Tarjouspyyntö: Moniasiakasdronepalvelun ketterät kokeilut - Business Tampere Magazine
Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  Tarjouspyyntö: Moniasiakasdronepalvelun ketterät kokeilut

  dronet teemakuva

  Tarjouksen viimeinen toimitusaika on .

  Business Tampere ja Tampereen kaupunki tuottavat ja edistävät uusien toimintatapojen kehittymistä. Tarjouspyyntö liittyy automaattisen moniasiakasdronepalvelun mahdollistamien uusien liiketoimintamuotojen kehittämishankkeeseen, johon Pirkanmaan liitto on myöntänyt AKKE-rahoitusta projektin osarahoituksena. Hankkeen kohdealueena on Tampereen kaupunkiseutu.

  Hankintamenettely

  Kyseessä on EU-kynnysarvon ja kansallisen kynnysarvon alittavan palvelun hankinta eli ns. pienhankinta, johon ei sovelleta voimassa olevan hankintalain (1397/2016) säännöksiä.

  Tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia toisistaan riippumattomista kokeiluista, joista kunkin kokeilun kokonaishinta on enimmillään 10.000 euroa (+alv), jonka tulee sisältää kaikki tilaajalle aiheutuvat kustannukset. Tämän ylittäviä tarjouksia ei oteta huomioon.

  Hankinnan kohde

  Etsimme yrityksiä toteuttamaan ketteriä kokeiluja hankkeen työpajoissa tunnistettuihin haasteisiin ja tarpeisiin. Ketterien kokeilujen avulla yritykset pääsevät helposti ja nopeasti tarttumaan viranomaisien, kaupunkien ja mahdollisten kokeilujen asiakasyritysten tarpeisiin sekä testaamaan ja kehittämään omia ratkaisujaan todellisessa ympäristössä. Tavoitteena on löytää tunnistettuihin haasteisiin ja tarpeisiin vastaavia uutuusarvoa sisältäviä ratkaisuja, jotka ovat skaalattavissa ja jotka johtavat uuteen liiketoimintaan.

  Hakuteemat pohjautuvat Business Tampereen huhti-toukokuussa 2022, yhtäältä dronetoiminnasta kiinnostuneille yrityksille ja toisaalta droneja käyttäville viranomais- ja julkistoimijoille järjestämissä työpajoissa tunnistettuihin ja eniten kiinnostusta herättäneisiin dronekäyttötapauksiin, keskittyen erityisesti niihin, joissa osallistujat katsoivat olevan kehityspontentiaalia.

  Haemme Tampereen kaupunkiseudulla kokeiltavaksi esimerkiksi miehittämättömään ilma-alukseen kiinnitettäväksi ja niiden avulla lennätettäväksi tarkoitettuja ohjattavia laitteita tai sensoreita, joiden mittauskykyä, käytettävyyttä ja niiden tuottamaa tilannetietoa testataan. Kokeiluilla voidaan testata myös ratkaisuja, joilla sensoreiden tuottamaa dataa analysoidaan esim. tekoälyavusteisesti joko ilma-aluksessa tai siirrettynä palvelimelle.

  Kokeiluja koskevissa tarjouksissa tulee käydä ilmi, millä tavalla Business Tampereen yhdessä tarjoajan kanssa sopimat käyttäjäryhmät voivat hyödyntää droonien tuottamaa sensori- tai analytiikkadataa tai ohjattavia laitteita, reaaliaikaisesti tai lennon jälkeen.  Esimerkiksi operatiiviseen tilannekuvaan liittyvissä käyttötapauksissa tulee esittää, millä ratkaisulla tilannekuva on tarjottavissa kokeilun asiakkaan/asiakkaiden käyttöön.

  Tarkemmat tiedot tarjouspyynnön dokumentaatiossa:

  • tarjouspyyntö: Moniasiakasdronepalvelun ketterät kokeilut
  • Sopimusluonnos
  • Henkilötietojen käsittelyn ehdot
  • Taustatietona syventävät käyttötapauskuvaukset
  • Taustatietona markkinavuoropuhelutilaisuuden videotallenne.
  • Taustatietona markkinavuoropuhelutilaisuuden esitys.
  • Taustatietona valikoituihin käyttötapauksiin liittyviä maantieteellisiä alueita KML-tiedostona (vietävissä esim. Googlen karttoihin)

  Tarjouksen jättäminen:

  Tarjous tulee lähettää viimeistään 22.6.2022, klo 12.00 sähköpostitse osoitteeseen: petri.nykanen@businesstampere.com  

  Sähköpostin otsikoksi on merkittävä ”Tarjous: Moniasiakasdronepalvelu – Ketterät kokeilut”.

  Mahdollisia tarjouksen laadintaan liittyviä kysymyksiä voi esittää 8.6.-14.6.2022 sähköpostitse osoitteella petri.nykanen@businesstampere.com. Sähköpostin otsikkona tulee olla ”Lisätietopyyntö: Moniasiakasdronepalvelu – Ketterät kokeilut”.

  Päivitys 15.6.2022: Määräaikaan mennessä ei saatu lisätietopyyntöjä.

  Business Tampere pidättää itsellään oikeuden olla suorittamatta hankintaa. Business Tampere voi suorittaa useamman erillisen hankinnan tarjousten paremmuusjärjestyksen perusteella parhaiten sijoittuneista tarjouksista. Business Tampere voi myös jatkaa tarjousaikaa tai avata tarjouskilpailun kokonaan uudelleen.

   

  Petri Nykänen

  Ohjelmajohtaja, Turvallisuus

  Business Tampere

  petri.nykanen@businesstampere.com

  +358 40 806 2375

   

  Liitteet:

  AKKE-automaattinen moniasiakasdronepalvelu-ketterät-kokeilut-Tarjouspyyntö

  AKKE-automaattinen-moniasiakasdronepalvelu-ketterät-kokeilut-Henkilötietojen-käsittelyn-ehdot

  AKKE-automaattinen-moniasiakasdrone-palvelu-ketterät-kokeilut-kesäkuu-2022

  AKKE-automaattinen-moniasiakasdronepalvelu-ketterät-kokeilut-Sopimus

  AKKE-käyttötapausten-kuvaukset-Henkilöetsintä(Pelastettava)

  AKKE-automaattinen-moniasiakasdronepalvelu-ketterät-kokeilut-Sopimus

  AKKE-käyttötapausten-kuvaus-Infra ja rakentaminen

  AKKE-käyttötapausten-kuvaukset-Tilannekuva-ml.-suurtapahtumat

  AKKE-käyttötapausten-kuvaukset-Tieliikenneonnettomuuden nopea tilannekuva + liikenteen sujuvuuden valvonta

  AKKE-käyttötapausten-kuvaukset-Suurten-alueiden-valvonta-ja-rajavalvonta

  AKKE-käyttötapausten-kuvaukset-Henkilöetsintä(Tahallaan piiloutuneet)

   

  Tallenne tiistaina 7.6. järjestetystä markkinavuoropuhelutilaisuudesta:

   

   

   

  Takaisin ylös