Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  COMBI-hankkeessa selvitetään energiatehokkaan palvelurakentamisen haasteita ja ratkaisuja


  ​Kuva: Olli-Pekka Latvala​
  ​Kuva: Olli-Pekka Latvala​

  Tampereen teknillisen yliopiston rakennustekniikan laitos selvittää historiansa suurimmassa hankkeessa palvelurakennusten energiatehokkuuden parantamiseen liittyviä haasteita ja ratkaisuja. Hanke on Tampereen talousalueen kärkihanke Tekesin INKA-ohjelmassa rakentamisen osa-alueella.

  COMBI-hankkeessa tarkastellaan kokonaisvaltaisesti palvelurakennusten energiatehokkuuden parantamista lähes nollaenergiatasoon. Palvelurakennusten – kuten koulujen, päiväkotien, sairaaloiden ja erityisryhmien palveluasumisen yksiköiden – käyttö on hyvin monimuotoista ja niiden toimivuudelle asetetaan erityisiä vaatimuksia. Näiden rakennusten toimivuus koskettaa ja kiinnostaa monia meistä.

  Mukana hankkeessa on 38 yritystä, kahdeksan pirkanmaalaista kuntaa Tampereen johdolla sekä Helsingin kaupunki. Hankkeen kokonaisbudjetti on 2,4 miljoonaa euroa. Merkittävän yritysrahoituksen lisäksi hankkeeseen on saatu julkista rahoitusta TEKESin INKA-ohjelmaan liittyvästä EAKR-rahoituksesta.

  Ajankohtainen ja haastava tutkimusaihe

  Tutkimusaihe on ajankohtainen. Suomessa on tavoitteena, että vuoden 2019 alusta lähtien käyttöönotettavat uudet julkiset rakennukset rakennetaan lähes nollaenergiarakennuksina.

  –  Energiatehokkuuden parantamisella on monenlaisia vaikutuksia, ja siihen liittyy myös ongelmia, toteaa hankkeen vastuullinen johtaja, professori Juha Vinha.

  Energiatehokkuuden parantaminen on rakennusten suunnittelun, rakentamisen ja käytön kautta kytköksissä muun muassa investointi- ja käyttökustannuksiin, tilaratkaisuihin ja niiden toimivuuteen, rakenteiden kosteustekniseen toimintaan ja sisäilman olosuhteisiin sekä talotekniikan ratkaisuihin ja toimivuuteen. Näiden asioiden keskinäisten riippuvuuksien ymmärtäminen ja hallitseminen on haastava tehtävä, johon tutkimushanke pyrkii antamaan ratkaisuja ja työkaluja.

  Hankkeessa tullaan tekemään kenttä- ja laboratoriomittauksia, laskennallisia tarkasteluja sekä haastatteluja. Tampereen kaupungin tilakeskuksen ja ympäryskuntien hallinnoima suuri rakennusmassa mahdollistaa muun muassa valittujen, eri vaiheissa olevien rakennushankkeiden tarkemman seurannan ja analyysin. Tutkimuksessa voidaan hyödyntää myös Helsingin palvelurakennuksista saatuja kokemuksia ja tietoja.

  – Yksi mielenkiintoinen ja tärkeä tutkimusaihe hankkeessa on esimerkiksi laskennallisen ja toteutuvan energiankulutuksen erot ja näihin johtaneet syyt, Vinha toteaa.

  Yritykset kaipaavat uutta tietoa

  Hankkeeseen osallistuu poikkeuksellisen suuri määrä yrityksiä. Yritysten tavoitteena on kehittää omaa osaamistaan korkealaatuisten energiatehokkaiden palvelurakennusten toteuttamisessa, tarjota omia ratkaisujaan niiden toteutukseen ja löytää myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

  – Yritysten suuri määrä kertoo siitä, että energiatehokkaiden rakennusten toteutuksesta tarvitaan paljon uutta tietoa. Taustalla on varmasti myös aiempi pitkäjänteinen ja luotettava tutkimusyhteistyö eri yritysten kanssa, jota muun muassa TTY:n rakennusfysiikan tutkimusryhmä on tehnyt. Yritykset ovat kokeneet, että TTY:ltä on saatavissa ratkaisuja heidän käytännön ongelmiinsa, Juha Vinha arvioi.

  Kolme vuotta kestävän COMBI-hankkeen vetäjänä toimii TTY:n rakennusfysiikan tutkimusryhmä. TTY:n rakennustekniikan laitokselta tutkimukseen osallistuvat myös elinkaaritekniikan, energia- ja elinkaaritalouden sekä rakentamisen prosessien tutkimusryhmät. TTY:n arkkitehtuurin laitokselta tutkimuksessa on mukana lisäksi asuntosuunnittelun tutkimusryhmä. Aalto-yliopistosta tutkimukseen osallistuu energiatekniikan laitoksen energiatehokkuuden ja energiajärjestelmien laboratorio. TAMK:sta mukana on rakentaminen ja teknologiayksikön talotekniikka-ryhmä.

  Lisätietoja:
  Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos
  Professori Juha Vinha
  Projektipäällikkö Anssi Laukkarinen
  www.tut.fi/combi

  www.inkatampere.fi

  Lähde: http://www.tut.fi/fi/tietoa-yliopistosta/uutiset-ja-tapahtumat/mediatiedotteet/combi-hankkeessa-selvitetaan-energiatehokkaan-palvelurakentamisen-haasteita-ja-ratkaisuja-p090339c2

  Takaisin ylös