TARJOUSPYYNTÖ: Kaupunki- ja tapahtumaturvallisuuden asiantuntijapalvelut - Business Tampere
Siirry sisältöön Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  TARJOUSPYYNTÖ: Kaupunki- ja tapahtumaturvallisuuden asiantuntijapalvelut

  Tarjoukset tulee toimittaa viimeistään 12.2.2020 klo 12.00 mennessä.

  Tampereen kaupungin kaupunki- ja tapahtumaturvallisuuden kehittämiseen liittyvä SURE-hanke hyväksyttiin EU:n Urban Innovative Actions -ohjelman 4. hakukierroksen kovassa kilpailussa. Hanke on yksi kolmesta hyväksytystä turvallisuuteen liittyvästä hankkeesta ja ainoa hyväksytty suomalainen hanke ko. hakukierroksella.  Tämä kokoluokaltaan 4 M€ hanke käynnistyi 1.9.2019 ja se kestää kolme vuotta.

  Tarjouspyynnön sisältö

  Tarjouspyyntö liittyy SURE-hankkeen työpakettiin, jossa kaupunki- ja tapahtumaturvallisuuden ratkaisuja skaalataan kaupungin laajuisesti ja jossa jatkossa aktivoidaan alueellista ekosysteemiä.

  Tarjouspyyntö koskee hankkeessa valittujen kohteiden turvallisuusvaatimusten selvittämistä yhteiskehittämistyöpajojen ja muiden erikseen sovittavien osallistavien menetelmien kautta. Työpajoissa selvitetään kohdekohtaiset turvallisuuden ylätason vaatimukset, joilla tarkoitetaan erilaisia skenaarioita ja käyttötapauksia, jotka priorisoidaan osana prosessia.

  Katso tarkemmat tiedot tarjousdokumentaatiosta (pdf):

  Business Tampere pidättää itsellään oikeuden olla suorittamatta hankintaa, jos soveltuvaa toimittajaa ei kilpailutuksen tuloksena löydy. Business Tampere voi myös jatkaa tarjousaikaa tai avata tarjouskilpailun kokonaan uudelleen.

  Tarjousten jättäminen

  Tarjoukset tulee toimittaa viimeistään 12.2.2020 klo 12.00 mennessä.

  Tarjoukset toimitetaan allekirjoittettuna, sähköisesti osoitteeseen petri.nykanen@businesstampere.com. Sähköpostin otsikkokentässä on oltava merkintä ”Tarjous: SURE Skaalaus – Fasilitointi ja yhteiskehittäminen”.

  Kysymykset ja vastaukset kaupunki- ja tapahtumaturvallisuuden asiantuntijapalvelut -tarjouspyynnön lisätietopyyntöihin

  Kysymys: Tarkoitetaanko kouluverkolla kaikkia Tampereen kouluja?
  Vastaus: Kouluverkon osalta tulemme valitsemaan yhdestä kahteen kohdetta, joiden suhteen tarkastelu tehdään. Toivomme toki, että näiden kohteiden perusteella syntyy laajemminkin kouluverkossa sovellettava käsitys turvallisuusvaatimuksista ja siitä, miten niihin voidaan vastata.

  Kysymys: Määritelläänkö turvallisuusvaatimukset kouluverkon osalta koulujen normaaliin toimintaan liittyen, kouluissa järjestettäviin tapahtumiin liittyen vai molempiin?
  Vastaus: Turvallisuusvaatimuksien tulee kouluverkon osalta kattaa sekä (i) pysyvä turvallisuus, ts. normaali arki, (ii) muuttuva turvallisuus, ts. kouluissa järjestettävät tapahtumat, sekä (iii) erilaiset poikkeustilanteet.

  Kysymys: Tarjouspyynnön kohdassa 3.1 on kuvattu, että tehtävään kuuluu tapahtuman markkinointi osallistujille. Mitä tähän liittyen odotetaan palveluntuottajalta?
  Vastaus: – Vaiheen 1 työpajojen suhteen tilaaja on jo aloittanut toimenpiteet eri sidosryhmien riittävän osallistumisen varmistamiseksi.  Varsinaiset tapahtuman markkinointitoimenpiteet tässä vaiheessa tulevat jäämään varsin vähäisiksi.
  – Vaiheessa 2 arvioidaan tarve mahdollisille laajemmille työpajoille, jolloin tapahtumakutsut ja tapahtuman markkinointi suunnatusti tietyille kohderyhmille tulee ajankohtaiseksi.

  Kysymys: Onko tilaaja jo määrittänyt käsiteltävät skenaariot ja käyttötapaukset, joihin työpajoissa pohditaan turvallisuusvaatimuksia? Mikäli skenaarioita ja käyttötapauksia ei ole määritetty, tulisi näkemyksemme mukaan työ aloittaa niiden kuvaamisella. Vasta tämän jälkeen on mahdollista määrittää ja priorisoida niitä koskevia turvallisuusvaatimuksia.
  Vastaus: Tarjouspyynnössä kohdassa 3.1 on alustavasti kuvattu prosessi, jonka esitehtävässä (tai tarjoajan vaihtoehtoisessa toimenpidesuunnitelmassa) kerätään ennen ensimmäistä työpajaa työpajan osallistujilta laajaa listaa skenaarioista ja käyttötapauksista.  Voidaan nähdä hyödylliseksi pyrkiä keräämään esitehtävän vastaukset jo ennen työpajaa ja tuottamaan ne työpajassa helposti käsiteltävään muotoon.

  Kysymys: Mitä vaatimusten tiekartalla tarkoitetaan?
  Vastaus: Näemme Sure-hankkeen tiettyjä turvallisuusratkaisuja tuottavana, mutta myös turvallisuutta katalysoivana hankkeena. Ensimmäisessä vaiheessa kerätään kohdekohtaiset vaatimukset riippumatta siitä mitä Sure-hankkeessa tullaan toteuttamaan. Toisessa vaiheessa Sure-hankkeen suunniteltuja ratkaisuja ja priorisoituja turvallisuusvaatimuksia verrataan toisiinsa ja tunnistetaan (i) ne vaatimukset jotka voidaan toteuttaa osana Sure-hankkeen tuotekehitystä tai investointeja, (ii) ne vaatimukset jotka voivat jatkossa olla osa Sure-hankkeen ratkaisun laajentamista kaupungin merkittäviin kohteisiin/kaupunginlaajuisesti, ja (iii) ne vaatimukset jotka eivät liity Sure-hankkeeseen nyt tai jatkossa. Vaatimusten tiekartta siis pyrkii tunnistamaan mihin näistä kategorioista turvallisuusvaatimus liittyy ja asettamaan tavoiteaikataulun ko. vaatimuksen täyttävän ratkaisun toteuttamiselle. Parhaassa tapauksessa tiekartta auttaa Tampereen kaupunkia ja valittuja kohteita kohdistamaan resursseja kaupunki- ja tapahtumaturvallisuuden kehittämiseksi pitkäjänteisesti.

  Petri Nykänen

  Ohjelmajohtaja, turvallisuus

  040 806 2375

  Takaisin ylös