Tampereen seudun kiertotalous-ekosysteemi - Business Tampere

Business Tampere palvelee koko kesän

Asiantuntijamme palvelevat maksutta Tampereen kaupunkiseudulla toimivia yrityksiä myös koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa, esim. rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä. Lue lisää palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Siirry sisältöön

Vihreän teknologian Tampere

Vihreä teknologia viihtyy Tampereella. Valmistavasta teollisuudestaan ja ICT-alan osaamisestaan tunnettu Tampereen seutu on luontevasti noussut ympäristöystävällisen ja älykkään cleantech-teknologian huipulle.

Tampereen seudulla toimivat kiertotalous- ja cleantech-yritykset tarjoavat monenlaisia innovatiivisia ratkaisuja, elinkaaripalveluita ja automatiikkaa eri toimialoille. Ratkaisujen moottoreina toimivat kaupunkiseudun laaja yrityskanta, käytettävissä olevat lukuisat innovaatioalustat sekä vahva ja pitkään jatkunut yritysten ja yliopistoyhteisön välinen T&K-yhteistyö ympäristötieteiden alalla.

EKOSYSTEEMI TUO CLEANTECH-TOIMIJAT YHTEEN

Ekosysteemitoiminta on suunnattu kiertotalouden ja cleantechin aloilla toimiville pk- ja suuryrityksille sekä tutkimuslaitoksille, jotka kehittävät vihreää teknologiaa tai sitä hyödyntäviä tuotteita. Tampereen kaupunkiseutu ja erityisesti kiertotalouskeskittymät tarjoavat mahdollisuuksia testata ja kehittää uusia liiketoimintamalleja, teknologioita ja palveluita elävässä toimintaympäristössä.

Kiertotalouskeskittymiä Tampereen kaupunkiseudulla

Tule mukaan Tampereen seudun kiertotalousekosysteemin toimintaan!

OTA YHTEYTTÄ!

Energia

Tampereen kaupunkiseudulla energiaratkaisuilla on oleellinen rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä ja ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Koko kaupunkiseudun yhteinen tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Kaupunkiseudulla onkin jo investoitu huomattavasti uusiutuvan energian tuotantoon mm. biopohjaisiin ratkaisuihin ja aurinkoenergiaan.

Päästökehitys on lupaava: kokonaispäästöt ovat vähentyneet vuodesta 1990 väestönkasvusta huolimatta jopa 29 prosenttia ja asukaskohtaiset päästöt lähes 48 prosenttia.

Lue lisää ja tutustu seudulla toimiviin alan yrityksiin ››

Vesi

Tampereen kaupunkiseudun tavoitteena on vähentää vedentuotannon ja -jakelun sekä jäteveden viemäröinnin ja käsittelyn ympäristöhaittoja parantamalla tuotteiden ja palveluiden laatua, kustannustehokkuutta, materiaali- ja energiatehokkuutta sekä vähentämällä syntyvien jätteiden määrää.

Lue lisää ja tutustu seudulla toimiviin alan yrityksiin ››

Teolliset ratkaisut

Tampereen kaupunkiseudulla on lukuisia merkittäviä teollisuuden toimijoita, joilla on innovatiivisia, kestävää kehitystä tukevia ja ilmastovaikutuksia vähentäviä ratkaisuja. Nämä liittyvät mm. energiatehokkuuteen, resurssitehokkuuteen, prosessitehokkuuteen ja päästöjen vähentämiseen.

Tutustu teollisiin toimijoihin ››

RAKENNETTU YMPÄRISTÖ

Tampereen kaupunkiseudulla on lukuisia yrityksiä, joiden palvelut tai innovaatiot tähtäävät ekologisempaan rakennettuun ympäristöön. Näiden yritysten ratkaisut liittyvät mm. suunnitteluun, infra-, asuin- ja teolliseen rakentamiseen, valaistusratkaisuihin, viherrakentamiseen sekä ilmanlaadun seurantaan ja parantamiseen.

Tutustu Tampereen seudulla toimiviin alan yrityksiin ››

LOGISTIIKKA, LIIKKUMINEN JA JAKAMISTALOUS

Tampereen kaupunkiseudulla on käynnissä suuria älykkääseen liikkumiseen liittyviä hankkeita, kuten raitiotien rakentaminen ja lähijunaverkko. Innovatiiviseen logistiikkaan ja liikkumiseen liittyviä selvityksiä on kokeiluja on meneillään ja myös erilaisten jakamistalouden ratkaisujen käyttöönottoa edistetään.

Lentoliikenteen ja pääradan kehittämiseen panostetaan. Saavutettavuus on koko kaupunkiseudun valtti, sillä myös kaikki seudun suurimmat yritysalueet sijaitsevat logistisesti optimaalisissa paikoissa.

Tutustu alalla toimiviin yrityksiin ››

Jäte ja sivuvirrat

Tampereen kaupunkiseudulla jätehuollon ja kiertotalouden yritystoiminta keskittyy Koukkujärven ja Tarasteen jätteenkäsittelykeskusten ympärille rakentuville ECO3:n ja Tarasten kiertotalousalueille.

Kaupunkikehityskohteissa esimerkiksi Vuoreksessa on innovatiivinen jätteiden putkikeräysjärjestelmä ja uusi, älykäs jäteasema. Hiedanrantaan suunnitellaan  25 000 asukkaan ja 10 000 työpaikan kaupunginosaa, ja alueella testataan jo uusia kiertotaloutta edistäviä ratkaisuja.

Tutustu avaintoimijoihin ››

Lue lisää Tampereen kaupunkiseudun kiertotalouskeskittymistä ››

TUTKIMUS & KEHITYS JA INNOVAATIOT

Tampereen yliopistoyhteisön oppilaitoksissa on jo pitkään ollut tarjolla ympäristötieteisiin liittyviä koulutusohjelmia, joten alueella on paljon alan osaajia. Myös ympäristötieteisiin liittyvää tutkimusta tehdään runsaasti.

 

Ajankohtaista

...

Tarasten kiertotalousalueen kehittämiseen haetaan ratkaisuja – parhaat ideat saavat 10 000 euron tuen!

6Aika ILPO ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut – hankkeen kautta avataan nyt kaksi kokeilupalveluhankintaa Tarasten kiertotalousalueen kehittämiseen liittyen. Parhaat ideat saavat toteutukseen 10 000 euron tuen.

Tampereen kaupunki hakee ilmastokumppaneita

Tampereen kaupungin ilmastotavoitteiden toteutusohjelma Kestävä Tampere 2030 käynnistää yrityksille ja yhteisöille suunnatun Tampereen seudun ilmastokumppanuustoiminnan. Toiminta liittyy Tampereen kaupungin tavoitteeseen olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

Kasvua kiertotaloudesta

Kiertotalous tarjoaa uuden liiketoiminnan ja kasvun mahdollisuuksia Suomessa ja ulkomailla. CircHubsin seminaaripäivässä Tampereella olivat esillä muun muassa Suomen hyvään vauhtiin päässeet kiertotalouskeskukset sekä Venäjän ja DACH-maiden näkymät.

Uusia mahdollisuuksia ECO3:n, Hiedanrannan ja Tarasten kiertotalousalueilla

Lämpimästi tervetuloa tutustumaan ECO3:n, Hiedanrannan ja Tarasten kiertotalousalueisiin! Tampereen seudun kiertotalouden keskukset: alueiden tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet ja yritysyhteistyön rakentaminen Aika ti...

Ota yhteyttä

Eteläaho Pirkko Business Tampere 1

Pirkko Eteläaho

Projektipäällikkö, kiertotalous 040 630 4840
Takaisin ylös