Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  3D-malli helpottaa tamperelaisten osallistumista kaupunkisuunnitteluun


  Tampereen 3D-mallissa voi tarkastella tulevaisuuden ratikkareittiä katutasolta

  Tampereen kaupungista on tehty 3D-malli, jota voidaan käyttää apuna tulevan kaupunkikehityksen suunnittelussa ja esittelyssä. Mallista näkee esimerkiksi, miltä raitiotien reitti näyttää valmistuttuaan Teiskontien ja Sammonkadun varrella. Visuaalinen kaupunkimalli annetaan avoimena datana yritysten ja muiden kiinnostuneiden käyttöön.

  Tampereen 3D-malli helpottaa kaupunkikehityksen suunnittelua sekä kaupunkikehityksestä viestimistä. Mallin avulla voidaan esitellä paperisuunnitelmaa realistisemmin miten Tampere kehittyy tulevaisuudessa. Jokainen voi katsoa mallista oman kotinsa tai työpaikkansa kannalta olennaiset kehityskohteet. Tämä mahdollistaa kaupunkilaisten helpomman osallistumisen kaupunkisuunnitteluun.

  - Esimerkiksi puiden kaataminen raitiotietyömaiden tieltä on aiheuttanut paljon mielipahaa. Mallin avulla voimme näyttää kuinka viherrata ja tulevaisuudessa istutettavat puut muuttavat raitiotien reittiä aiempaa viihtyisämmäksi, kertoo Smart Tampere -ohjelman johtaja Tero Blomqvist Tampereen kaupungilta.

  Malli on rakennettu laajasti käytössä olevan Unity-pelimoottorin päälle, mikä mahdollistaa erilaisten uusien teknologioiden, kuten lisätyn todellisuuden tai virtuaalitodellisuuden hyödyntämisen osallistamisessa. Myös erilaiset pelilliset ratkaisut tukevat uudenlaista vuorovaikutusta. Pidemmän aikavälin tavoitteena on, että yritykset hyödyntäisivät mallia omien palveluidensa kehittämisessä, ja että esimerkiksi rakennuttajat veisivät suunnitelmiensa visualisointeja osaksi mallia.

  3D-malli helpottaa kokonaisuudesta viestimistä. Mallissa rakennukset ovat geometrisesti oikeassa mitassa ja auringonvalo liikkuu mallissa reaalimaailmaa mukaillen. Malli vastaa erilaisiin suunnittelutarpeisiin mahdollistamalla suunnittelun paikoissa, joissa fyysisiä muutoksia ja rakennuksia ole vielä tehty. Yksi esimerkki on matkapuhelinverkon kattavuuden varmistaminen paikkoihin, joissa tulevat rakenteet vaikuttavat verkon kuuluvuuteen. Tulevaisuudessa malliin voidaan syöttää erilaista saatavilla olevaa tietoa, kuten ihmisvirtojen liikkuminen kaupungissa.

  Mallia on tarkoitus täydentää ajan kuluessa erilaisilla elementeillä. Mitä enemmän tietoa esimerkiksi talojen ulkonäöstä ja tulevien kehitysprojektien visualisoinneista malliin syötetään, sitä realistisemmaksi 3D-maailma mallissa muuttuu.

  Malli on saatavilla osoitteessa data.tampere.fi. Juuri avatussa dataportaalissa on tarjolla Tampereen kaupungin avointa dataa yritysten, oppilaitosten ja yksityisten käyttöön.

  - Mallin ensimmäinen versio on rajattu tulevan ratikan reitille eli sisältää Hervannan, TAYS:n sekä keskustan alueen. Mallissa on mukana ratikan lisäksi myös muita suunnitteilla tai tekeillä olevia hankkeita. Mallia jatkokehitetään ja laajennetaan tulevaisuudessa, kertoo Tampereen kaupungin avoimesta datasta vastaava projektipäällikkö Joonas Dukpa.

  Tampereen kaupungin 3D-malli on luotu Tampereen kaupungin Smart Tampere -ohjelman 6Aika: Massadata kaupunkiympäristön ja -liikenteen kehittämisessä sekä innovaatioalustana palveluille ja liiketoiminnalle -hankkeessa. Hanke on kaksivuotinen Helsingin ja Tampereen kaupunkien sekä Tampereen yliopiston yhteishanke, jossa yrityskumppanien kanssa kehitetään käyttäjälähtöisiä palveluja massadatan avulla. Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama hanke on osa Suomen kuuden suuren kaupungin yhteistä 6Aika-strategiaa, jossa kehitetään avoimia ja älykkäitä palveluja.

  Linkki: Karttapalvelunäkymä 3D-malliin >>
  Linkki: 3D-malli Tampereen kaupungin dataportaalissa >>

   

  Takaisin ylös