Tarjouspyyntö: Teollisten päämiesyritysten sekä startup- ja teknologiayritysten yhteisen liiketoiminnan vauhdittaminen ja pilotit - Business Tampere Magazine
Siirry sisältöön Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  Tarjouspyyntö: Teollisten päämiesyritysten sekä startup- ja teknologiayritysten yhteisen liiketoiminnan vauhdittaminen ja pilotit

  business tampere digitalisaatio teollisuus 2

  Tarjouksen viimeinen toimitusaika on .

  Business Tampere ja Tampereen kaupunki tuottavat ja edesauttavat uusien toimintatapojen kehittymistä ja tässä tarjouspyynnössä keskitytään erityisesti Tampereen seudun yritystenkeskinäiseen yhteisen toiminnan kehittämiseen ja yhteiskehittämisen kulttuurin sekä käytännön toiminnan muodostumiseen.

  Hankintamenettely

  Kyseessä on EU-kynnysarvon ja kansallisen kynnysarvon alittavan palvelun hankinta eli ns. pienhankinta, johon ei sovelleta voimassa olevan hankintalain (1397/2016) säännöksiä.
  Hankinnan kokonaishinta on enimmillään 18 000 euroa (+ alv). Tämän ylittäviä tarjouksia ei oteta huomioon. Osatarjouksia tai vaihtoehtoisia tarjouksia ei oteta huomioon.

  Hankinnan kohde

  Hankinnan tarkoituksena on tuottaa tapahtumakokonaisuus, jossa pitsataan, tehdään valintoja ja valmistellaan pilotteja. Tilaisuus toteutetaan tämänhetkisen tiedon pohjalta hybridimuotoisena. Siihen osallistujat ja kohderyhmä on päämiesyritysten sekä pirkanmaalaisten startup- ja teknologiayritysten tai tutkimuslähtöisten tiimien avainhenkilöitä. Tapahtumakokonaisuus mahdollistaa ratkaisuita, teknologioita ja palvelumalleja etsiville yrityksille foorumin tutustua Tampereen seudun tarjontaan valituilla seudun kärkialueilla mahdollisimman kattavasti.

  Tapahtumakokonaisuus tarjoaa Tampereen seutu -lähtöisesti teknologia ja startup yrityksille liiketoimintamahdollisuuksia liittyen päämiesyritysten teknologioiden ja palveluiden kehittämiseen. Sitä varten tarvitaan ratkaisutarpeiden ja teknologioiden pitsausta molemmin puolisesti, mahdollisuuksia jatkokeskusteluihin sekä piloteihin.

  Painopiste päämiesyrityksissä on niissä teollisuuden isoissa ja pk -yrityksissä jotka ovat kiinnostuneet yhteistyömahdollisuuksista ja jotka tekevät tai suunnittelevat tekevänsä Tampereen seudulla liiketoimintaa.

  Business Tampere pidättää itsellään oikeuden olla suorittamatta hankintaa, jos soveltuvaa toimittajaa ei kilpailutuksen tuloksena löydy. Business Tampere voi myös jatkaa tarjousaikaa tai avata tarjouskilpailun kokonaan uudelleen.

  Tarkemmat tiedot tarjousdokumentaatiosta:

  Tarjousten jättäminen

  Tarjoukset tulee toimittaa viimeistään 17.6.2021. Tarjous toimitetaan allekirjoitettuna sähköisesti osoitteeseen jouni.myllymaki@businesstampere.com.
  Sähköpostin otsikkokentässä on oltava merkintä  ” Tarjous / Tapahtuma ja pilotit”.

  Mahdollisia tarjouksen laadintaan liittyviä kysymyksiä voi esittää 9.6.2021 mennessä sähköpostitse osoitteella jouni.myllymaki@businesstampere.com.

  Vastaukset julkaistaan tällä sivulla 11.6.2021 mennessä. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun vuoksi vastaamme tarjouspyyntöön liittyviin kysymyksiin ainoastaan kootusti edellä mainitulla tavalla.

  Lähtökohtaisesti tavoitteena se että toteutus on onnistunut ja sillä on jatkuvuutta. Tarjoaja voi esittää omaa ratkaisuaan tähän.

  Takaisin ylös