Valmistavan teollisuuden Benchmark-matka Saksaan - Business Tampere Magazine
Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  Valmistavan teollisuuden Benchmark-matka Saksaan

  manufacturing rajattu

  Tarjouksen viimeinen toimitusaika on .

  Tarjouspyyntö liittyy EAKR -hankkeeseen ” Smart Manufacturing Hub (SMH): Yhdessä kohti vahvaa ja vastuullista valmistusta Pirkanmaalla”. Sen päätavoitteena on luoda edellytykset ja valmistella toimintamallit, testialustat ja tarinat, joilla Pirkanmaan seudusta tehdään yksi EU:n johtavista älykkään ja kestävän valmistavan teollisuuden tutkimus, kehitys ja innovaatiotoimintaa (TKI) tukevista keskuksista. Hubin toiminta tavoittelee edelläkävijyysasemaa teollisuuden digitalisaation, vähähiilisyyden ja vastuullisuuden osalta.

  Tarjouspyyntö liittyy keskeisesti Smart Manufacturing Hub:in ensimmäiseen työpakettiin ”Jatkuvan yhteistoiminnan ja -kehittämisen formulointi”, jolla haetaan seudun nykyisten ja tulevien resurssien tehokasta käyttöä verkostomaista toimintaa, yhteistyötä ja yhdessä kehittämisen toimintamalleja kehittämällä.

  Hankintamenettely

  Kyseessä on EU-kynnysarvon ja kansallisen kynnysarvon alittavan palvelun hankinta eli ns. pienhankinta, johon ei sovelleta voimassa olevan hankintalain (1397/2016) säännöksiä.
  Hankinnan kokonaishinta on enimmillään 15 000 euroa (+ alv), jonka tulee sisältää kaikki tilaajalle aiheutuvat kustannukset. Tämän ylittäviä tarjouksia ei oteta huomioon.
  Tarjous hylätään, jos tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset eivät täyty tai tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä tai jos tarjous saapuu myöhästyneenä.
  Tilaaja pidättää itsellään oikeuden olla suorittamatta hankintaa. Tilaaja voi myös jatkaa tarjousaikaa tai avata tarjouskilpailun kokonaan uudelleen.

  Hankinnan kohde

  Hankinnan tarkoituksena on toteuttaa Benchmark-matka Saksaan ja tutustua valmistavan teollisuuden huippukohteiden toimintamalleihin ja parhaisiin käytäntöihin sekä verkostoitua ja kartoittaa yhteistyömahdollisuuksia.

  Kiinnostavia teemoja ovat erityisesti:

  • Valmistavan teollisuuden, tutkimuslaitosten ja koulutuksen välinen yhteistyö Saksassa.
  • Kehitysagendat ja strategiset innovaatio- ja tuotekehityskumppanuudet.
  • Kansainvälinen yhteistyö, teollisuusklusterien toiminta.

  Palveluntuottajan tulee esittää tarjouksessa matkasuunnitelma, joka sisältää ehdotukset vierailukohteista sekä matkan ohjelmasta ja aikataulusta. Matkasuunnitelma tarkennetaan aloituspalaverissa yhdessä Tilaajan kanssa. Palveluntuottaja voi halutessaan ehdottaa vaihtoehtoisia vierailukohteita, jolloin lopullinen valinta tehdään yhdessä Tilaajan ja Palveluntuottajan kanssa.

  Matkan keston tulee olla 2-3 päivää, mikä ei sisällä matkustusaikaa Suomen ja Saksan välillä. Matkan ohjelma tulee rakentaa niin että vierailukohteet sijaitsevat mahdollisimman lähekkäin, jolloin siirtymiset ovat mahdollisimman lyhyitä ja vierailuaika voidaan käyttää tehokkaasti.

  Tilaaja kokoaa matkalle osallistujien ryhmän yrityksistä, tutkimus- ja oppilaitoksista sekä muista keskeisistä organisaatioista. Ryhmän koko on enintään 20 henkilöä. Osallistujat vastaavat omista matkakustannuksistaan (lennot, majoitus ja muut suorat kustannukset) sekä matkajärjestelyistään.

  Palveluntuottajan vastuulla ovat seuraavat osuudet, jotka tulee sisällyttää tarjoukseen:

  • Vierailujen järjestäminen, aikataulutus ja vierailuohjelmien sopiminen saksalaisten yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa sovitun matkasuunnitelman mukaisesti.
  • Vierailun markkinointi valituille saksalaisille yrityksille ja tutkimuslaitoksille.
  • Lyhyiden taustaselvitysten koostaminen vierailukohteista valmistautumista varten.
  • Saksassa tarvittavien yhteiskuljetusten järjestäminen sisältäen kuljetuskustannukset. Vierailijat vastaavat itse matkoistaan Suomesta Saksaan ja takaisin Suomeen.
  • Vierailijaryhmän hotellihuonevaraukset matkan ajaksi.
  • Matkan johtajana toimiminen ja osallistuminen tarpeen mukaan tapaamisten isännöintiin tarvittaessa myös saksan kielellä.
  • Yhteenvedon laatiminen vierailusta ja sen tuloksista viimeistään 1-2 viikkoa matkan jälkeen.

  Tarjouksen jättäminen

  Tarjous tulee toimittaa viimeistään 25.8.2022 kello 12:00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: ari.lylynoja@businesstampere.com
  Sähköpostin otsikoksi on merkittävä ”Tarjous: SMH Benchmark matka”
  Mahdollisia tarjouksen laadintaan liittyviä kysymyksiä voi esittää viimeistään 19.8.2022 mennessä sähköpostitse osoitteella ari.lylynoja@businesstampere.com.
  Sähköpostin otsikkona tulee olla ”Lisätietopyyntö: SMH Benchmark matka”

  Ari Lylynoja, Asiakkuusvastaava
  Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampere Oy

  Liitteet:
  Tarjouspyyntö: Valmistavan teollisuuden Benchmark -matka Saksaan
  Sopimusluonnos

  Takaisin ylös