Siirry sisältöön

Tampereen Yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto ovat käynnistäneet yhteishankkeen, jossa kehitetään käyttäjäkokemuslähtöistä palvelusuunnittelua Pirkanmaan pk-yritysten kanssa. Hankkeessa on tarkoitus kehittää uusia innovatiivisia palveluita erityisesti matkailuun liittyen. Matkailuun liittyvillä palveluilla tarkoitetaan muun muassa liikkumiseen, tiedonhakuun tai yhteisölliseen vuorovaikutukseen liittyviä toimintoja. Myös muut kaupungissa liikkuvien ihmisten toimintaa tukevat palvelut ovat hankkeen kiinnostuksen kohteina.

Palveluita käytetään mobiilisovelluksilla ja muilla jokapaikan teknologian ratkaisuilla, joiden suunnittelu lähtee hyvästä käyttäjäkokemuksesta. Haemme mukaan hankkeeseen sähköisiä palveluita kehittäviä yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita kasvattamaan omaa osaamistaan käyttäjäkeskeisestä suunnittelusta. Yritykseltä ei edellytetä omaan aikaisempaa kokemusta käyttäjäkeskeisestä suunnittelusta vaan hankkeen aikana kehitetään yrityksen suunnitteluosaamista yhteistyössä yliopistojen kanssa.

Hanketta rahoittavat Pirkanmaan ELY-keskus, Tredea Oy ja molemmat Tampereen yliopistot. Yrityksiltä ei odoteta rahallista panostusta projektiin. Yrityksille hankkeesta on eniten hyötyä silloin, kun heillä on käynnissä tuotekehityksessä uusi sähköinen palvelu tai palvelusta on olemassa alustavat suunnitelmat, mutta toteutusta ei ole vielä aloitettu. Hankkeen aikana palveluiden kehitystä tuetaan siten, että ne vastaavat loppukäyttäjätarpeisiin sekä tarjoavat hyvän loppukäyttäjäkokemuksen palvelun käyttäjille. Yhteistyö yritysten ja yliopistojen välillä alkaa haastatteluilla elokuussa ja jatkuu suunnittelutyöpajoilla syyskuussa 2014. Keväällä 2015 valittuja palveluita on mahdollista pilotoida käyttäjien kanssa Tampereen kaupunkiympäristössä.

Kiinnostuneita yrityksiä pyydetään toimittamaan lyhyt kuvaus kehitettävästä palvelusta ja yrityksen yhteystiedot. Yrityksien valinta hankkeeseen tapahtuu elokuussa 2014.

Lisätietoja hankkeesta antaa Hannu Korhonen, puh. 050-4835623, hannu.juhani.korhonen@uta.fi

Lisätietoa projektista: http://www.kapala.info

Takaisin ylös