Mitkä ovat niitä asioita, joissa meidän on onnistuttava saavuttaaksemme vision? Mitkä Sinusta ovat yhteiset strategiset tavoitteemme? Minkälaisin toimin siivittämme Tampereen seudun menestykseen?

Vastaa kyselyyn ja vaikuta

Tampereen seudun matkailustrategia on valmisteltu osallistavasti ja laajassa yhteistyössä. Voit tutustua strategialuonnokseen ja kommentoida sitä alla olevassa lyhyessä palautekyselyssä 15.10. asti. Ehdota myös nimeä yhteiselle strategiallemme!

Saatujen palautteiden perusteella yhteinen strategiamme saa lopullisen muotonsa. Tampereen seudun matkailustrategia julkaistaan marraskuussa 2019.

Matkailustrategian palautekysely

Vaihe 1 / 6 - Ehdotettu visio

16%

Tietoja strategian suunnitteluprosessista

1.
Matkailustrategian lähtökohtana ovat olleet Visit Tampereen toiminnan suuntaviivat, jotka on laadittu sen ensimmäisenä toimintavuonna, 2017. Suuntaviivojen pohjalta on laadittu nyt nähtävillä oleva, koko seudun yhteinen toiminta- ja kehitysstrategia.
Visit Tampere Piirustus 31
2.
Strategiaa on valmisteltu yhteistyössä yritysten, sidosryhmätoimijoiden, Visit Tampereen hallituksen ja henkilöstön kanssa. Yhteensä prosessiin on tähän mennessä ottanut osaa jo yli 200 toimijaa. Työtapoina strategiaprosessissa on käytetty mielikuva- ja tavoitetilakyselyjä, haastatteluja valituille avainhenkilöille ja –toimijoille, osallistavia työpajoja ja henkilöstöpäiviä.
Visit Tampere Piirustus 61
3.
Tampereen seudun matkailustrategia on nyt avoinna kommenteille, joiden perusteella toteutetaan lopullinen kirjoitustyö, joka julkaistaan marraskuussa 2019.