TARJOUSPYYNTÖ: Kokeilut turvallisuuden aihepiiristä - Business Tampere

Business Tampere palvelee koko kesän

Asiantuntijamme palvelevat maksutta Tampereen kaupunkiseudulla toimivia yrityksiä myös koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa, esim. rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä. Lue lisää palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Siirry sisältöön

Business Tampereen ja Tampereen kaupungin toteuttama Smart Tampere -ohjelma vauhdittaa älykkään kaupunkiseudun kehitystä muun muassa nopeilla kokeiluilla, joissa yritykset pääsevät pilotoimaan palvelujaan ja tuotteitaan aidossa kaupunkiympäristössä.

Nyt haemme kokeiluja turvallisuuden aihepiiristä

Etsimme ratkaisuja erityisesti seuraaviin haasteisiin. Lista ei ole poissulkeva, joten myös muita turvallisuutta lisääviä ratkaisuita on mahdollista ehdottaa.

 1. Turvallisuusasioiden viestintä kansalaisille
 2. Liikennetilanteen häiriötiedotteet, esim. rantatunneli – miten hoitaa homma paremmin?
 3. Joku oma ehdotus liittyen esimerkiksi alla oleviin teemoihin:
 • Tapahtumaturvallisuus
 • Nuorten rikollisuuden vähentäminen
 • Ikääntyneiden asumisen turvallisuuden parantaminen (erityinen ongelma on kaatumiset)
 • Lähisuhdeväkivallan vähentäminen
 • Hyvien väestösuhteiden edistäminen
 • Alkoholista tai muista huumausaineista johtuvien turvallisuushaittojen ennaltaehkäisy
 • Julkisten tilojen turvallisuus

Business Tampere ja Tampereen kaupunki hakee yrityksiltä (vaatimuksena Y-tunnus, sekä yhteiskunnallisten velvoitteiden hoitaminen) hankeideoita nopeisiin kokeiluihin ja pilotointeihin. Hankeideat tulee esittää NABC-mallia hyväksikäyttäen (Tarve-Need, Ratkaisu-Approach, Hyödyt-Benefits ja Kilpailu-Competition). Ideat esitetään 8-12 kalvolla (pdf-formaatissa).

Hankeidean kuvauksen tulee sisältää seuraavat asiat (lyhyesti):

 1. Minkä ongelman hanke ratkaisee (Need)
  1. Mihin tarpeeseen ja minkä ongelman ratkaisee ja miltä osin
  2. Mille markkinoille
 2. Kuinka ratkaisu vastaa markkinatarpeeseen (Approach)
  1. Kehitettävän tuotteen tai palvelun kuvaus
  2. Liiketoimintakonsepti
  3. Skaalautuminen
 3. Mikä on ratkaisun hyöty suhteessa kustannuksiin (Benefits)
  1. Asiakkaille, loppukäyttäjille
  2. Välilliset hyödyt verkostolle ja kaupungille
  3. Rahoituksen vaikutus
 4. Kilpailutilanne (Competititon)
  1. Kilpailevat tuotteet tai ratkaisut
  2. Miten ehdotettu ratkaisu eroaa kilpailijoista ja markkinoilla saatavilla olevista ratkaisuista?
  3. IPR tarkastelu
  4. Riskit
 5. Pilotoinnin tekijöiden kuvaukset ja resurssit
  1. Osaaminen
  2. Kokemus
  3. Yrityksen muut resurssit joilla pilotti toteutetaan
 6. Pilotoinnin alustava suunnitelma
  1. Alustava pilotin sisältö, aikataulu ja laajuus
  2. Kustannusarvio
  3. Kaupungilta tai muilta toimijoilta vaadittavat resurssit

Tampereen kaupunki tarjoaa valituille hankeideoille mahdollisuuden pilotoida tuotettaan/palveluaan Tampereen kaupunkiympäristössä. Pilotoinnit ostetaan valituilta yrityksiltä palveluna. Pilotointiin on käytettävissä yhteensä 15 000 euroa. Tällä toteutetaan yksi tai useampi kokeiluhanke.

Hankinnasta tehdään hankintasopimus. Hanke tulee olla suoritettu, raportoitu ja laskutettu 30.4.2019 mennessä. Tampereen kaupunki pidättää itsellään oikeuden olla valitsematta yhtään hankeideaa pilotointiin. Hankkeen tarjoaja sitoutuu siihen, että kokeilu voidaan julkistaa ja siitä kirjoittaa vähintään yksi artikkeli Business Tampereen nettisivulla julkaistavaksi.

Valituksi tulleiden hankeideoiden esittäneiden yritysten kanssa edetään seuraavasti:

 1. Kokeilu käynnistetään kick-off -tilaisuudella, jossa tarkennetaan yhdessä pilotin toteutusta: tavoitteita, suunnitelmaa, ratkaisun sisältöä ja pilotin aikataulua. Tämän perusteella yritys laatii tarkennetun projektisuunnitelman pilotille.
 2. Järjestetään tarvittaessa työpaja jossa kerätään palautetta hankeideaan esimerkiksi loppukäyttäjiltä ja Tampereen kaupungin asiantuntijoilta ja tarkennetaan ratkaisun sisältöä näiden perusteella
 3. Kokeilun päätteeksi kerätään palautetta loppukäyttäjiltä
 4. Yritys laatii yhteenvedon siitä mitä tehtiin ja millaisia tuloksia saatiin aikaan ja miten pilotin kanssa edetään jatkossa.
 5. Business Tampereen toimittaja haastattelee toimijoita ja kirjoittaa kokeilusta artikkelin. Haastateltavat saavat jutun luettavakseen ennen julkaisua.

Palveluntarjoaja vastaa kohtien 1-4 toteutuksesta. Kokeilun aikana tuotetut IPR-oikeudet kuuluvat lähtökohtaisesti palveluntarjoajalle – tämä täsmennetään sopimusvaiheessa. Yritys saa käyttää toteutettua pilottia referenssinään. Kokeilujen ja pilotointien tulokset ovat avoimia ja vapaasti hyödynnettävissä. Ratkaisuista syntyvä data tulee tallentaa Tampereen kaupungin käytössä olevalle Azure-alustalle esimerkiksi REST API -rajapinnan kautta tai jollain muulla yhdessä sovittavalla tavalla. Tampereen kaupungilla on oikeus hyödyntää tietoa omiin tarkoituksiinsa. Mahdollinen hankinta ei vaikuta palveluntarjoajan de minimis -asemaan. Edellytetään, että toimittaja on hoitanut kaikki lakisääteiset velvoitteensa.

HAE MUKAAN ja toimita hankkeesi kuvausmateriaali viimeistään 14.2.2019 klo 16.00 täällä: https://www.lyyti.fi/reg/Turvallisuusteemainen_nopea_kokeilu_6653

Valinta- ja vertailuperusteet

Hankeideat arvioidaan tuomariraadissa NABC-mallin tietojen perusteella. Arviointiraatiin kuuluvat Tampereen kaupungin turvallisuus- ja riskienhallintapäällikkö, Business Tampereen edustajat sekä aiheesta vastaavat kaupungin asiantuntijat. Raati arvioi mukaan hakeneet ehdotukset 15.2.2019. Hankeidea tai ideat joko hyväksytään tai hylätään kokeiluohjelmaan.

Hinnan tulee sisältää kaikki palvelun suorittamisesta johtuvat kustannukset, mukaan lukien Tampereen seudulla tapahtuvan toiminnan matka-, majoitus-, päiväraha- ja muut vastaavat kustannukset.

Hankeideat arvioidaan ja pisteytetään seuraavien kriteerien, joista jokaisesta voi saada 1-5 pistettä, avulla:

 • Kokeilun toteutettavuus (aikataulu, kaupungin resurssit)
 • Kokeilun innovatiivisuus, asiakaslähtöisyys ja ketteryys
 • Kokeilun hyöty yrityksen oman kasvun ja kehityksen tukena, myös skaalautuvuus

Jokaisen kriteerin (3 kohtaa) pisteet lasketaan yhteen, jolloin saadaan tarjouksen lopulliset pisteet. Maksimipistemäärä on 15 pistettä.

Taustaa

Suosittelemme lukemaan taustatiedoksi siitä mitä kokeilut voivat olla ja mitä ne tarkoittavat: https://businesstampere.com/fi/nopeat-kokeilut-auttavat-luomaan-hyodyllisia-palveluja-kaupunkiymparistoon/

Tässä haettava kokeilu on osa Business Tampereen, Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan liiton rahoittamaa kehittämishanketta, joka on osa myös Smart Tampere ohjelmaa. Hankkeessa mukana ovat Tampereen Kauppakamari ja Itämeri-Instituutti. Tavoitteena on saada mukaan yhteistoimintaan turvallisuusalan yksityiset toimijat.

Lisätietoja:
Heini Wallander
Asiakkuusvastaava, teollisuuden tutkimus ja kehitys
heini.wallander@businesstampere.com
p. 040 735 5177

Lisätietoja

Wallander Heini Business Tampere 1

Heini Wallander

Asiakkuusvastaava, teollisuuden tutkimus ja kehitys

040 735 5177
Takaisin ylös