Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  Koskikeskuksen turvallisuus syntyy yhteisellä tekemisellä

  Business Tampere Citycon Koskikeskus

  Kauppakeskuksen turvallisuus koostuu monesta osa-alueesta, edellyttää hyvää ennakointia ja yhteistyötä. Cityconin turvallisuusajattelu lähtee liikkeelle siitä, että asiakkaille ja työntekijöille halutaan varmistaa turvallinen ympäristö.

  Business Tampere Citycon Koskikeskus
  Kuva: Mirella Mellonmaa

  Turvallisuus vaatii kauppakeskuksessa paljon näkymätöntä pohjatyötä; suunnittelua, valmistelua ja harjoittelua. Painotus on ennaltaehkäisyssä, mahdollisimman monet tilanteet pyritään ennakoimaan ja ongelmat hoitamaan jo ennen kuin mitään tapahtuu. Koskikeskus on saanut Safe Shopping Center -sertifikaatin tunnustuksena turvallisuuden eteen tekemästään työstä.

  – Sertifiointi oli mittava prosessi ja kertoo, että Koskikeskus on ollut etukenossa turvallisuusasioiden järjestämisessä. Kehitettävää löytyy tietysti aina, mutta asiat ovat jo nyt erittäin hyvällä tasolla, sanoo keskuspäällikkö Reeta Thure.

  Yhteistyöstä turvallisuutta

  Koskikeskuksessa turvallisuus on ennen kaikkea yhteistyötä palveluntuottajien ja vuokralaisten kanssa – yhdessä tekemistä ja tietoisuuden parantamista. Uudet vuokralaiset perehdytetään aina talon turvallisuuskäytäntöihin ja asioita kerrataan säännöllisesti.

  – Koskikeskuksessa järjestetään vuokralaisille turvallisuuskoulutuksia, esimerkiksi alkusammutusharjoituksia, turvallisuuskävelyjä ja evakuointiharjoituksia, Thure kertoo.

  Koskikeskuksessa toimii suojeluorganisaatio eli joukko vuokralaisten edustajia, jotka on koulutettu kantamaan laajempaa vastuuta turvallisuudesta ja tiedottamaan siitä omassa organisaatiossaan. Nämä ihmiset osaavat esimerkiksi ohjata muita poikkeustilanteissa ja osallistuvat turvallisuuden kehittämiseen.

  Pitkäjänteinen turvallisuustyö on tuottanut paljon myönteisiä tuloksia. Vuokralaiset tunnistavat vaaratilanteet paremmin ja tietävät oikeat toimintatavat. Myös sitoutuneisuus toimintaympäristön turvallisuuden ylläpitoon on kasvanut.

  Toiminnanohjausjärjestelmä työn selkärankana

  Koskikeskuksessa on jo noin viisi vuotta ollut käytössä sähköinen turvallisuuden toiminnanohjausjärjestelmä, joka on tarkoitettu kauppakeskuksen vuokralaisten, palveluntuottajien ja kauppakeskusjohdon työkaluksi. Myös pelastuslaitoksella on pääsy järjestelmään.

  – Järjestelmässä on pelastussuunnitelman ja -karttojen lisäksi kattavasti turvallisuuteen liittyviä ohjeita ja myös ns. päivittäisen elämän  tietoa, kertoo kiinteistöpäällikkö Mika Tanskanen.

  Esimerkiksi jätehuolto ja lastaustoiminta ovat turvallisuuden kannalta tärkeitä. Jätteet pitää toimittaa asianmukaisiin paikkoihinsa ja erilaiset tavarakuljetukset hoitaa sääntöjen mukaan.

  Koskikeskuksessa – kuten muissakin Cityconin isoissa kauppakeskuksissa – kaikkien talossa töitä tekevien pitää suorittaa turvallisuuspassi. Sen saa, kun läpäisee toiminnanohjausjärjestelmän kautta testin, jossa pitää tietää yleiseen turvallisuuteen liittyviä asioita, esimerkiksi toiminta palohälytyksen sattuessa tai jätteiden lajittelun käytännöt.

  Business Tampere Citycon Koskikeskus
  Koskikeskuksen turvatekniikka on kattavaa, esimerkiksi rakennuksen ovet on suojattu kulunvalvonta- ja murtohälytysjärjestelmillä, kameravalvonta kattaa lähes kaikki kauppakeskuksen tilat ja kaikista järjestelmistä on etäyhteys Securitaksen palvelukeskukseen. Kuva: Mirella Mellonmaa

  – Turvallisuustesti on suoritettava kerran vuodessa, jotta saa kulkuoikeuden Koskikeskukseen. Se on saanut paljon myönteistä palautetta, Thure kertoo.

  Koskikeskuksessa tehdään riskien kartoitus kerran vuodessa ja Securitas suorittaa neljä kertaa vuodessa sisäisen palotarkastuksen. Kaikki poikkeamat kirjataan turvallisuuden toiminnanohjausjärjestelmään, jossa myös korjaustoimia on helppo seurata.

  – Kaiken kaikkiaan järjestelmä auttaa merkittävästi turvallisuuden johtamista ja ylläpitämistä, koska kaikki turvallisuusasiat ovat samassa järjestelmässä. Kaikki tietoihin oikeutetut pääsevät käyttämään niitä nopeasti ja tietoja on helppo pitää ajan tasalla, Tanskanen sanoo.

  Koskikeskuksessa otettiin hiljattain käyttöön myös sähköinen avainhallintajärjestelmä, jossa ylläpidetään kaikkien kauppakeskuksen erityyppisten avainten rekisteriä. Tanskasen mukaan avainhallinta on nyt helppoa, luotettavaa ja paperitonta.

  Siisteys ja valoisuus tuovat turvallisuutta

  Kauppakeskuksen turvallisuutta on mahdollista mitata, auditoida ja sertifioida, mutta Thuren mukaan siinä on kyse myös asiakaskokemuksesta. Asiakkaan pitää voida tuntea olonsa turvalliseksi –  ja tähän taas on mahdollista vaikuttaa monella tapaa. Esimerkiksi kiinteistöhuolto on avainasemassa.

  – Pidetään huolta tilojen selkeydestä ja siisteydestä; että lamput palavat, roskikset on tyhjennetty ja kaikki on järjestyksessä. Hyvä valaistus on iso turvallisuustekijä niin kauppakeskuksessa kuin kaupunkiympäristössä yleisemminkin, Thure sanoo.

  Vartiointi, kamerat, hälytyslaitteet ja muu valvonta tuovat osaltaan turvallisuutta, mutta Thure korostaa esimerkiksi vartijoiden asiakaspalvelua. He puuttuvat toki järjestyshäiriöihin, mutta ennen kaikkea neuvovat ja ohjaavat kauppakeskuksen kävijöitä.

  Citycon Koskikeskus Reeta Thure
  Keskuspäällikkö Reeta Thure, kuva: Mirella Mellonmaa.

  Tampere on tapahtumakaupunki, mikä näkyy suoraan Koskikeskuksen ihmisvirroissa. Tavallisena lauantaina kauppakeskuksessa vierailee noin 17 000 kävijää, mutta iso konsertti, festivaali tai urheilutapahtuma voi nostaa luvun miltei kaksinkertaiseksi.

  – Varaudumme aina isompiin kävijämääriin ennakolta, vaikuttavathan ne kauppakeskuksen toimintaan monella tavalla. Tapahtuman laadusta riippuu, millaista asiakaskuntaa se tuo, Thure kertoo.

  Takaisin ylös