Tarjouspyyntö: Startup-yhteistyön ABC -koulutusohjelma - Business Tampere Magazine
Siirry sisältöön Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  Tarjouspyyntö: Startup-yhteistyön ABC -koulutusohjelma

  Nokian Renkaat OP4 1132 Opa Latvala 2

  Tarjouksen viimeinen toimitusaika on .

  Business Tampere ja Tampereen kaupunki tuottavat ja edesauttavat uusien toimintatapojen kehittymistä. Tässä tarjouspyynnössä keskitytään erityisesti Tampereen seudun yritysten keskinäiseen yhteisen toiminnan kehittämiseen ja yhteiskehittämisen kulttuurin sekä käytännön toiminnan muodostumiseen.

  Hankintamenettely

  Kyseessä on EU-kynnysarvon ja kansallisen kynnysarvon alittavan palvelun hankinta eli ns. pienhankinta, johon ei sovelleta voimassa olevan hankintalain (1397/2016) säännöksiä.
  Hankinnan kokonaishinta on enimmillään 18 000 euroa (+ alv). Tämän ylittäviä tarjouksia ei oteta huomioon. Osatarjouksia tai vaihtoehtoisia tarjouksia ei oteta huomioon.

  Hankinnan kohde

  Hankinnan tarkoituksena on tuottaa tapahtumakokonaisuus, jossa pitsataan, tehdään valintoja ja valmistellaan pilotteja. Tilaisuus toteutetaan tämänhetkisen tiedon pohjalta hybridimuotoisena. Siihen osallistujat ja kohderyhmä on päämiesyritysten sekä pirkanmaalaisten startup- ja teknologiayritysten tai tutkimuslähtöisten tiimien avainhenkilöitä. Tapahtumakokonaisuus mahdollistaa ratkaisuita, teknologioita ja palvelumalleja etsiville yrityksille foorumin tutustua Tampereen seudun tarjontaan valituilla seudun kärkialueilla mahdollisimman kattavasti.

  Tarkemmat tiedot tarjousdokumentaatiosta:

  Business Tampere pidättää itsellään oikeuden olla suorittamatta hankintaa, jos soveltuvaa toimittajaa ei kilpailutuksen tuloksena löydy. Business Tampere voi myös jatkaa tarjousaikaa tai avata tarjouskilpailun kokonaan uudelleen.

  Tarjousten jättäminen

  Tarjoukset tulee toimittaa viimeistään 17.6.2021.
  Tarjous toimitetaan allekirjoitettuna sähköisesti osoitteeseen jouni.myllymaki@businesstampere.com.
  Sähköpostin otsikkokentässä on oltava merkintä &#822Tarjous ABC

  Mahdollisia tarjouksen laadintaan liittyviä kysymyksiä voi esittää 9.6.2021 mennessä sähköpostitse osoitteella jouni.myllymaki@businesstampere.com. Vastaukset julkaistaan tällä sivulla 11.6.2021 mennessä. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun vuoksi vastaamme tarjouspyyntöön liittyviin kysymyksiin ainoastaan kootusti edellä mainitulla tavalla.

  Tarkoituksena on että tehdään molemmat eli suunnitelma ja toteutus.

  Refereenssit henkilöiltä, jotka vastaavat hankkeen toteutuksesta.

  Takaisin ylös