Innovaatiosetelin onnistuminen edellyttää aktiivista viestintää läpi koko prosessin.

Viestintävastuu setelijärjestelmästä kuuluu hallinnoijalle, jonka tehtävänä on jakaa tietoa palveluntuottajien ja seteliä hakevien yrityksien suuntaan sekä raportoida rahoittajille etenemisestä ja ennen kaikkea setelin avulla saaduista tuloksista. Kattava viestintäsuunnitelma onkin tehokas työkalu innovaatiosetelin hallinnoijalle.

Koska kyse on uuden karheasta toimintamallista, on tärkeää, että tiedonkulku on aktiivista sekä sisäisesti että ulkoisesti. Järjestelmän osapuolet on sitoutettava mukaan. Viestimättä jättäminen vaikeuttaa etenkin käynnistymisvaihetta, johon hallinnoijan on syytä satsata.

Alkuvaiheessa etenkin palveluntuottajille viestiminen on tärkeää, sillä he takaavat tuotekorttien määrän ja laadun.

Tapahtuma informoi

Tampereen innovaatiosetelipilotin ympärille järjestettiin erilaisia, informoivia tapahtumia, jotka koettiin erityisen onnistuneiksi. Infotilaisuuksissa sekä yritykset että palveluntuottajat saivat tietoa uudesta setelijärjestelmästä ja mitä siihen hakeminen keneltäkin vaatisi ja mitä hyötyjä se toisi.

Tampereella järjestettiin myös oma, erityinen Setelipäivä. Sen tarkoituksena oli summata hankkeen siihen asti saatuja tuloksia ja kokemuksia ja olla kokonaisvaltaisempi puheenvuoro innovaatiosetelijärjestelmän puolesta.

Varmista paikallisnäkyvyys

Innovaatioseteli on iso investointi, jolle halutaan näkyvyyttä etenkin paikallisesti. Media- ja lehdistö­suhteet auttavat setelistä viestimisessä, ja siksi yhteys paikallismediaan kannattaa pitää tiiviinä.

Tampereella Aamulehti uutisoi toistuvasti setelihaun alkamisesta sekä haastatteli yrityksiä ja palveluntuottajia, jotka olivat mukana seteli­pilotissa. Case-esimerkkityyliset tarinat mukaan lähtijöistä antavat innovatiivisetelille kasvot ja herättävät kiinnostusta seteliä kohtaan ja kannustivat mukaan.

Tampereella joka toinen (49 %) palveluntarjoaja sai tiedon innovaatiosetelistä Business Tampereelta, neljäsosa (25 %) yhteistyökumppaneilta ja loput asiakkaalta, mediasta tai jostain muusta lähteestä.

innoseteli nuoli alas

Taktiikkakorneri: Setelipäivä kiinnosti mediaa

Tampereen innovaatiosetelipilottia varten luotiin oma Setelipäivä. Sen tarkoituksena oli esitellä hankkeen tuloksia ja antaa tietoa innovaatio­setelin kyvystä vastata yritysten toimintaympäristön muutoksiin. Tietoa oli suunnattu niin palveluntuottajille, yrityksille kuin hallinnoijille. Lisäksi päivässä avattiin aikaisempien setelikokeilujen taustoja ja innovaatiosetelin uusia puolia.

Setelipäivä huomioitiin hyvin myös mediassa. Päivä pääsi mukaan YLE:n alueellisiin tv-uutisiin ja sai siten merkityksellistä näkyvyyttä. Seteli­päivän järjesti Business Tampere, ja puhujina olivat lisäksi Pirkanmaan Liiton, Tampereen kaupungin, Tampereen Yliopiston, Digian, KPMG:n ja seteliä käyttäneiden yritysten edustajat.

 

innoseteli viestintä setelit