TARJOUSPYYNTÖ: Kimppakyyti-sovelluksen palvelumuotoilu - Business Tampere
Siirry sisältöön Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  TARJOUSPYYNTÖ: Kimppakyyti-sovelluksen palvelumuotoilu

  6Aika: Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa - hankkeeseen liittyvä tarjouspyyntö

  Smart Tampereessa on käynnistynyt 1.8.2019 6Aika hanke nimeltään ”Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa”. Tampereella hanke keskittyy Kaupin alueen liikennepalvelujen kehittämiseen. Yksi valittu kehityskohde, jonka avulla alueen liikkumisolosuhteita voidaan parantaa on kimppakyytien kehittäminen. Kimppakyydit ovat helppo tapa vähentää alueelle tulevaa ajoneuvoliikennettä. Kimppakyydeissä samasta suunnasta ja samalla aikataululla liikkuvat autoilijat hyppäävät yhden ajoneuvon kyytiin. Kimppakyytipalvelua voidaan tarjota kaikille alueella asioiville ja se soveltuu erityisen hyvin työmatkaliikenteeseen. Palvelu määritellään yhdessä toimijoiden kanssa palvelunmuotoilutyöpajoissa. Tarjouspyynnön kohde on järjestää palvelumuotoilu liittyen kimppakyyti-sovelluksen toteuttamisen kilpailuttamiseen.

  älykäs liikenne Tampereella tunnelissa
  Kuva: Laura Vanzo

  Tarjouksen toivotaan sisältävän ainakin seuraavat asiat:

  • Suunnitelma palvelumuotoiluprosessista alustavine aikatauluineen
   • yksi tai useampi työpaja sisällön ja alustavan designin luomiseen
   • mahdolliset käyttäjäryhmähaastattelut
  • Työpajojen tulosten kuvaus ja dokumentointi (esim. ominaisuuslista, käyttötapauskuvauksia, backlog…)
  • Referenssit vastaavista tuotteiden palvelumuotoiluista

  Tutustu tarjouspyyntöön täältä.

  Tarjoukset liitteineen tulee lähettää sähköpostitse pe 11.10.2019 klo 12:00 mennessä osoitteeseen: jari.ikonen@businesstampere.com

  Lisätietoja voi kysyä sähköpostitse yllä olevalta henkilöltä.

  Vastaukset ja kysymykset julkaistaan kaikille avoimesti.

  Kimppakyytipilotin tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset ja vastaukset

  Kysymys: Tarjouspyynnön kohdassa 8.1 sanotaan seuraavasti: ”Dokumentista yksi (1) tulee käydä ilmi tarjoajan nimi, y-tunnus ja yhteyshenkilö, jolta voi kysyä lisätietoa tarjouksesta sekä yhteyshenkilö, jolle hankintapäätös voidaan lähettää tiedoksi. Lisäksi dokumentilta on käytävä ilmi palvelun tarjottu arvonlisäveroton hinta sisältäen kaikki työstä aiheutuvat kustannukset. Siinä tulee kuvata myös tarjousten arvioinnissa huomioitavat asiat (luvussa 6 mainitut kohdat). Lomakkeella tarjoajan tulee nimetä henkilö/henkilöt palvelun toteuttamiseen ja heidän työosuutensa prosentteina kokonaisosuuden ollessa 100 %. Nimettyjä henkilöitä voidaan vaihtaa sopimusluonnoksessa mainitulla tavalla.” Kohdan 6 alakohdassa on 6.2 Laatu, jossa Toimittajan tulee kertoa tarjouksen sisältö sekä referenssit. Digian kaikki tarjoukseen liittyvä materiaali on luokiteltu Liikesalaisuudeksi (ratkaisu, referenssit). Miten tulee toimia niin, että Toimittaja ei tule hylätyksi? Voiko kohdan 6.2 Laatu sisällön dokumentoida dokumenttiin numero 2 (liikesalaisuudet sisältävä dokumentti)?
  Vastaus: Hintaa ei voi määrittää liikesalaisuudeksi. Esimerkiksi toimintasuunnitelma, referenssit ja henkilöiden CV:t on hyväksyttävää merkitä luottamukselliseksi.

  Kysymys: Voiko väliraportointitilaisuus olla osa järjestettäviä palvelumuotoilutyöpajoja (eli kuuluu tarjouksen laajuuteen ja hintaan)? Tämä olisi luontainen kohta raportoida tekemisen edistymistä ja seuraavia askeleita.
  Vastaus: Voi olla osana työpajoja.

  Kysymys: Millainen on loppuraportointitilaisuuden luonne? Onko tarkoituksena vain esitellä lopputulos vai vielä sen jälkeen työstää kommentteihin perustuen lopputulosta? Onko paikalla vain Business Tampereen edustajia, vai mahdollisesti mediaa/ muita työpajoihin osallistuneita tahoja/ loppukäyttäjien edustajia?
  Vastaus: Näistä sovitaan valitun toimijan kanssa, projektin alussa. Paikalla voi olla myös Kaupin alueen toimijoita.

  Kysymys: Millä panoksella (työaika, henkilömäärä, roolit) tilaaja on valmis osallistumaan palvelumuotoilun työpajoihin?
  Vastaus: Osallistumme työpajoihin, henkilömäärä 2-4 henkilöä.

  Kysymys: Onko tarkoitus järjestää palvelumuotoilutyöpajat tuottajan vai tilaajan tiloissa?
  Vastaus: Tilaaja voi tarjota tilat esimerkiksi Kampusklubilla Hervannassa.

  Kysymys: Voiko Toimittaja liittää tarjoukseen Asiantuntijatiimin, joista Toimittaja valitsee valinnan myötä toteuttavan Asiantuntijan tai Asiantuntijat? Vai pitääkö tarjoukseen liittää vain toimittavat Asiantuntijat?
  Vastaus: Mielellämme näkisimme aiotun toteuttajatiimin.

  Kysymys: Onko mahdollista saada jo tehty asiakastutkimus (Kaupin alueella tehty) luettavaksi?
  Vastaus: On mahdollista, valittu palveluntarjoaja saa asiakastutkimuksen raportin käyttöönsä.

  Kysymys: Onko hankintayksiköllä sopimuspohjat valmiina? Jos on niin saisiko Toimittaja ne?
  Vastaus: Kyllä on, käytetään Business Tampereen sopimuspohjaa.

  Aikajakso, jolloin yritykset voivat osallistua yhteiskehittämiseen tai hankintaan:
  26.10.2019- 11.10.2019

  Yhteyshenkilö

  Nimi: Jari Ikonen
  Organisaatio: Business Tampere
  Tehtävänimike: Asiakkuusvastaava
  Puhelin: 0500 456 636
  Sähköposti: jari.ikonen@businesstampere.com

  Jari Ikonen

  Asiakkuusvastaava, älykäs liikkuminen

  0500 456 636

  Takaisin ylös