Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  Business Tampere 2018: älykkään kaupunkiseudun ratkaisut


  Miten Business Tampere kehittää palveluja kasvaville ja kansainvälistyville yrityksille? Entä miten Business Tampere on mukana, kun seudulla luodaan jokapäiväistä elämää helpottavia älykkään kaupunkiseudun ratkaisuja?

  Business Tampere kehittää ja tarjoaa yrityksille palveluja kasvun ja kansainvälistymisen tueksi. Kehittämisen periaatteina ovat digitaalisuus, ketteryys ja asiakaslähtöisyys.

  – Business Tampere suunnittelee palveluja yhdessä yritysasiakkaiden kanssa ja tekee tarvittaessa nopeita pilotointeja ja kokeiluja, kertoo asiakkuusjohtaja Niina Immonen.

  Business Tampereen teettämä selvitys kertoo, että valtaosa seudun yrityksistä hakee tietoja yrityspalveluista ensisijaisesti internetin kautta. Siksi Business Tampere kehittää tapoja tarjota digitaalista tietoa siten, että yritys löytää etsimänsä mahdollisimman helposti. Apua haetaan muun muassa tekoälystä ja data-analytiikasta.

  – Tavoitteena on älykäs yrityspalvelujärjestelmä. Perinteisen linkkiviidakon sijaan Business Tampereen sivustolla voisikin olla botti, joka ohjaa kävijän oikean palvelun luo. Tai sitten edellisten käyntien perusteella muodostunut valmis polku kiinnostavimpiin palveluihin ja tapahtumiin, Immonen kertoo.

  Business Tampere tarjoaa myös yritystietopalvelua, johon on yhdistetty avointen rajapintojen kautta jatkuvasti päivittyvää tietoa seudun yrityksistä. Yhteistyömahdollisuuksia etsivä yrittäjä voi seuloa dataa esimerkiksi toimialan ja sijainnin mukaan – ja pääsee hyödyntämään olemassaolevaa dataa uudella tavalla.

  – Tämäkin on palvelu, jota ei tällaisena ole muualla Suomessa vielä toteutettu, Immonen sanoo.

  Kuva: Maiju Viiki

  Henkilökohtaisia tapaamisia, keskusteluja ja tapahtumia tarvitaan edelleen, vaikka asiointi ja jopa verkostoituminen siirtyvät yhä enemmän digitaaliseen maailmaan. Business Tampere järjestää vuoden aikana Connected by Business Tampere -tapahtumia, jotka starttaavat toukokuussa Tampere Business Community -aamiaistilaisuudella. Tilaisuuksiin yhdistetään rahoitusavun helpdesk, jossa pääsee kysymään saman tien suoraan asiantuntijalta, onko ideoiden toteuttamiseen saatavissa rahoitusta.

  Yritysten tarpeet ja toiveet näkyvät Business Tampereen palvelutarjonnassa, sillä uusien palvelujen suunnitteleminen aloitettiin kysymällä yrityksiltä, mitä ne tarvitsisivat. Selvityksen mukaan yleisimmin yritys kaipaa apua rahoitukseen: sopivien rahoitusvaihtoehtojen löytämiseen ja rahoituksen hakemiseen. Business Tampere on tarttunut tähän toiveeseen.

  – Osaksi uusien nettisivujen digitaalisia palveluja on tulossa rahoitustesti, jossa yrittäjä vastaa sivustolla kysymyksiin, ja vastausten perusteella hänet ohjataan sopivimpaan rahoitusinstrumenttiin. Hänen ei siis tarvitse selata koko palettia läpi. Lisäksi tulemme syksyllä tarjoamaan rahoitukseen liittyvää valmennusta kasvua ja kansainvälistymistä tukemaan, Immonen sanoo.

  Yhteistyökumppanien löytäminen nousi myös selvityksessä esille. Kun yritys kasvaa ja kansainvälistyy, se tarvitsee monenlaista osaamista, tietoa ja yhteyksiä – käytännössä siis usein uusia yhteistyökumppaneita. Yritysten digitaalinen yhteistyöalusta Tampere Business Community on yksi vastaus näihin tarpeisiin.

  – Tampere Business Community toimii yritykseltä yritykselle. Siellä on mahdollista tuoda esille omia palvelujaan ja tutustua muiden tarjontaan, osallistua kiinnostaviin keskusteluihin ja kysellä neuvoja. Digialustan toivotaan yhdistävän toimijoita sekä seudulla että kansainvälisesti ja tarjoavan myös erilaisille innovaatioalustoille luontevan digitaalisen verkostoitumisen paikan, Immonen kertoo.

  älykkään kaupunkiseudun ratkaisut Tampere

  Business Tampere aktivoi seudun pk-yrityksiä älykkään kaupungin ratkaisujen kehittämiseen ja kokeilemiseen. Tavoitteena on, että yritykset ja tutkimuslaitokset pääsevät pilotoimaan kaupunkiympäristössä ratkaisuja, jotka perustuvat todelliseen tarpeeseen ja voivat siis päätyä asukkaiden käyttöön niin paikallisesti kuin vientituotteina kaikkialla maailmassa.

  Tampereen seudulla luodaan älykkään kaupungin ratkaisuja yritysten, organisaatioiden, kuntien ja kaupunkilaisten monimuotoisella yhteistyöllä. Business Tampere kokoaa tietoa ja yhdistelee langanpäitä, jotta sopivat kumppanit löytävät toisensa ja pilotteja päästään tekemään. Näin yritykset saavat tilaisuuksia näyttää käytännössä, mitä niiden osaamisella on mahdollista tehdä.

  – Yhdistämme yrityksiä kaupungin kehityshankkeisiin, viemme tietoa kaupungilta yrityksille ja pyrimme löytämään piloteille rahoitusta. Tavoitteena on, että yrityksillä on aito mahdollisuus kasvuun paikallisten referenssien kautta, Immonen kertoo.

  Tampereen seudulla on meneillään monenlaista älykkään kaupungin kehitystyötä. Hervannan pilvipohjaisella testialustalla kehitetään 5G-pohjaisia palveluja, kuten automaatisia ajoneuvoja ja drone-tekniikkaa. Uusi raitiotie saa älypysäkkejä ja saumattoman paikantamisen kehitystyö yhdistää sisä- ja ulkotilapaikannuksen yhdeksi kokonaisuudeksi.

  – Yhteistä kaikessa kehitystyössä on sellaisten palvelujen luominen, jotka parantavat ihmisten elämänlaatua ja hyvinvointia, tiivistää asiakkuusvastaava Markku Niemi.

  Business Tampere tekee tiivistä yhteistyötä Smart Tampere -ohjelman kanssa, missä sillä on Älykäs liikenne- ja Älykkäät yhteydet -teemojen operatiivinen johto. Tampereen kaupungin Smart Tampere -ohjelma haki helmikuussa 2018 yrityksiltä hankeideoita nopeisiin kokeiluihin ja pilotointeihin.

  – Haku oli erittäin suosittu, ja määräaikaan mennessä tehtiin 20 erinomaista ehdotusta. Se kertoo, että seudun yrityksillä on sekä osaamista että halua ratkaista korkean teknologian avulla asioita, jotka ovat usein varsin arkipäiväisiä, sanoo Niemi.

  Nopeat kokeilut -hausta saatujen hyvien kokemusten perusteella avataan uusi haku hieman eri teemoista vielä ennen kesää.

  Pilottiin asti etenevät seuraavat ehdotukset:

  • LoRa-teknologiaan perustuva Tampereen kaupungin ulkokenttien valaistuksen ohjaus ja kenttien olosuhde- ja kunnonvalvonta (Effectio Oy),
  • innovatiivinen, kamerateknologiaan ja tekoälyyn perustuva katujen kunnonvalvonta, joka hyödyntää normaaleja liikenteessä liikkuvia ajoneuvoja (Jalonne Oy),
  • kamerateknologiaan perustuva joukkoliikenteen asiakasmäärien analysointi ja tietoon perustuva älykäs reitinsuunnittelu (ToshibaTec Nordic Ab),
  • AR-teknologiaan perustuva opastus Keskustorin historiallisista rakennuksista sata vuotta sitten 3D-mallien avulla (Arcventure),
  • AR-teknologiaan perustuva pelillinen opastettu kävelykierros Tampereen keskustassa älypuhelinsovellusta hyödyntäen (SimLabIT Oy)
  • TrafficElement – paikkasidonnainen, reaaliaikainen liikenteen tilannekuvaelementti kaupunkitilanäyttöihin (InfoTripla Oy).
  • Lisäksi kokeillaan bluetooth-majakoiden avulla tapahtuvaa työmaaopastamista raitiotietyömaan mukanaan tuomista muutoksista ja rakentamisen etenemisestä (Ltd Globeon Oy).

   

  Business Tampereen työtä ohjaa Tampereen kaupunkiseudun vuoteen 2021 ulottuva elinkeino-ohjelma, joka puolestaan on tehty laajassa yhteistyössä muun muassa seudun kuntien, yritysten ja yliopistojen kanssa. Ohjelman mukaisesti kuntien yhdessä omistama Business Tampere suuntaa rajalliset resurssinsa kohteisiin, joissa niillä arvioidaan olevan eniten vaikutusta koko seudun kansainvälisen menestymisen kannalta. Yrityksiä palvellaan kolmella toimialalla: uudistuva teollisuus, älykkään kaupunkiseudun ratkaisut ja elämystalous.

  Takaisin ylös