Tarjouspyyntö: Astra Zeneca Exchange Nordic Business Mentoring Programmen yritysten valintaprosessin suunnittelu- ja alkuunpanoapu - Business Tampere Magazine
Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  Tarjouspyyntö: Astra Zeneca Exchange Nordic Business Mentoring Programmen yritysten valintaprosessin suunnittelu- ja alkuunpanoapu

  pexels polina tankilevitch 3735747

  Tarjouksen viimeinen toimitusaika on .

  Hankinnan tausta

  Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampere Oy pyytää tarjousta otsikon mukaisesta palvelutuotannosta.

  Business Tampere on Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö, joka hankkii investointeja kaupunkiseudulle ja vauhdittaa yritysten kasvua ja kansainvälistymistä kohdetoimialoillaan, kuten terveysteknologian alalla.

  Hankinta liittyy Business Tampereen solmimaan sopimukseen Astra Zenecan kanssa, jonka perusteella Astra Zeneca aloittaa Tampereella Exchange Nordic Business Mentoring Programmen. Ohjelman puitteissa etsitään tietyin kriteerein lääketieteen (Life Sciences) alan yrityksiä Astra Zenecan mentorointiohjelmaan.

  Hankinnan ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa alittaa selvästi hankintalain mukaisen kansallisen kynnysarvon (60.000 euroa). Hankintalakia ei siten sovelleta tähän hankintasopimukseen.

  Toimeksianto

  Tarjouspyyntö koskee seuraavia toimenpiteitä suoritettavaksi 01.02.-31.12.2022 välisenä aikana:

  a. AZ Exchange Nordic Business Mentoring Programme -ohjelman ja sen valmistelun lähestymistavan ja suunnittelun valmisteluissa avustaminen ja toteutuksen aloituksen järjestelyt.

  b. Ohjelman tiedon levittäminen Life Sciences –alan startup–yrityksille, niiden mielenkiinnon herättäminen ja ohjelmasta kiinnostuneiden yritysten seulonta annettujen kriteereiden mukaisesti sekä Business Tampereen ja valikoitujen yritysten välisten tapaamisten järjestelyt.

  c. Ohjelmaan kiinnostusta osoittaneiden ja siihen hakeneiden yritysten arviointi ja pisteytys annettujen kriteereiden mukaisesti sekä valittujen yritysten ohjelmaan ohjeistaminen.

  Toimenpiteiden keston uskotaan olevan noin 1-3 henkilötyöviikkoa yllämainittuna ajanjaksona ja työ tehdään suurelta osin englanniksi.

  Tarjouksen sisältö

  1. Työmääräarvio tunteina kohdan ”Toimeksianto” kohtiin a. - c.
  2. Tuntityöhinnat euroa (arvonlisäveroton) kohtiin a. - c.
  3. Laskelma, työmääräarviot x tuntityöhinnat = kokonaiskustannusarvio.
  4. Toimeksiantoon osoitettavan projektipäällikön ja hänen varahenkilönsä CV:t.
  5. Referenssi vastaavanlaisen prosessin kehityksestä tai mukanaolosta joko Suomessa tai ulkomailla.
  6. Referenssi terveystoimialan kehitysprojektista Suomessa, jonka toteutuksessa projektipäällikkö ja/tai varahenkilö on henkilökohtaisesti ollut mukana.
  7. Referenssi terveystoimialan kehitysprojektista muualla kuin Suomessa, jonka toteutuksessa projektipäällikkö ja/tai varahenkilö on henkilökohtaisesti ollut mukana.

  Tarjousten arviointi

  • Palvelun toteuttajaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto. Tarjouksen valinnassa kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena on kohdassa ”Tarjouksen sisältö” kaikki mainitut kohdat.
  • Kohdissa 1 - 3 tulisi huomioida, että kokonaiskustannusarvio ei ylittäisi hankinnan ennakoitua arvoa. Kohdat 4 - 7 ovat laatuperusteina tärkeimpiä arviointikriteereitä
  • Tarjouksen saatteeksi voi laittaa tiiviin (max. A4) kuvauksen, jossa tuodaan esiin tarjoajan ymmärrys, kokemus ja näkemykset tarjouspyynnön kohteesta sekä esimerkkejä relevanteista verkostoista.

  Maksuperuste ja -ehto

  • Laskutus ei saa ylittää kokonaiskustannusarviota.
  • Työ laskutetaan eriteltynä suoraan tilaajalta.
  • Laskutus tehdään kerran kuukaudessa jälkikäteen tilaajien hyväksymän työn mukaisesti. Laskun maksuaika on 21 vrk netto.
  • Laskutusosoitteet ja -ohjeet annetaan tilattaessa.

  Muita ehtoja ja lisätiedot

  • Tilaaja ei maksa korvausta hankintamenettelyyn osallistumisesta. Tilaaja pidättää oikeuden hylätä kaikki tarjoukset. Hankinta voidaan keskeyttää perustellusta syystä missä tahansa menettelyn vaiheessa.
  • Tarjousten tulee olla voimassa 01.04.2022 saakka.
  • Tarjous voidaan tehdä myös englanniksi
  • Osatarjouksia ei huomioida.

  Mahdolliset tarjouksen laadintaa koskevat kysymykset on esitettävä sähköpostitse 25.2.2022 mennessä sähköpostiin: van.le@businesstampere.com

  Tarjousten toimittaminen

  Tarjous liitteineen on toimitettava sähköpostitse 01.03.2022 kello 15.00 mennessä osoitteeseen van.le@businesstampere.com.

  Aihe-kenttään merkintä: AZ valintaprosessi.

  Myöhästyneenä saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon.

   

  Ota yhteyttä

  Takaisin ylös