekilpailuja, joista voi saada pilotointiin liittyvää tukea (á 10 000 euroa / haaste).

  Haastekilpailu: Kovien muovien kiertotalouden tehostaminen

  Tämä kilpailu on suunnattu yrityksille, jotka haluavat löytää innovatiivisia ratkaisuja kovien muovien kiertotalouden parantamiseen Tampereen seudun yritysten arvo- ja palveluketjuissa (teollisuudessa, rakentamisessa, kaupan alalla jne.). Tavoitteenamme on löytää kestävämpiä ja tehokkaampia tapoja kerätä, lajitella ja käsitellä kovia muoveja, vähentäen niiden ympäristövaikutuksia ja edistäen uudelleenkäyttöä ja kierrätystä.

  Haasteen fokus: Haasteen painopiste on ratkaisuissa, jotka ottavat huomioon myös teollisen mittakaavan haasteet ja mahdollisuudet. Tässä muutamia alueita, joihin voitte ratkaisuehdotuksissa keskittyä:

  1. Uudelleenkäyttö: Ehdottakaa tapoja, joilla kovat muovit voitaisiin käyttää uudelleen eri teollisuudenaloilla. Voitte esimerkiksi kehittää menetelmiä, jotka mahdollistavat muovituotteiden korjaamisen, uudelleenmyynnin, vuokraamisen tai jakamisen tai ratkaisuja, jotka helpottavat kovien muovituotteiden keräämistä, lajittelua ja käsittelyä uudelleenkäyttöä ajatellen.
  2. Kierrätysteknologiat: Tutkikaa uusia ja tehokkaampia kierrätysteknologioita kovien muovien käsittelyyn. Ehdotukset voivat olla esimerkiksi innovatiivisia lajittelumenetelmiä, materiaalikierrätysteknologioita tai kehittyneitä jalostusprosesseja, jotka mahdollistavat korkealaatuisten kierrätysmuovien valmistamisen.
  3. Tuote- ja materiaalisuunnittelu: Kehittäkää uusia suunnittelumenetelmiä, joilla kovien muovien käyttöä tuotteissa voidaan optimoida ja ympäristövaikutuksia minimoida. Voitte esimerkiksi esittää kestäviä ja kierrätettäviä muoviseoksia tai innovatiivisia tuoteinnovaatioita, jotka käyttävät hyväksi kovia muoveja ja ovat samalla helposti kierrätettävissä.
  4. Kiertotalousverkostot: Kartoittakaa mahdollisuuksia luoda kiertotalousverkostoja, joissa yritykset sidosryhmineen voivat jakaa tietoa, resursseja ja parhaita käytäntöjä kovien muovien käsittelyyn liittyen. Voitte esimerkiksi kehittää alustan, joka mahdollistaa yritysten ja muiden tahojen välisten yhteistyömahdollisuuksien löytämisen ja tiedonjakamisen. Tällainen alusta voi edistää materiaalien vaihtoa, jossa voidaan hyödyntää toisten sivuvirtoja tai käyttämättömiä resursseja. Lisäksi voitte harkita yhteistyöhön perustuvia logistisia ratkaisuja, jotka optimoivat kovien muovien keräystä, kuljetusta ja käsittelyä.
  5. Koulutus ja tietoisuuden lisääminen: Kehittäkää ehdotuksia koulutusohjelmista tai tiedotuskampanjoista, jotka lisäävät tietoisuutta kovien muovien kierrätyksestä ja kiertotalouden merkityksestä teollisuudessa. Tavoitteena on lisätä yritysten ja työntekijöiden tietämystä kestävistä materiaaliratkaisuista ja kannustaa heitä tekemään kestäviä valintoja.

  Haastekilpailun tavoitteena on kannustaa yrityksiä kehittämään luovia, kustannustehokkaita ja käytännöllisiä ratkaisuja kovien muovien kiertotalouden tehostamiseksi erilaisissa arvo- ja palveluketjuissa. Odotamme innovatiivisia ehdotuksia ja toivomme, että tämä haastekilpailu edistää kovien muovien kestävämpää käyttöä ja kiertotaloutta Tampereen seudulla. Ratkaisuehdotuksenne voi käsittää useampia yllä mainittuja alueita tai osia niistä.

  Onko yritykselläsi ratkaisuehdotus, joka vastaa tähän haasteeseen? Jos on, lähetä meille lyhyt kuvaus tästä ratkaisusta ja suunnitelma pilotoinnin toteutuksesta. Voit jättää ehdotuksen myös yhdessä jonkun toisen yrityksen kanssa. Lähetä se viimeistään 24.09.2023 mennessä osoitteisiin pirkko.etelaaho@businesstampere.com ja mika.kolari@businesstampere.com  

  Mahdolliset kysymykset haasteeseen liittyen voit lähettää samoille henkilöille 17.09.2023 asti. Vastaukset julkaisemme tällä sivulla.

  Kilpailun arviointiperusteet:

  1. Innovatiivisuus: Arvioidaan ehdotusten innovatiivisuutta ja luovuutta kovien muovien kiertotalouden tehostamisessa yritysten arvo- ja palveluketjuissa. Otetaan huomioon uudenlaiset ratkaisut, lähestymistavat ja teknologiat.
  2. Vaikutus: Arvioidaan ehdotusten potentiaalista vaikutusta kovien muovien kiertotalouden tehostamisessa. Kiinnitetään huomiota liiketoiminnalliseen hyödyntämispotentiaaliin, ympäristövaikutusten vähentämiseen, resurssien säästöön ja kestäviin materiaalivalintoihin.
  3. Käytännöllisyys: Arvioidaan ehdotusten käytännöllisyyttä ja soveltuvuutta teolliseen mittakaavaan. Tarkastellaan toteutettavuutta, tehokkuutta ja taloudellista kannattavuutta.
  4. Sovellettavuus: Arvioidaan ehdotusten soveltuvuutta eri toimialoille ja kovien muovien erilaisiin käyttökohteisiin. Arvioinnissa huomioidaan monipuolisuus, skaalautuvuus ja mahdollisuus laajentaa ratkaisuja eri toimialoille.
  5. Yhteistyömahdollisuudet: Arvioidaan ehdotusten potentiaalia edistää yhteistyötä ja verkostoitumista yritysten välillä. Kiinnitetään huomiota siihen, kuinka ehdotukset voivat edistää kiertotalousverkostojen syntymistä ja tietojen jakamista arvo- ja/tai palveluketjutasolla.
  6. Toteutettavuus: Arvioidaan ehdotusten toteutettavuutta ja mahdollisuutta käyttää olemassa olevia resursseja ja infrastruktuuria. Tarkastellaan teknisiä, logistisia ja organisatorisia näkökohtia.
  7. Valmius pilotin toteuttamiseen Q4/2023.
  8. Valmius saada raportti valmiiksi Q4/2023 aikana

  Ratkaisuehdotuksissa kannattaa tuoda selkeästi esiin yllä mainitut asiat. Tuomaristo arvioi ehdotukset yllä mainituin arviointiperustein ja valitsee voittajat niiden perusteella.

  Saavutettujen tulosten tulee olla myös yleisesti hyödynnettäviä.

  Kuvaa siis yllä mainittujen asioiden lisäksi myös millaisen julkisen raportin tehdystä työstä voit antaa. Mikäli kaikki tulokset ovat salaisia, emme voi tukea pilotointia. Pilotointi voi sisältää teknologia- tai laitehankintoja, mutta niistä aiheutuviin kustannuksiin ei voi käyttää saatua pilotointitukea. Pidätämme itsellämme oikeuden olla suorittamatta hankintaa.

  Business Tampere
  Euroopan Unionin osarahoittama
  Innokaupungit
  Pirkanmaan liitto
  Takaisin ylös