Tarjouspyyntö: Moniasiakasdronepalvelun tilaisuuksien ja yhteiskehittämisen fasilitointi, asiantuntijapalvelut - Business Tampere Magazine
Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  Tarjouspyyntö: Moniasiakasdronepalvelun tilaisuuksien ja yhteiskehittämisen fasilitointi, asiantuntijapalvelut

  tarjouspyynto moniasiakasdroonipalvelu business tampere
  Kuvat: Tampereen kaupungin 3D karttapalvelu, Visit Tampere kuvapankki: Suomen Ilmakuva Oy, Mirella Mellonmaa

  Tarjouksen viimeinen toimitusaika on .

  Business Tampere ja Tampereen kaupunki tuottavat ja edistävät uusien toimintatapojen kehittymistä. Tarjouspyyntö liittyy automaattisen moniasiakasdronepalvelun mahdollistamien uusien liiketoimintamuotojen kehittämishankkeeseen, johon Pirkanmaan liitto on myöntänyt AKKE-rahoitusta projektin osarahoituksena. Hankkeen kohdealueena on Tampereen kaupunkiseutu.

  Voi lukea hankkeesta lisää Pirkanmaan liiton uutisesta (8.11.2021).

  Hankintamenettely

  Kyseessä on EU-kynnysarvon ja kansallisen kynnysarvon alittavan palvelun hankinta eli ns. pienhankinta, johon ei sovelleta voimassa olevan hankintalain (1397/2016) säännöksiä.
  Hankinta koostuu yhdestä kokonaisuudesta:

  • Tilaisuuksien ja yhteiskehittämisen fasilitointi, asiantuntijapalvelut enintään 20 000€

  Hankinnan kohde

  Tarjouspyyntö sisältää seuraavan kokonaisuuden käytännön suunnittelun, toteutuksen, tulosten analysoinnin ja koostamisen toimeksiantajan käyttöön:

  • Toimeksiantajan alustavasti kontaktoimien viranomais- ja muiden julkistoimijoiden miehittämättömiä ilma-aluksia koskevien käyttötapausten pohjalta (uusien) käyttötapauksien tunnistaminen, dokumentointi ja priorisointi.
  • Toimeksiantajan kanssa yhdessä määriteltävän, potentiaalisia miehittämättömän ilmailun yrityslähtöisiä (B2B-) käyttötapauksia edustavan asiakasjoukon tunnistaminen sekä näitä koskevien käyttötapausten selvittäminen, dokumentointi ja priorisointi.
  • Em. käyttötapauksista tehtävät syventävät selvitykset ja näiden täydentäminen käyttötapauksien perusteella toteutettavista, Toimeksiantajan uusia älykkäitä ratkaisuja koskevista nopeista kokeiluista saaman palautteen perusteella.
  • Näköyhteyden ulkopuolella tapahtuvaan lennätykseen liittyvien rajaehtojen selvittäminen työpajan tms. asiantuntijoita ja mahdollisia käyttäjäryhmiä osallistavan toiminnan avulla.

  Tilaaja määrittelee yhdessä valitun Palveluntuottajan kanssa hintaan sisältyvät tarkemmat toimenpiteet ja niiden lukumäärän.

  Sisällöntuotannon ja raportoinnin yksityiskohtainen sisältö tarkennetaan sopimusneuvottelujen yhteydessä Tilaajan ja Palveluntuottajan kesken.

  Kaikki kirjallinen materiaali tuotetaan suomen kielellä. Hankeraportointia varten käytettävä kieli on suomi.

  Miehittämätöntä ilmailua käsittäviä informaatiotilaisuuksia ja käyttötapaustyöpajoja koskeva toimeksianto toteutetaan maaliskuu 2022 – kesäkuu 2022 välisellä ajalla.

  Tavoitteena on lisäksi toteuttaa käyttötapausten priorisoinnin jälkeen tehtävät, vähintään osaa käyttötapauksia koskevat syventävät selvitykset siten, että Toimeksiantaja voi hyödyntää niitä määritellessään vaatimuksia miehittämättömissä ilma-aluksissa käytettäville uusille älykkäille ratkaisuille, joita koskevat nopeat kokeilut tullaan kilpailuttamaan alkukesän 2022 aikana.

  Näköyhteyden ulkopuolella tapahtuvaan lennätykseen liittyviä rajaehtoja käsittelevä työpaja ja nopeista kokeiluista saatavan palautteen perusteella tehtävät em. selvitysten täydennykset tulee olla toteutettuna sopimuksen voimassaoloaikana erikseen sovittavassa aikataulussa.

  Tarkemmat tiedot tarjouspyynnön dokumentaatiossa:

  1. Tarjouspyyntö: Moniasiakasdronepalvelun tilaisuuksien ja yhteiskehittämisen fasilitointi, asiantuntijapalvelut
  2. Sopimusluonnos
  3. Henkilötietojen käsittelyn ehdot

  Tarjouksen jättäminen

  Tarjous tulee lähettää viimeistään 16.2.2022, klo 12.00 sähköpostitse osoitteeseen: petri.nykanen@businesstampere.com
  Sähköpostin otsikoksi on merkittävä ”Tarjous: Moniasiakasdronepalvelu - Fasilitointi ja yhteiskehittäminen”.

  Mahdollisia tarjouksen laadintaan liittyviä kysymyksiä voi esittää 7.2.-9.2.2022 sähköpostitse osoitteella petri.nykanen@businesstampere.com. Sähköpostin otsikkona tulee olla ”Lisätietopyyntö: Moniasiakasdronepalvelu - Fasilitointi ja yhteiskehittäminen”.

  Business Tampere pidättää itsellään oikeuden olla suorittamatta hankintaa.

  Business Tampere voi suorittaa useamman erillisen hankinnan tarjousten paremmuusjärjestyksen perusteella parhaiten sijoittuneista tarjouksista.

  Business Tampere voi myös jatkaa tarjousaikaa tai avata tarjouskilpailun kokonaan uudelleen.

  Ota yhteyttä

  KYSYMYS:

  Onko tarjous vapaamuotoinen vai avautuuko tarjousdokumentit vasta myöhemmin?

  VASTAUS:

  Tarjouspyyntö-ilmoituksen liitteenä on varsinainen tarjouspyyntö tarkemmin tiedoin:

  Kyseisessä dokumentissa tarjouksen ohjeistus on käsitelty seuraavasti:

  2. Hankintamenettely

  3 Hankinnan kohde

  4 Tarjoajan kelpoisuus ja kelpoisuusvaatimukset

  5 Sopimuskausi ja sopimusehdot

  6 Valinta- ja vertailuperusteet

  7 Luottamuksellisuus

   

  joiden perusteella otsikon: 8 Tarjouksen jättäminen (alla) käydään läpi

  8.1. Toimitettavat asiakirjat

  8.2. Tarjousten jättämisen määräaika ja toimitusosoite

  8.3. Tarjouksen voimassaolo

  Näistä erityisesti 8.1. Toimitettavat asiakirjat kuvaa tarjouksen sisällön. Tarjouksen tulee mm. sisältää tarjoajan vastaukset luvussa 6 mainittuihin valinta- ja vertailuperusteisiin.

  Takaisin ylös