Siirry sisältöön

Startup Tampereen tarkoituksena on tukea alueen startup- ja kasvuyrityksiä rahoituksen hankinnassa ja pääsyssä kansainvälisille markkinoille. Haemme nyt laajasti verkostoitunutta ja kokenutta toteuttajaa vuonna 2019 alkavalle startup-valmennusohjelmalle. Voisimme puhua jopa kiihdyttämöstä ohjelman kunnianhimoisten tavoitteiden johdosta.

Pirkanmaan alueella on suuri määrä kasvupotentiaalisia ja -haluisia yrityksiä. Kovatasoiselle startup-ohjelmalle on kysyntää ja valmennusohjelma on parhaimmillaan keskeinen työkalu menestyneissä kasvutarinoissa. Business Finlandin selvityksen mukaan startupit tarvitsevat rahoitusta, kansainvälistä osaamista ja kokeneita asiantuntijoita. Suurimpana kasvun esteenä koettiin olevan nimenomaan rahoituksen puute (48% vastaajista).

Sparraus ja mentorointi työpaikalla kollegoiden kesken
Kuva: Opa Latvala

Konkreettista tukea yritysten kasvun vauhdittamiseksi

Nyt haettava valmennusohjelma vastaa nimenomaan rahoitushaasteisiin ja yritysten kasvuvalmiuksien parantamiseen. Ohjelman sisältö mentorointiohjelmineen tulee tarjoamaan konkreettista tukea innovaatio- ja kasvurahoituksen hakuun eri keinoin ja eri vaiheisiin.

Startup Tampereella on ekosysteemin kehittämisessä ja potentiaalisimpien yritysten kasvun vauhdittamisessa keskeinen rooli. Startup Tampere tulee työskentelemään hyvin läheisesti valitun toimittajan kanssa tuoden oman osaamisensa, verkostonsa ja työkalunsa laadukkaan ohjelman mahdollistamiseksi. Toimittajalta odotetaan kokemusta vastaavista toimeksiannoista, osaamista tuloksellisen ohjelman kehittämiseen ja läpivientiin sekä laajaa mentoriverkostoa, joka koostuu menestyneistä yrittäjistä, sarjayrittäjistä ja sijoittajista. Kansainväliset verkostot ovat myös tervetulleita.

Tarjousten jättäminen

Tarjoukset tulee toimittaa viimeistään 11.12.2018 kello 12.00 mennessä.

Tarjoukset toimitetaan sähköisesti osoitteeseen sointu.karjalainen@businesstampere.com. Sähköpostin otsikkokentässä on oltava merkintä ”Tarjous: 6Aika Kasvun ekosysteemit, valmennusohjelma”.

Katso tarkemmat tiedot tarjousdokumentaatiosta:

Lisäkysymykset Startup Tampere -valmennusohjelma

Business Tampere pidättää itsellään oikeuden olla suorittamatta hankintaa, jos soveltuvaa toimittajaa ei kilpailutuksen tuloksena löydy. Business Tampere voi myös jatkaa tarjousaikaa tai avata tarjouskilpailun kokonaan uudelleen.

Sointu Karjalainen
Projektipäällikkö, Startup Tampere
Business Tampere
sointu.karjalainen@businesstampere.com
p. 040 823 5371

Ohjelman mahdollistaa 6Aika – Kasvun ekosysteemit: Yritysten kasvun mahdollistaminen kuutoskaupunkien yhteistyössä. Hankkeen tavoitteena on tuottaa uutta liiketoimintaa kaupunkialueille ja edistää kasvuhakuisten yritysten kiinnittymistä niiden tarpeita tukeviin verkostoihin ja innovaatioekosysteemeihin. Hankkeen toteuttavat kuusi Suomen suurinta kaupunkia: Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Turku ja Oulu sekä Pirkanmaan liitto. Hankkeen kantavana ideana on, että kaupungeilla on merkittävä rooli yritysten innovointeja tukevien verkostojen kehittäjinä ja aktivoijina.

Hanke saa rahoitusta yritysten kasvua ja kansainvälistymistä edistävästä Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). 6Aika-strategian EAKR-hankkeiden valtion rahoitus toteutetaan Uudenmaan liiton kautta. Tampereen osahankkeen rahoittavat osittain Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy (Business Tampere) ja Tampereen kaupunki.

Logot FIN 6Aika Vipuvoimaa EU EU lippu Uudenmaan liitto

Lisätietoja

Business Tampere Sointu Karjalainen projektipäällikkö

Sointu Karjalainen

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ, STARTUP TAMPERE

040 823 5371
Takaisin ylös