Mitkä ovat niitä asioita, joissa meidän on onnistuttava saavuttaaksemme vision? Mitkä Sinusta ovat yhteiset strategiset tavoitteemme? Minkälaisin toimin siivittämme Tampereen seudun menestykseen?

Palautekysely on päättynyt, kiitos osallistuneille!

Matkailustrategian lopullinen versio julkistetaan marraskuussa 2019.

Tietoja strategian suunnitteluprosessista

1.
Matkailustrategian lähtökohtana ovat olleet Visit Tampereen toiminnan suuntaviivat, jotka on laadittu sen ensimmäisenä toimintavuonna, 2017. Suuntaviivojen pohjalta on laadittu nyt nähtävillä oleva, koko seudun yhteinen toiminta- ja kehitysstrategia.
Visit Tampere Piirustus 31
2.
Strategiaa on valmisteltu yhteistyössä yritysten, sidosryhmätoimijoiden, Visit Tampereen hallituksen ja henkilöstön kanssa. Yhteensä prosessiin on tähän mennessä ottanut osaa jo yli 200 toimijaa. Työtapoina strategiaprosessissa on käytetty mielikuva- ja tavoitetilakyselyjä, haastatteluja valituille avainhenkilöille ja –toimijoille, osallistavia työpajoja ja henkilöstöpäiviä.
Visit Tampere Piirustus 61
3.
Tampereen seudun matkailustrategia on nyt avoinna kommenteille, joiden perusteella toteutetaan lopullinen kirjoitustyö, joka julkaistaan marraskuussa 2019.