Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  Miten eteenpäin?

  Tampereen kaupunkiseudun elinkeinotoimintaa ohjaava visio vuoteen 2025 on ”Uudistumiskyvyltään ylivoimainen – kestävästi kasvava”.

  Elinkeinostrategian seuranta

  Osallistava ja kehittyvä strategia ei voi rajoittua vain strategia-asiakirjan valmisteluun. Tarvitaan jatkuva prosessi, jonka avulla kootaan yhteen yritysten ja kehittäjien arviot toteutumisesta, kehittämisen suunnasta ja tarpeista.

  Tämä toteutetaan strategiakauden aikana kumppaneiden kanssa järjestettävien seuranta- ja arviointiseminaarien avulla. Seuranta- ja arviointiseminaarien tueksi seurataan seudullisia elinvoimaindikaattoreita. Näiden perusteella pystytään arvioimaan strategian toimenpiteiden riittävyyttä.

  Lisäksi strategian keskeisen toteuttajan Business Tampereen toimintaa suunnataan ja arvioidaan rahoittajien kanssa laadittavien vuosittaisten sopimusten kautta. Niihin sisältyvät vuosittaiset suunnitelmat ja arviointikriteerit, joiden avulla seurataan kehityksen suuntaa kaupunkiseudulla. Myös Pirkanmaan talous -julkaisu ja Pirkanmaan innovaatiotoiminnan tilannekuva palvelevat samaa tarkoitusta.

  Visit Tampere Summer drone view from Yliopistonkatu Sokos Hotel Torni Nasinneula Cityscape Urban panorama Laura Vanzo 2
  Kuva: Laura Vanzo, Visit Tampere

  Strategian toteuttamisen tavat

  Kaupunkiseudun elinkeinoyksiköiden ja elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampereen kiinteä ja saumaton yhteistyö sekä selkeä työnjako ovat edellytyksinä strategian toteuttamisen ja koko toiminnan onnistumiselle. Tätä varten on olemassa Business Tampereen ulkoinen johtoryhmä, jossa ovat edustettuina omistajakuntien elinkeinojohto ja yhtiön johto. Toisen yhdyspinnan muodostaa Tampereen kaupunkiseudun yrityspalvelut Oy, joka tuottaa esimerkiksi alkavien yritysten neuvontapalvelut.

  Kuntien elinkeinoyksiköt järjestävät yrityksille kuntakohtaiset palvelut. Sellaisia ovat esimerkiksi toimitila- ja tonttiasiat, kaavat, rakennusluvat, liikennejärjestelyt ja infrastruktuuriasiat. Kuntien elinkeinotoimijoilla on alueensa yritysten välitön tuntemus ja mahdollisuuksia yrityskäynteihin. Niiden välityksellä elinkeino- ja kehitysyhtiön palvelut ovat paikallisten yritysten saavutettavissa ja tarvittava tieto kuntakohtaisista erityistarpeista välittyy yhtiölle.

  Business Tampere tarjoaa kaupunkiseudun tarpeisiin laajat sähköiset palvelut. Yhtiön vastuulla ovat lukuisat strategiassa mainitut kehittämiskokonaisuudet kuten ekosysteemikehitys, investointien edistäminen ja seudullinen elinkeinomarkkinointi.

  Loppusanat

  Kiitämme kaikkia strategiaprosessiin osallistuneita henkilöitä ja tahoja avoimesta, ennakkoluulottomasta ja rakentavasta panoksesta sekä mukaan heittäytymisestä. Yhteinen innostus Tampereen kaupunkiseudun kehittämiseen ja hyvinvoinnin turvaamiseen on kantava voima yhteisen vision ja tavoitteiden toteuttamiseksi.

  Business Tampere Tampereen kaupunkiseudun elinkeinostrategiaKuvitus: Linda Saukko-Rauta, RedanRedan Oy

  Takaisin ylös