Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  Digitalisaatio muuttaa teollisuutta


  Digitalisaatio on globaali ilmiö. Kuluttajapuolen palvelubisneksessä monet asiat ovat jo digitalisoituneet. Nyt sama murros on meneillään teollisuudessa.

  Valmistavalle teollisuudelle digitalisaatio mahdollistaa muun muassa uudenlaisten palveluiden liittämisen tuotteisiin. Tämä muutos pakottaa yrityksiä muuttamaan toimintatapojaan. Digitalisaation aiheuttama kehitys ei tapahdu kaikissa yrityksissä samalla tavalla tai samaan aikaan. Toiset yritykset hyödyntävät uusia mahdollisuuksia toimintansa tehostamisessa, kun taas toisissa yrityksissä digitalisaatio voi muuttaa koko liiketoiminnan luonteen ja siten myös ansaintalogiikan.

  Valmistavan teollisuuden kilpailukyky on paljolti riippuvainen siitä, miten hyvin yritykset pysyvät mukana  digitalisaatiossa, kykenevät tehostamaan toimintaansa ja tuomaan tuotteidensa rinnalle palveluita. Valmistavan teollisuuden menestys on ensiarvoisen tärkeää, koska Suomi tarvitsee sen tarjoamia monenlaisia työpaikkoja, Tredea Oy:n teollisuuden palveluista vastaava johtaja Tatu Miikkulainen sanoo.

  Tredea Oy on Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö, jonka tavoitteena on ylläpitää seudun  vetovoimaisuutta ja vahvistaa menestyvän yritystoiminnan edellytyksiä. Yksi toiminnan painopistealueista on  valmistavan teollisuuden kilpailukyvyn parantaminen ja ICT-alan osaamisen hyödyntäminen.

  Uusia mahdollisuuksia

  Digitalisaation myötä yrityksillä on käytössään valtavasti älykkäiden koneiden ja laitteiden tuottamaa reaaliaikaista tietoa. Tätä tietoa analysoimalla yritykset voivat ymmärtää, mitä heidän laitteilleen tapahtuu tai miten hyvin asiakkaan tuotantoprosessi toimii. Näin voidaan tehostaa toimintaa, välttää vikatilanteita tai tunnistaa esimerkiksi henkilöstön koulutustarpeita. Lisäksi digitalisaatio haastaa miettimään tuttuja toimintamalleja uusiksi. Miikkulainen nostaa esimerkiksi julkisen katuvalaistuksen, jossa on mahdollista saavuttaa tuntuvia säästöjä. Tulevaisuudessa  katuvalaistusinfraa voidaan hyödyntää paitsi liikenteen mukaan säätyvässä valaistuksessa myös esimerkiksi liikennevirtojen seurannassa, sähköautojen latauksessa ja matkapuhelinten tukiasemien kiinnityksessä.

  Näin valaistusinvestoinnin kustannus ei moninkertaistu, mutta käyttötarkoitukset moninkertaistuvat, ja sitä kautta toiminnasta saadaan kustannustehokkaampaa, Miikkulainen toteaa.

  Apua etenemiseen

  Miikkulainen kertoo, että teollisuusyritykset ovat hyvin tietoisia muutoksesta ja niistä monet tekevät jo tiukasti töitä pysyäkseen mukana globaalissa kilpailussa. Toisaalta havaittavissa on jonkinasteista epätietoisuutta siitä, miten kehitystyössä kannattaa edetä. Haasteita tuo esimerkiksi se, että perinteisillä teollisuudenaloilla digitaalisen liiketoiminnan osaajia ei omasta takaa välttämättä ole. Miikkulainen kannustaakin teollisuutta yhteistyöhön ICT-alan osaajien kanssa.

  Työpaikat ovat vähentyneet Suomessa ICT-alalla, joten vapaita ammattitaitoisia osaajia löytyy reilusti. Teollisuus tarvitsee nyt ICT-osaajia, joiden kanssa se voi yhdessä lähteä tekemään uutta polkua. Elinkeino- ja kehitysyhtiönä Tredealla on runsaasti kontakteja eri alojen osaajiin. Näin Tredea voi auttaa yrityksiä oikeiden kumppaneiden löytämisessä, hanketoiminnan käynnistämisessä ja neuvoa hankerahoituksen järjestämisessä. Varsinainen kehitystyö tapahtuu kuitenkin aina yrityksissä.

  Takaisin ylös